വൃഷണം

നിർവ്വചനം - എന്താണ് വൃഷണസഞ്ചി? വൃഷണത്തെ സ്ക്രോട്ടം എന്നും വിളിക്കുന്നു. വൃഷണങ്ങൾ, എപ്പിഡിഡൈമിസ്, ബീജകോശം, വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്നിവ അടങ്ങിയ പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി, പുരുഷന്മാരിൽ, ലിംഗത്തിന് കീഴിലുള്ള കാലുകൾക്കിടയിലാണ് വൃഷണസഞ്ചി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വൃഷണസഞ്ചി ഒരു പേശീ കവർ ആണ്, പക്ഷേ നിരവധി പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. … വൃഷണം

പ്രവർത്തനം | വൃഷണം

പ്രവർത്തനം വൃഷണസഞ്ചി പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ വലയം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന സംരക്ഷണത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഇലാസ്തികത കാരണം ഇത് വൃഷണങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ഓടുമ്പോഴോ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ. വൃഷണങ്ങളിലും ശുക്ലനാളത്തിലും നേരിട്ടുള്ള ഘർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറമേ, വൃഷണസഞ്ചി ... പ്രവർത്തനം | വൃഷണം

എന്റെ വൃഷണം ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? | വൃഷണം

എന്റെ സ്ക്രോട്ടം ഷേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? വൃഷണം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ മുതൽ രോമമുള്ളതാണ്. ഈ പ്യൂബിക് രോമങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ദ്വിതീയ ലൈംഗിക സ്വഭാവമാണ്. രോഗകാരികളെയും വിദേശ കണികകളെയും അകറ്റിനിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് ... എന്റെ വൃഷണം ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? | വൃഷണം

ഒരു വാസിന് വിള്ളൽ വീഴാൻ കഴിയുമോ? | സ്പെർമാറ്റിക് നാളങ്ങൾ

ഒരു വാസ് ഡിഫെറൻസ് പൊട്ടിപ്പോകുമോ? വാസ് ഡിഫറൻസിൽ രണ്ട് ശക്തമായ പേശി പാളികളും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിന്റെ ഒരു പാളിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇത് വളരെ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നു. പേശിയുടെയും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു ഫൈബറുകളുടെയും പ്രത്യേക ക്രമീകരണം മാറുന്ന സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളോട് ചലനാത്മകമായ പ്രതികരണത്തെ അനുവദിക്കുകയും പ്രായോഗികമായി അത് അസാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... ഒരു വാസിന് വിള്ളൽ വീഴാൻ കഴിയുമോ? | സ്പെർമാറ്റിക് നാളങ്ങൾ

എപിഡിഡിമീസ്

ആമുഖം ബീജകോശത്തിന്റെ പക്വതയ്ക്കും പക്വതയുള്ള ബീജകോശങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിനും എപ്പിഡിഡൈമിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശുക്ലനാളങ്ങളുടെ ഭാഗവുമാണ്. ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും വൃഷണത്തിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പിഡിഡൈമിസിന്റെ വികസനം വൃഷണങ്ങളുടെയും വൃക്കകളുടെയും വികാസവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇതിൽ വികസിക്കുന്നു ... എപിഡിഡിമീസ്

സ്പെർമാറ്റിക് നാളങ്ങൾ

ഘടന ശുക്ലത്തിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉറപ്പാക്കുന്ന സുഗമമായ പേശികളെ മൂന്ന് പാളികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾ അകത്തെ രേഖാംശ പാളി, മധ്യ വലയ പാളി, പുറം രേഖാംശ പാളി എന്നിവയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു. സ്പെർമാറ്റിക് നാളങ്ങൾ