പുകവലി

പര്യായങ്ങൾ

പുകയില പുകവലി, നിക്കോട്ടിൻ ഉപഭോഗം, നിക്കോട്ടിൻ ദുരുപയോഗം

ചുരുക്കം

ജനസംഖ്യയുടെ 27% സജീവമായി പുകവലിക്കുന്നു, അതായത് പുകയില പുക ശ്വസിക്കുന്നു. പതിവായി നിക്കോട്ടിൻ ഉപഭോഗം, സ്വന്തമായതോ ആസ്വദിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു നല്ല മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ധാരാളം എണ്ണം ആരോഗ്യംപരിണതഫലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആസക്തി ഉളവാക്കുന്നതുമാണ്. അതിന്റെ ഫലം നിക്കോട്ടിൻ ന് തലച്ചോറ് പുകവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആസക്തിയുടെ വികാസത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണ്, അതേസമയം പുകയില ഉൽ‌പന്നങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം രാസവസ്തുക്കൾ ദോഷകരമാണ് ആരോഗ്യം.

സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ പുകവലി മൂലമാണ് പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ, കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന രോഗങ്ങൾ. ഇത് തകർക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് നിക്കോട്ടിൻ ശീലം കൂടാതെ പ്രൊഫഷണൽ സഹായത്തോടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.

ഏറ്റവും വിജയകരമായത് നിക്കോട്ടിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി, മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പി, ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ച രീതികളുടെ സംയോജനം. പുകവലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകരമാണെങ്കിൽ, പുകയില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലാവധിയോടെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു.