വിറ്റാമിൻ കെ - ഫിലോക്വിനോൺ

വിറ്റാമിനുകളെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ

സംഭവവും ഘടനയും

വിറ്റാമിൻ കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുടലും ആണ് ബാക്ടീരിയ. ഒരു പ്രധാന ഘടനാപരമായ സവിശേഷത നാഫ്തോക്വിനോൺ (2 വളയങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്), ഇതിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ കെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ.

ഇത് ശീതീകരണ ഘടകങ്ങളായ II, VII, IX, X എന്നിവയെയും അതുപോലെ തന്നെ coagulation inhibitors പ്രോട്ടീൻ C, പ്രോട്ടീൻ S. എന്നിവയെയും പരിഷ്കരിക്കുന്നു. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കട്ടപിടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയും ഇൻ‌ഹിബിറ്ററുകളെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജ് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു കാൽസ്യം അയോൺ. ശീതീകരണ ഘടകത്തിന്റെ ഈ “സങ്കീർണ്ണ” വും കാൽസ്യം കോശ സ്തരങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബാഹ്യ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും - ടിഷ്യു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രം.

ഈ രീതിയിൽ, ശീതീകരണ ഘടകങ്ങൾ ഒരിടത്ത് തന്നെ തുടരാം, അവ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയുകയുമില്ല രക്തം അവ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുക. ദൈനംദിന ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനത്തിൽ, വിറ്റാമിൻ കെ എതിരാളികൾ (അതായത് വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ എതിരാളികൾ) കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, a ന് ശേഷമുള്ള രോഗികളിൽ ഹൃദയം ഒരു പുതിയ അപകടകരമായ രൂപീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള ആക്രമണം രക്തം കട്ട.

വിറ്റാമിൻ കെ അതിന്റെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കെ.ഇ.കളെ കാർബോക്സൈലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ തടയുന്നു. അങ്ങനെ അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം നഷ്ടപ്പെടുകയും കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രാബല്യത്തിന്റെ ആരംഭം വരെ 2-3 ദിവസം കടന്നുപോകുന്നു, കാരണം വിറ്റാമിൻ കെ ഇതിനകം കാർബോക്സൈലേറ്റ് ചെയ്ത ശീതീകരണ ഘടകങ്ങളിൽ മറ്റൊരു “പൂൾ” മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിറ്റാമിൻ കെ എതിരാളിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് മാർക്കുമാർ എന്ന മരുന്ന്. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക്: വിറ്റാമിൻ കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയിൽ - എതിരാളികൾ ദ്രുത മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു, ബാഹ്യ ശീതീകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ രക്തസ്രാവം അങ്ങനെ നീട്ടി.

കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ അഭാവം വളരെ അപൂർവമാണ്, കാരണം ഇത് കുടലും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയ. ഡാർംഫ്ലോറ ഉൾപ്പെടുന്ന നവജാത ശിശുക്കളിൽ അത്തരം അഭാവം അപകടകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും ബാക്ടീരിയ ഇതുവരെ വേണ്ടത്ര വിറ്റാമിൻ കെ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു അഭാവം ശക്തമായ രക്തസ്രാവ പ്രവണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

വിറ്റാമിൻ കെ പരിഷ്കരിച്ചതിന്റെ സഹായത്തോടെ രക്തസ്രാവം വേഗത്തിൽ നിർത്താൻ കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനി മുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകില്ല, കാരണം വിറ്റാമിൻ കെ ശരീരം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ. ചെറിയ പരിക്കുകൾ (മൈക്രോട്രോമാസ്) പോലും വളരെക്കാലമായി തുടരുന്ന രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാകും (സ്ഥിരമായി മൂക്കുപൊത്തി, നിരവധി മുറിവുകൾ). വിറ്റാമിൻ കെ 2 സ്വാഭാവിക രൂപങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു: വിറ്റാമിൻ കെ 1 ,. വിറ്റാമിൻ കെ 2. വിറ്റാമിൻ കെ 2 നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു അസ്ഥികൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരത, ഒടിവുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന (ഹൈഡ്രോഫിലിക്) വിറ്റാമിനുകൾ: കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന (ഹൈഡ്രോഫോബിക്) വിറ്റാമിനുകൾ:

 • വിറ്റാമിൻ ബി 1 - തയാമിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 2 - റിബോഫ്ലേവിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 3 - നിയാസിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 5 - പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ബി 6 - പിറിഡോക്സൽ പിരിഡോക്സിൻ പിറിഡോക്സാമൈൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 7 - ബയോട്ടിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 9 - ഫോളിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ബി 12 - കോബാലമിൻ
 • വിറ്റാമിൻ എ - റെറ്റിനോൾ
 • വിറ്റാമിൻ സി - അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ഡി - കാൽസിട്രിയോൾ
 • വിറ്റാമിൻ ഇ - ടോക്കോഫെറോൾ
 • വിറ്റാമിൻ കെ - ഫിലോക്വിനോൺ മെനച്ചിനോൺ