സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): ഇടപെടൽ

സിലിമാരിനും സൈറ്റോക്രോമുകൾ P450 2C9 വഴി കരളിൽ ഉപാപചയമാക്കിയ (മെറ്റബോളിസഡ്) മരുന്നുകളും തമ്മിലുള്ള മിതമായ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. സിലിമാറിന്റെയും ഈ മരുന്നുകളുടെയും ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയുടെ തകർച്ചയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും അവയുടെ ഫലങ്ങളും പാർശ്വഫലങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, പാൽ മുൾപ്പടർപ്പും ഗ്ലൂക്കുറോണിഡേറ്റഡ് മരുന്നുകളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മരുന്നുകളുടെ പ്രഭാവം ... സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): ഇടപെടൽ

സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പരമ്പരാഗതമായും ഇന്നും, പാൽ മുൾപ്പടർപ്പ് ഒരു plantഷധ സസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല. ചായ, ഉണങ്ങിയ സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി എന്ന നിലയിൽ, കരൾ, പിത്തസഞ്ചി, പ്ലീഹ എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, സിലിമാരിൻ productsഷധ ഉൽപന്നങ്ങളിലും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലും ചായയുടെ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാണ്, ... സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

ഇന്നുവരെ നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടൽ പഠനങ്ങളിൽ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മൃഗ പഠനങ്ങളിൽ, പരമാവധി 2,500 മുതൽ 5,000 മില്ലിഗ്രാം/കിലോഗ്രാം സിലിമാരിൻ കഴിക്കുന്നത് വിഷരഹിതവും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതുമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആസ്റ്ററേസി ജനുസ്സിലെ (അല്ലെങ്കിൽ… സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

മറ്റ് സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ

ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സജീവ പദാർത്ഥങ്ങൾ (മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ) ഇവയാണ്: മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ (കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പുകൾ) കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ-വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, അംശ ഘടകങ്ങൾ, അവശ്യ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകൾ , ബയോ ആക്ടീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ-ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ധാരാളം സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ വിറ്റാമിൻ പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു ... മറ്റ് സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ

വിന്റർ ചെറി (വിത്താനിയ സോംനിഫെറ): ഇടപെടലുകൾ

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, സ്ലീപ്പ്ബെറി കഴിക്കുന്നത് ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡയസെപാമിന്റെയും ക്ലോണാസെപാമിന്റെയും ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

വിന്റർ ചെറി (വിത്താനിയ സോംനിഫെറ): ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പരമ്പരാഗതമായും ഇന്നും സ്ലീപ്പ് ബെറി ഒരു plant ഷധ സസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭക്ഷണമായി ഒരു പ്രയോഗവുമില്ല. യൂറോപ്പിൽ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബെറിയുടെ റൂട്ട് ചായ, ഗുളികകൾ, ഗുളികകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

വിന്റർ ചെറി (വിത്താനിയ സോംനിഫെറ): സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

ആയുർവേദ inഷധത്തിൽ 3,000 വർഷത്തിലേറെയായി സ്ലീപ്ബെറി ഒരു plantഷധ സസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, ഗുരുതരമായ വിഷബാധ വളരെ സാധ്യതയില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഡോസേജുകളാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടൽ പഠനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഉപയോഗിച്ച ഇലകളിൽ നിന്നും വേരുകളിൽ നിന്നും സത്തിൽ നന്നായി സഹിക്കുന്നു ... വിന്റർ ചെറി (വിത്താനിയ സോംനിഫെറ): സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

വിന്റർ ചെറി (വിത്താനിയ സോംനിഫെറ): വിതരണ സാഹചര്യം

സ്ലീപ്പിംഗ് ബെറിയുടെ വേരിൽ, ഏകദേശം 1.33% വിത്തനോലൈഡുകളും 0.13% -0.31% ആൽക്കലോയിഡുകളും ഉണ്ട്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇലകളിൽ, വിത്തനോലൈഡുകളുടെയും ആൽക്കലോയിഡുകളുടെയും സാന്ദ്രത യഥാക്രമം 1.8 മടങ്ങ്, 2.6 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സത്തിൽ സാധാരണയായി 1.5% വിത്തനോലൈഡുകൾക്ക് നിലവാരമുണ്ട്. ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസ്ക് ... വിന്റർ ചെറി (വിത്താനിയ സോംനിഫെറ): വിതരണ സാഹചര്യം

സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): നിർവചനം, ഉപാപചയം, ജൈവ ലഭ്യത

സിൽമാരിൻ ഒരു പഴച്ചാറാണ്, ഇത് പാൽ മുൾപടർപ്പിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് (സിലിബം മാരിയനം). ഈ plantഷധ ചെടി സംയുക്ത കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു (ആസ്റ്ററേസി), ഉപകുടുംബമായ കാർഡുവോയ്ഡേ. 20 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 150 സെന്റിമീറ്റർ വരെ തണ്ട് ഉയരം ഉള്ള, വാർഷിക മുതൽ ദ്വിവത്സര സസ്യം വരെ വെളുത്ത-പച്ച മാർബിൾ ഇലകളും ധൂമ്രനൂൽ പുഷ്പവും കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പാൽ മുൾപടർപ്പു ഉണങ്ങുമ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു, ... സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): നിർവചനം, ഉപാപചയം, ജൈവ ലഭ്യത

സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പരമ്പരാഗതമായി, കരൾ, പിത്തസഞ്ചി, പ്ലീഹ എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ സിലിമാരിൻ ഒരു ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ സത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ച ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകളിൽ ഒന്നാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സിലിമറിൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പിന്തുണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരൾ രോഗം കരളിന്റെ സിറോസിസ് നിശിതവും വിട്ടുമാറാത്ത ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരുന്നുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗവും, ... സിലിമറിൻ (പാൽ മുൾപടർപ്പിന്റെ സത്തിൽ): പ്രവർത്തനങ്ങൾ

റോസ് റൂട്ട് (റോഡിയോള റോസ): വിതരണ സാഹചര്യം

റോഡിയോള റോസ അഡാപ്റ്റോജെനിക് ഇഫക്റ്റുകൾ കാരണം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റകളൊന്നും ഇന്നുവരെ ലഭ്യമല്ല.

റോസ് റൂട്ട് (റോഡിയോള റോസ): കഴിക്കുക

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ, റോഡിയോള റോസ കൂടുതലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ റൂട്ട് സത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.