യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ വൈവിധ്യമാർന്നതിനാൽ പരമ്പരാഗത ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, വിശ്രമ വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ബദലായി മാറുകയാണ്. യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ വിവിധ ശാരീരിക അവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. രണ്ടുപേർക്കും/പങ്കാളികൾക്കുമുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ 2 പേർക്ക് സാധ്യമായ യോഗ വ്യായാമമാണ് ഫോർവേഡ് ബെൻഡ്. … യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

പിന്നിലേക്ക് യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

പുറകിലേക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ പിന്നിലെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുറകിലെ വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിരവധി യോഗ വ്യായാമങ്ങളുണ്ട്. പുറകിലെയും തോളിലെയും പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യായാമം ബോട്ടാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, തറയിൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുക, കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടുക, നെറ്റി തറയിൽ വിശ്രമിക്കുക. … പിന്നിലേക്ക് യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ കഴിയുന്നത്ര ചലനാത്മകമായി നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് വ്യായാമങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമത്തിൽ, ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം: ഉദരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ ഡോൾഫിൻ, ഉദാഹരണത്തിന്, അനുയോജ്യമാണ് ... ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ

യോഗ ശൈലികൾ

ഇന്ന് വിവിധ യോഗ ശൈലികളുടെ വൈവിധ്യമുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി, അവർ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ച 4 യോഗ പാതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇവയെല്ലാം യോഗിയെ പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കണം. 4 യോഗ പാതകൾ രാജയോഗം: ഈ യോഗ പാതയെ രാജാവിന്റെ യോഗ പാത എന്നും വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ ... യോഗ ശൈലികൾ

ഭഗവദ്ഗീത | യോഗ ശൈലികൾ

ഭഗവദ്ഗീത ഭഗവദ് ഗിയ എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉദാത്തമായ മന്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ഏകദേശം 3 -ആം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് എഴുതിയത്. യഥാർത്ഥ രചയിതാവ് അജ്ഞാതനാണ്. മഹാഭാരതമായ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഒരു ഭാഗം എഴുതിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ... ഭഗവദ്ഗീത | യോഗ ശൈലികൾ

ഹത യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് ഹഠയോഗ. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും energyർജ്ജം നൽകാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ, ശക്തമായ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചാണ്. ചലനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലുള്ളതും വിശ്രമിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്യം… ഹത യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

കുണ്ഡലിനി യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

കുണ്ഡലിനി യോഗ യോഗയുടെ ആത്മീയ രൂപത്തേക്കാൾ ശാരീരികമായ കുറവാണ് കുണ്ഡലിനി യോഗ. എന്നിരുന്നാലും, ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗവും ശ്വസനവുമാണ് ആത്മീയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നത്. ശ്വസന സമന്വയ ചലനങ്ങളിലൂടെ കുണ്ഡലിനി energyർജ്ജം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം. ശ്വസനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുനാലിനി യോഗയിലെ വ്യായാമങ്ങളെ ആസനം എന്നല്ല, ക്രിയകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒന്ന്… കുണ്ഡലിനി യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

അനുസര യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

90 -കളുടെ അവസാനത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത താരതമ്യേന പുതിയ യോഗ ശൈലിയാണ് അനുസാര യോഗ. ഇത് പ്രധാനമായും ഹൃദയ ചക്രം തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഹഠയോഗ, വിന്യസ യോഗ, അയ്യങ്ക യോഗ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ആസനങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണിത്. ശ്വാസം ഒഴുകുകയും ആത്മീയ മനോഭാവം അനുസാര യോഗയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും വേണം. യോഗി… അനുസര യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

ദ്രു യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

മഹാ യോഗ ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ദ്രുഗ യോഗ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി യോഗി ഒഴുകുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സ്വയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം, ഇത് നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്. വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു ... ദ്രു യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

ചിരി യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

ചിരി യോഗ ചിരി യോഗയെ ഹാസ്യയോഗ എന്നും വിളിക്കുന്നു. കൃത്രിമ ചിരിയിലൂടെയും കൃത്രിമമായ ചിരിയിലൂടെയും ഹോർമോൺ റിലീസ് പോലുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തും, അത് യഥാർത്ഥ ചിരിക്ക് കാരണമാകുന്നു. യോഗി ആന്തരിക സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തണം. ചിരി യോഗ സാധാരണയായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്, വ്യാജ ചിരി ഒടുവിൽ യഥാർത്ഥമായി മാറണം ... ചിരി യോഗ | യോഗ ശൈലികൾ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

യോഗ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കായിക വിനോദമെന്നതിലുപരി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തത്ത്വചിന്തയാണ്, എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് യോഗ പലപ്പോഴും ശ്വസനം ഉൾപ്പെടുന്ന സ gentleമ്യമായ വ്യായാമങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി ആയി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തുടക്കക്കാർക്ക്, തുടക്കത്തിൽ ശക്തി, സ്ഥിരത, സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയുടെ ഒരു ചെറിയ വെല്ലുവിളിയാണ് യോഗ. എന്നിരുന്നാലും, വ്യായാമങ്ങൾ (ആസനങ്ങൾ) ഉണ്ട് ... തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ലളിതമായ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ് ക്ലാസിക്കൽ സൂര്യനമസ്കാരം, ഇത് വിവിധ യോഗ രൂപങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്വസനത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കൈകൾ തറയിൽ വയ്ക്കുക, ... തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ | തുടക്കക്കാർക്കുള്ള യോഗ