ബാക്ടീരിയ: ഘടന, പുനരുൽപാദനം, രോഗങ്ങൾ

ചുരുങ്ങിയ അവലോകനം

 • ബാക്ടീരിയ - നിർവ്വചനം: കോശ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഏകകോശ ജീവികൾ
 • ബാക്ടീരിയകൾ ജീവജാലങ്ങളാണോ? അതെ, കാരണം അവ ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപാപചയം, വളർച്ച, പുനരുൽപാദനം).
 • ബാക്ടീരിയൽ പുനരുൽപാദനം: കോശവിഭജനം വഴി അലൈംഗികം
 • ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ: ഉദാ: ടെറ്റനസ്, ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻ ചുമ, സ്കാർലറ്റ് പനി, ക്ലമീഡിയൽ അണുബാധ, ഗൊണോറിയ, ബാക്ടീരിയൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ്, ബാക്ടീരിയ ന്യുമോണിയ, ബാക്ടീരിയൽ ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയ, സാൽമൊനെലോസിസ്, ലിസ്റ്റീരിയോസിസ്, ക്ഷയം, കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ്, പ്ലേഗ്
 • ബാക്ടീരിയ അണുബാധയുടെ ചികിത്സ: ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ
 • ബാക്ടീരിയയ്‌ക്കെതിരായ വാക്സിനേഷൻ: സാധ്യമായ ഉദാ: ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻ ചുമ, ടെറ്റനസ്, മെനിംഗോകോക്കൽ, ന്യൂമോകോക്കൽ അണുബാധകൾ, കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ് പനി.

എന്താണ് ബാക്ടീരിയ?

സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, ഏകകോശ ജീവികൾ, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ജീവികൾ എന്നിവയാണ് ബാക്ടീരിയകൾ. അവ അനേകം വ്യത്യസ്‌ത ഇനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അവ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നു - വായു, ജലം, മണ്ണ്, ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിന്റെ ആഴത്തിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പർവതങ്ങളുടെ മുകളിലും, ചൂടുള്ള നീരുറവകളിലും, ആർട്ടിക്, അന്റാർട്ടിക് എന്നിവിടങ്ങളിലും.

മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ സസ്യജാലങ്ങളുടെ (കൂടാതെ ഫംഗസുകളും പരാന്നഭോജികളും പോലുള്ള മറ്റ് ചിലത്) ഏറ്റവും വലിയ അനുപാതം ബാക്ടീരിയകളാണ്. ശരീരത്തെ സ്വാഭാവികമായി കോളനിവൽക്കരിക്കുന്ന എല്ലാ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെയും സാധാരണ സസ്യജാലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിദഗ്ധർ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സൈറ്റ് മാത്രം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ സംസാരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, കുടൽ സസ്യജാലങ്ങളെ (കുടലിലെ എല്ലാ സ്വാഭാവിക ബാക്ടീരിയകളുടെയും ആകെത്തുക).

കൂടാതെ, മനുഷ്യരിൽ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകൾ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ബാക്ടീരിയ ഇനങ്ങളുടെയും ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ്.

ബാക്ടീരിയയുടെ ഘടന

ബാക്ടീരിയകളുടെ വലുപ്പം 0.1 മുതൽ 700 മൈക്രോമീറ്റർ വരെയാണ് (ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ = ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന്). ഇത് ബാക്ടീരിയകളെ വൈറസുകളേക്കാൾ വളരെ വലുതാക്കുന്നു, എന്നാൽ മിക്ക കേസുകളിലും ഇപ്പോഴും മനുഷ്യകോശങ്ങളേക്കാൾ ചെറുതാണ്.

