സംഗ്രഹം | ഹിപ് ആർത്രോസിസിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി

ചുരുക്കം

ഹിപ് ആർത്രോസിസ് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നു വേദന മുന്നിൽ തുട, ഞരമ്പ്, നിതംബം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ പുറകിൽ പോലും. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെ വളരെക്കാലം യാഥാസ്ഥിതികമായി തെറാപ്പി നടത്താം. പുരോഗമന രോഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ശസ്ത്രക്രിയാ ജോയിന്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.

തുടർന്ന്, ഫിസിയോതെറാപ്പി വഴി സംയുക്ത പ്രവർത്തനം കഴിയുന്നത്ര പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇടുപ്പിലെ പ്രധാന വ്യായാമങ്ങൾ ആർത്രോസിസ് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ചലനത്തിന്റെ എല്ലാ ദിശകളിലും സംയുക്തത്തിന്റെ മൊബിലൈസേഷനാണ് നീട്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കാല് അതുപോലെ ഈ പേശി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തലും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ ചുരുങ്ങുകയും നീട്ടുകയും വേണം.

വേദന തെറാപ്പി സമയത്ത് സംഭവിക്കാം. നീക്കുക വേദന, പീഢിത പേശികൾ, വ്രണിത പേശികൾ ട്രിഗർ പോയിന്റുകളുടെ മാനുവൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെയുള്ള വേദന സാധാരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വേദന രോഗിയുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ പരിധി കവിയാൻ പാടില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ അറിയിക്കണം.