ഏത് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്? | ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള ഹോമിയോപ്പതി

ഏത് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്?

സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളുണ്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ. ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ കുടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു വലേറിയൻ റൂട്ട് കൂടാതെ ഹോപ്സ്. ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന അനുപാതത്തിൽ കലർത്താം ഹോപ്സ് നാല് ടീസ്പൂൺ വരെ വലേറിയൻ റൂട്ട്, ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് വൈകുന്നേരം കുടിച്ചു.

ഇതിന്റെ പ്രഭാവം ഹോപ്സ് എന്നതിന് സമാനമാണ് മെലറ്റോണിൻ, ശരീരത്തിന്റെ ഉറക്ക ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ. വലേറിയൻ ശാന്തവും വിശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഫലവുമുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കെതിരെയും സഹായിക്കും.

മറ്റൊരു ജനപ്രിയ വീട്ടുവൈദ്യം ഒരു ചൂടുള്ള ഫുട്ബാത്ത് ആണ്. അതിനായി ഒരു ടബ്ബിൽ പടിപടിയായി ചൂടുവെള്ളം കാലിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. താപനില പതുക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

രക്തക്കുഴലുകളുടെ മതിലുകളുടെ പേശികളിൽ ഊഷ്മളമായ ഒരു വിശ്രമ ഫലമുണ്ട്, ഇത് കാരണമാകുന്നു പാത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, അതുവഴി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക രക്തം ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തചംക്രമണം. എല്ലാ വൈകുന്നേരവും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ചൂടുള്ള കാൽ ബാത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അയച്ചുവിടല് വ്യായാമങ്ങളും സഹായകരമാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ.

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ, പുരോഗമന പേശികൾ അയച്ചുവിടല് ഒപ്പം ഓട്ടോജനിക് പരിശീലനം. വ്യായാമങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർദ്ദേശവും നിർവ്വഹണവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.