കോശഭിത്തിയും ഫ്ലാഗെല്ലയും

മിക്ക കേസുകളിലും, ബാക്ടീരിയയുടെ കോശഭിത്തി കർക്കശമാണ്, അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത രൂപം നൽകുന്നു (ഉദാ, ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതും വടി ആകൃതിയിലുള്ളതുമായ ബാക്ടീരിയകൾ). കൂടാതെ, കനംകുറഞ്ഞതും താരതമ്യേന വഴക്കമുള്ളതുമായ സെൽ മതിലുള്ള ഹെലിക് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. ഇത് ബാക്ടീരിയൽ കോശത്തെ ഹെലികൽ (മറ്റ്) ചലനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, കർക്കശമായ സെൽ ഭിത്തിയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് സാധാരണയായി നീളമുള്ള, ഫിലമെന്റസ് ഫ്ലാഗെല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലൂടെ അവയ്ക്ക് ചലിക്കാൻ കഴിയും (ചുവടെ കാണുക: ഫ്ലാഗെല്ല പ്രകാരം വർഗ്ഗീകരണം).

കോശഭിത്തികളില്ലാത്ത ചില ബാക്ടീരിയകളുമുണ്ട്. മൈകോപ്ലാസ്മാസ് (എന്നിരുന്നാലും സ്വയം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരാന്നഭോജികളായ ബാക്ടീരിയകൾ), തെർമോപ്ലാസ്മ സ്പീഷീസുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് അഗ്നിപർവ്വത മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന സ്ഥിരതയുള്ള പ്ലാസ്മ മെംബറേൻ ഉള്ള ചൂട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ) എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

കാപ്സ്യൂൾ

മിക്ക ബാക്ടീരിയകളും പുറമേ ഒരു കാപ്‌സ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്ത് തങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് (ചുവടെ കാണുക: എൻക്യാപ്‌സുലേഷൻ അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം). ഇത് താരതമ്യേന നിശിതമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതും വളരെ സാന്ദ്രമായതുമായ പഞ്ചസാരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകളുടെ (അമിനോ ആസിഡുകൾ) സംരക്ഷിത പാളിയാണ്.

കോശ സ്തരവും സൈറ്റോപ്ലാസവും

ഒരു ബാക്ടീരിയ കോശത്തിന്റെ സെൽ മതിലിനുള്ളിൽ, ഒരു കോശ സ്തര ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ (മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ) കോശങ്ങളിൽ സമാനമായ ഘടനയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പുറം കോശ സ്തരമുണ്ട്. ഇത് സെൽ മതിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്.

കോശത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ, ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ ജനിതക പദാർത്ഥം, മറ്റ് വിവിധ കോശഘടനകൾക്കൊപ്പം (പ്രോട്ടീൻ സമന്വയത്തിനുള്ള റൈബോസോമുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) കാണപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിൽ പ്ലാസ്മിഡുകളുടെ രൂപത്തിൽ അധിക ജനിതക വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ബാക്ടീരിയ ജീനോം

ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിൽ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ബാക്ടീരിയ കോശത്തിന്റെ എല്ലാ ജനിതക വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (ഘടന, ഉപാപചയം, പുനരുൽപാദനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ). ഇതിൽ ഡബിൾ സ്‌ട്രാൻഡഡ് ഡിഎൻഎ (ഡിയോക്‌സിറൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതായത് ചില പഞ്ചസാരയുടെയും മറ്റ് നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകളുടെയും ഇരട്ട-ധാരാ ശൃംഖല. മൃഗകോശങ്ങളുടെ ജനിതക വസ്തുക്കളും ഡിഎൻഎ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, മൃഗങ്ങളുടെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്:

 • അനിമൽ സെല്ലുകൾ: ഡിഎൻഎ ജീനോം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി അതിന്റെ സ്വന്തം മെംബ്രൺ-അടഞ്ഞ അറയിൽ - ന്യൂക്ലിയസിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് രേഖീയമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ഇത് വ്യക്തിഗത ക്രോമസോമുകളുടെ രൂപത്തിൽ (അർദ്ധ വ്യക്തിഗത ഡിഎൻഎ ത്രെഡുകൾ) നിലവിലുണ്ട്.

പ്ലാസ്മിഡുകൾ

ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിന് പുറമേ, ചില ബാക്ടീരിയകളുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പ്ലാസ്മിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഡിഎൻഎ വളയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കോശത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനിതക വിവരങ്ങൾ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ നേട്ടം നൽകിയേക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റ് ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു വിഷവസ്തുവിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് ഇതായിരിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക ആൻറിബയോട്ടിക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കോശത്തിന്റെ കഴിവും പ്ലാസ്മിഡുകളിൽ സംഭരിച്ചേക്കാം.

ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ പ്രത്യേകം ഫലപ്രദമാണ്. അതിനാൽ അവ ബാക്ടീരിയ അണുബാധയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമാണ്.

പ്ലാസ്മിഡുകൾ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പകർത്തപ്പെടുകയും ഒരു ബാക്ടീരിയ കോശവിഭജനം വഴി ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മകളുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ക്രമരഹിതമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംയോജനത്തിന് കുറച്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും, പക്ഷേ ചിലതരം ബാക്ടീരിയകൾക്കിടയിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.

ബാക്ടീരിയ വേഴ്സസ് വൈറസുകൾ

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഒരു മെറ്റബോളിസം ഉണ്ട്, സ്വതന്ത്രമായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും - ഇത് വൈറസുകൾക്ക് ശരിയല്ല. വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തെക്കുറിച്ച് വൈറസുകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ കൂടുതൽ വായിക്കുക.

ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്?

നിലവിൽ, ഏകദേശം 5,000 ഇനം ബാക്ടീരിയകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വാസ്തവത്തിൽ, ഇനിയും പലതും ഉണ്ട്: ലോകത്ത് നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്ത തരം ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ സംശയിക്കുന്നു.

രോഗാണുക്കളെ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കാം; ഏറ്റവും സാധാരണമായവ ഇവയാണ്:

നിറം അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

ചില സ്റ്റെയിനിംഗ് ഏജന്റുമാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അവ എടുക്കുന്ന നിറമനുസരിച്ച് ബാക്ടീരിയകളെ തരം തിരിക്കാം. ബാക്ടീരിയയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്റ്റെയിനിംഗ് രീതിയെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് അനുസരിച്ച്, തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത്:

 • ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ: ഒരു പ്രത്യേക രാസവസ്തു ചേർത്തതിന് ശേഷം അവ നീലയായി മാറുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഡിഫ്തീരിയ, ആന്ത്രാക്സ് രോഗകാരികൾ, ന്യൂമോകോക്കി (ന്യുമോണിയ, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, സൈനസൈറ്റിസ്, ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു), സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി (ന്യുമോണിയ, ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം).
 • ഗ്രാം-നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ: ഗ്രാമ്പൂ കളഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കും. വില്ലൻ ചുമ, ടൈഫോയ്ഡ്, കോളറ, പ്ലേഗ് എന്നിവയുടെ രോഗാണുക്കൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

വ്യത്യസ്ത മതിൽ ഘടനയ്ക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പ്രായോഗിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്, അതായത് ബാക്ടീരിയ അണുബാധകളുടെ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ: ചില ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകൂ, മറ്റുള്ളവ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ മാത്രം.

ഫോം അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ബാക്ടീരിയ രൂപങ്ങളുണ്ട്:

 • ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ: വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ (കോക്കി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) സാധാരണ രീതികളിൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്നു: രണ്ടോ നാലോ എട്ടോ ഗ്രൂപ്പുകളായി, വലിയ ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ (സ്റ്റാഫൈലോകോക്കി), അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ കുറവോ നീളമുള്ള ചങ്ങലകളായി (സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി).
 • വടി ആകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ: മെലിഞ്ഞതോ തടിച്ചതോ ആയ വടി ആകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഒറ്റയ്ക്കോ (ടൈഫോയ്ഡ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ളവ) അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം വ്യത്യസ്ത ബെയറിംഗുകളിലോ (ഡിഫ്തീരിയ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ളവ) ഉണ്ടാകാം. ജീവിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായ വടി ആകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ (എയറോബിക്) ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും (താഴെ കാണുക) ബാസിലി (ആന്ത്രാക്സ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ളവ) എന്നും വിളിക്കുന്നു.
 • ഹെലിക്കൽ ബാക്ടീരിയ: അവയുടെ കൃത്യമായ രൂപം അനുസരിച്ച്, ഈ ബാക്ടീരിയകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു - സ്പിരില (ഉദാഹരണത്തിന്, എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഏജന്റ്), ബോറെലിയ (ഉദാ, ലൈം രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഏജന്റ്), ട്രെപോണിമ (ഉദാ, സിഫിലിസ് ബാക്ടീരിയ), എലിപ്പനി (ഉദാ. എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഏജന്റ്).

രോഗകാരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗീകരണം

 • ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് രോഗകാരി ബാക്ടീരിയ: ഈ ബാക്ടീരിയകൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ രോഗമുണ്ടാക്കൂ.
 • നിർബന്ധിത രോഗകാരികളായ അണുക്കൾ: മതിയായ അളവിൽ, അവ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് സാൽമൊണല്ല.

ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയകളും രോഗത്തിന് കാരണമാകും - ഉദാഹരണത്തിന്, ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ ഫലമായി അവ അമിതമായി പടരുകയോ ശരീരത്തിലെ തെറ്റായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്താൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, മൂത്രനാളിയിലോ യോനിയിലോ പ്രവേശിക്കുന്ന കുടൽ ബാക്ടീരിയകൾ. തെറ്റായ ടോയ്‌ലറ്റ് ശുചിത്വം). അതിനാൽ അവ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളിൽ പെടുന്നു.

ഫ്ലാഗെല്ല അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

മിക്ക ബാക്ടീരിയകളും അവയുടെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ ഫ്ലാഗെല്ല വഹിക്കുന്നു, അവയുടെ സഹായത്തോടെ അവ ചലനാത്മകമാണ്. വിദഗ്ധർ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാഗലേഷനെ വേർതിരിക്കുന്നു:

 • മോണോട്രിക്കസ് ഫ്ലാഗെല്ലേഷൻ: ഒരു ഫ്ലാഗെല്ലം മാത്രം, ഉദാ കോളറ ബാക്ടീരിയ
 • ലോഫോട്രിക്കസ് ഫ്ലാഗെല്ല: ഒന്നോ രണ്ടോ മുഴകളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി പതാകകൾ, ഉദാ സ്യൂഡോമോണസ് സ്പീഷീസ്
 • പെരിട്രിക്കസ് ഫ്ലാഗെല്ല: ബാക്ടീരിയൽ കോശത്തിന്റെ മുഴുവൻ പുറംഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന നിരവധി ഫ്ലാഗെല്ലകൾ (ചുറ്റും ഫ്ലാഗെല്ല), ഉദാ സാൽമൊണെല്ല (സാൽമൊണെല്ലോസിസ്, ടൈഫോയ്ഡ് പനി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഏജന്റ്)

എൻക്യാപ്സുലേഷൻ അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

ഉദാഹരണത്തിന്, ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന ബാക്ടീരിയ പൊതിഞ്ഞതാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, ഇത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യുമോണിയ എന്നിവയ്ക്കും - ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി (HiB) - ലാറിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.

ബാക്ടീരിയയുടെ പൊതിഞ്ഞ രൂപങ്ങളിൽ ന്യൂമോകോക്കി (സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യുമോണിയ) ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ സാധാരണയായി ന്യുമോണിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ബാക്ടീരിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ.

ബീജ രൂപീകരണം അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

പ്രതികൂലമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില ബാക്ടീരിയകൾ വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞ മെറ്റബോളിസത്തോടെ സ്ഥിരമായ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം - ബീജകോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ. ഉപാപചയപരമായി സജീവമായ (തുമ്പിൽ) കോശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചൂടും തണുപ്പും പോലെയുള്ള അങ്ങേയറ്റം പ്രതികൂലമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും, കൂടാതെ വർഷങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ദശാബ്ദങ്ങളോളം അവ നിലനിൽക്കും. സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ, ബീജകോശം വീണ്ടും ഒരു തുമ്പില് ബാക്ടീരിയ കോശമായി മാറുന്നു.

സ്‌പോറുകൾ ഫലത്തിൽ നിഷ്‌ക്രിയാവസ്ഥയിലുള്ള ബാക്ടീരിയയാണ്.

ബീജം രൂപപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകളിൽ പ്രധാനമായും ബാസിലസ്, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ആന്ത്രാക്സ് രോഗകാരി (ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ്), ടെറ്റനസ് (ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റാനി), ബോട്ടുലിസം (ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ബോട്ടുലിനം) എന്നിവയുടെ രോഗകാരികൾ.

