സഹിഷ്ണുത

കൊഴുപ്പ് കത്തുന്ന, ഭാരം കുറയ്ക്കൽ

അവതാരിക

കായികരംഗത്തെ സഹിഷ്ണുത തീർച്ചയായും ഒരു ഏകീകൃത 10 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 100 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള സ്പ്രിന്റ് ഒരു ഇരുമ്പ് മനുഷ്യനെപ്പോലെ 10 മണിക്കൂറിലധികം സഹിഷ്ണുതയുടെ ഭാഗമാണ്. പോലും ഭാരം പരിശീലനം, സഹിഷ്ണുതയുടെ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കാവുന്ന വ്യായാമങ്ങളുണ്ട്. നല്ല സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നതിന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും മാനസിക ഉന്മേഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

നിര്വചനം

ഒരു മോട്ടോർ കഴിവായി സഹിഷ്ണുതയെ സോപാധിക പ്രദേശത്ത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിയുന്നത്ര കാലം അത്ലറ്റിക് ലോഡ് നിലനിർത്തുന്നതിനും ക്ഷീണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രകടനം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിനും കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിനും അത്ലറ്റിക് ലോഡുകൾക്ക് ശേഷം വേഗത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവാണ്.

സഹിഷ്ണുത പ്രകടനം

അമിതമായ ക്ഷീണം മൂലം പ്രകടനം തടസ്സപ്പെടാതെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ നേടുന്ന പ്രകടനമാണ് ഒരു സഹിഷ്ണുത പ്രകടനം. ക്ഷീണം മാനസികമായും ശാരീരികമായും സംഭവിക്കാം. സഹിഷ്ണുത പ്രകടനത്തോടെ, ദി ഹൃദയം നിരക്ക്, ശാസകോശം ഫംഗ്ഷനും രക്തം സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, മസ്കുലർ വൈകി മാത്രമേ ടയർ ചെയ്യൂ. എയറോബിക് സഹിഷ്ണുതയിൽ സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേയുള്ളൂ ലാക്റ്റേറ്റ് അത് വീണ്ടും നേരിട്ട് മെറ്റബോളിസീകരിക്കാനും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും. സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത്, ലാക്റ്റേറ്റ് പേശികളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു, പേശികൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കത്തുന്ന ഒപ്പം പ്രകടനത്തിന്റെ നഷ്ടവും. ഒരു സഹിഷ്ണുത പ്രകടനത്തെ ഒരു നീണ്ട തുടർച്ചയായ പ്രകടനമായി കണക്കാക്കാം, മാത്രമല്ല ഒരു നീണ്ട കാലയളവിലെ ഇടവേള ജോലിയും ഒരു സഹിഷ്ണുത പ്രകടനവുമായി യോജിക്കുന്നു.

ഘടന

സഹിഷ്ണുത അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. അടിസ്ഥാന സഹിഷ്ണുത സഹിഷ്ണുത പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ എല്ലാത്തരം കായിക ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യം, പ്രിവന്റീവ് സ്പോർട്സ്, പുനരധിവാസ കായിക വിനോദങ്ങൾ പൊതുവായ വികസനം ക്ഷമത.

കൂടാതെ, കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുത പ്രകടന ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന സഹിഷ്ണുത ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്. ഇതിനർത്ഥം 100 മീറ്റർ ഓട്ടക്കാരന് സൈക്ലിസ്റ്റിന് തുല്യമായ അടിസ്ഥാന സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ്. ദൃ solid മായ അടിസ്ഥാന സഹിഷ്ണുത നേടുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കായിക വിനോദത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് സാധാരണയായി നേടിയെടുക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നീന്തൽ സൈക്ലിംഗ്.

2. എന്നിരുന്നാലും, സഹിഷ്ണുതയുടെ വികസനം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കായികരംഗത്തെ പ്രകടനത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചാൽ ടെന്നീസ്, ഫുട്ബോൾ, ഹാൻഡ്‌ബോൾ, നീന്തൽ മുതലായവയെ നിർദ്ദിഷ്ട സഹിഷ്ണുത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ, സഹിഷ്ണുതയുടെ പരിശീലനം എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അതത് തരത്തിലുള്ള കായിക ഇനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. തൽഫലമായി, നിർദ്ദിഷ്ട സഹിഷ്ണുതയെ ഹ്രസ്വകാല സഹിഷ്ണുത, ഇടത്തരം സഹിഷ്ണുത, ദീർഘകാല സഹിഷ്ണുത എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് സഹിഷ്ണുത പ്രശ്നങ്ങൾ

 • കൊഴുപ്പ് പൊള്ളൽ
 • കുട്ടിക്കാലത്തെ സഹിഷ്ണുത സ്പോർട്സ്
 • പ്രവർത്തിക്കുന്ന
 • വിശകലനം നടത്തുന്നു
 • നീന്തൽ
 • സഹിഷ്ണുത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്
 • ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ നിരക്ക്
 • സഹിഷ്ണുത പരിശോധനകൾ

ഏത് സ്പോർട്സ് സഹിഷ്ണുത സ്പോർട്സിന് കീഴിലാണ്

മാതൃകയായ സഹിഷ്ണുത സ്പോർട്സ് ഉദാ. ഫുട്ബോളിലും ഹാൻഡ്‌ബോൾ സഹിഷ്ണുത പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ ശക്തിയുടെയും വേഗതയുടെയും സ്റ്റാമിനയുടെയും ഒന്നിടവിട്ടത് മുൻപന്തിയിലാണ്. മറ്റ് ഹൃദയ പാരാമീറ്ററുകൾ പോലെ പൾസ് നിരക്ക് വളരെക്കാലം (നിരവധി മണിക്കൂറിൽ താഴെ) യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ശുദ്ധമായ സഹിഷ്ണുത പ്രകടനമാണ് ഇത്. - കാൽനടയാത്ര

 • നടത്തം
 • ദീർഘദൂര ഓട്ടം
 • ജോഗിംഗ്, റോഡ് സൈക്ലിംഗ്
 • നീന്തൽ
 • ക്രോസ്-കൺട്രി സ്കീയിംഗ്
 • ട്രയാത്ത്‌ലോൺ
 • റോവിംഗ്
 • സൈക്ലിംഗ്