ഓക്സിജന്റെ അനുപാതം അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

നിർബന്ധിത വായുരഹിത ബാക്ടീരിയകൾ (അനറോബുകൾ) നിർബന്ധിത എയറോബുകളുടെ നേർവിപരീതമാണ്: ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് വളരാനും വളരാനും കഴിയില്ല - ഓക്സിജന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ പോലും ഈ ബാക്ടീരിയകളെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നശിപ്പിക്കും. എയറോബുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവയ്ക്ക് വിഷ ഓക്സിജൻ റാഡിക്കലുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല (എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിനായി കാറ്റലേസ് പോലുള്ള പ്രത്യേക എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട്). നിർബന്ധിത വായുരഹിത ബാക്ടീരിയകൾ അവയുടെ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം അഴുകൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വായുരഹിത ശ്വസനം വഴിയോ നേടുന്നു.

ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനിയറോബിക് ബാക്ടീരിയകൾ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നു: അവയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ഉള്ളതും അല്ലാതെയും വളരാൻ കഴിയും. ഓക്സിജൻ ഉള്ളപ്പോൾ, എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയകളും മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കോശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, "സാധാരണ" (എയ്റോബിക്) സെല്ലുലാർ ശ്വസനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കും. മറുവശത്ത്, ഓക്സിജൻ രഹിത അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അവയുടെ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം അഴുകൽ അല്ലെങ്കിൽ വായുരഹിത ശ്വസനം വഴി തുടരുന്നു.

ഓക്‌സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എയറോടോലറന്റ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ തഴച്ചുവളരാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഊർജ ഉൽപ്പാദനത്തിനായി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

താപനില ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

താപനില പരിധിയെ ആശ്രയിച്ച്, ബാക്ടീരിയകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ സഹിക്കുന്നതോ ആയ ബാക്ടീരിയകളുടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • സൈക്കോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ: അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അവ നന്നായി വളരുന്നു. അവയ്ക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില -5 മുതൽ -3 ഡിഗ്രി വരെയാണ്, ബാക്ടീരിയൽ ഇനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, അവയുടെ പരമാവധി താപനില 15 മുതൽ 20 ഡിഗ്രി വരെയാണ്.
 • മെസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ: അവയുടെ താപനില 27 മുതൽ 37 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. താപനില പരമാവധി 20 മുതൽ 25 ഡിഗ്രി വരെ താഴാം. മറുവശത്ത്, താപനില 42 മുതൽ 45 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരാൻ പാടില്ല.
 • തെർമോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ: അവർക്ക് 50 മുതൽ 60 ഡിഗ്രി വരെ സുഖം തോന്നുന്നു. ബാക്ടീരിയയുടെ തരം അനുസരിച്ച്, താപനില 40 മുതൽ 49 ഡിഗ്രി വരെ താഴരുത്, 60 മുതൽ 100 ​​ഡിഗ്രി വരെ ഉയരരുത്.

ടാക്സോണമി അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ, ബാക്ടീരിയകളെയും ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കുടുംബങ്ങൾ, വംശങ്ങൾ, ജീവിവർഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ശ്രേണിയിലുള്ള തലങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളെയും രാസഘടനയെയും ആശ്രയിച്ച്, ചില ഇനം ബാക്ടീരിയകളെ വ്യത്യസ്ത തരം (ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ) ആയി വിഭജിക്കാം.

എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത്?

കോശവിഭജനം വഴി ബാക്ടീരിയകൾ അലൈംഗികമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു:

ബാക്ടീരിയ എത്ര വേഗത്തിൽ പെരുകും എന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ തരത്തെയും പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പല ബാക്ടീരിയകൾക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവയുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കാൻ കഴിയും.

ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ബാക്ടീരിയ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു മില്ലിലിറ്ററിന് സെല്ലുകളുടെ എണ്ണമായി ഇത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതാണ്?

ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാ:

 • സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ: വളരെ സാംക്രമികമായ ഈ ബാക്റ്റീരിയൽ സാംക്രമിക രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ്, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി (സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പയോജനുകൾ) ആണ്.
 • മറ്റ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അണുബാധകൾ: സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി ഓട്ടിറ്റിസ് മീഡിയ, ടോൺസിലൈറ്റിസ്, എറിസിപെലാസ്, ന്യുമോണിയ, റുമാറ്റിക് പനി എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും. B-streptococci (S. agalactiae) മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, മുറിവ് അണുബാധ എന്നിവയുടെ സാധ്യമായ ട്രിഗറുകളാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്. മറ്റ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കികൾ ഉണ്ടാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ക്ഷയരോഗ ബാക്ടീരിയ.
 • ന്യൂമോകോക്കൽ അണുബാധകൾ: ന്യുമോകോക്കിയും സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കിയാണ്, ഇത് സാധാരണയായി ജോഡികളായി (ഡിപ്ലോകോക്കി) സംഭവിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, അവ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യുമോണിയയാണ്. ഈ ബാക്ടീരിയ ന്യുമോണിയയുടെ ഒരു സാധാരണ രോഗകാരിയാണ്, എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, മധ്യ ചെവി അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.
 • മെനിംഗോകോക്കൽ അണുബാധ: Neisseria meningitis എന്ന ഇനത്തിലെ ബാക്ടീരിയയാണ് മെനിംഗോകോക്കി. ഈ രോഗാണുക്കളുമായുള്ള അണുബാധ സാധാരണയായി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ "രക്തവിഷം" (സെപ്സിസ്) രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
 • ഗൊണോറിയ (ഗൊണോറിയ): ഈ STD നെയ്സേറിയ ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇത്തവണ നെയ്സീരിയ ഗൊണോറിയ (ഗൊണോകോക്കസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചാൽ, ഗൊണോറിയ സാധാരണയായി അനന്തരഫലങ്ങളില്ലാതെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, വന്ധ്യത പോലുള്ള സ്ഥിരമായ വൈകിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
 • ക്ലമീഡിയ അണുബാധകൾ: വ്യത്യസ്ത ക്ലിനിക്കൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലമീഡിയ (ചിലത് ഉപഗ്രൂപ്പുകളുള്ളവ) ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ്, മൂത്രത്തിലും ജനനേന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളിലും (മൂത്രനാളി, സെർവിസിറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റാറ്റിറ്റിസ് പോലുള്ളവ), ന്യുമോണിയ.
 • വില്ലൻ ചുമ: ഗ്രാമ്-നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയായ ബോർഡെറ്റെല്ല പെർട്ടുസിസ് സാധാരണയായി ഈ "കുട്ടികളുടെ രോഗത്തിന്" പിന്നിലുണ്ട്, ഇത് കൗമാരക്കാരിലും മുതിർന്നവരിലും കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നു.
 • ഡിഫ്തീരിയ: കുരയ്ക്കുന്ന ചുമ, വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, മധുരമുള്ള ദുർഗന്ധം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് വടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള കോറിൻബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ വിഷം മൂലമാണ്.
 • ക്ഷയം: മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ് ഈ ഗുരുതരമായ, ശ്രദ്ധേയമായ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം.
 • E. coli അണുബാധകൾ: Escherichia coli ഒരു ഗ്രാം-നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയാണ്, അതിൽ നിരവധി സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളുടെ കുടലിൽ സ്വാഭാവികമായും ജീവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, E.coli യുടെ മറ്റ് സ്‌ട്രെയിനുകൾ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും, ഉദാഹരണത്തിന് ദഹനേന്ദ്രിയത്തിലോ മൂത്രനാളിയിലോ (വയറിളക്കം, സിസ്റ്റിറ്റിസ് പോലുള്ളവ).
 • സാൽമൊണെല്ലോസിസ് (സാൽമൊണല്ല വിഷബാധ): സാൽമൊണല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപഗ്രൂപ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളെയും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെയും ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ ടൈഫോയ്ഡ്, പാരാറ്റിഫോയ്ഡ് പനി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ലിസ്റ്റീരിയ അണുബാധ (ലിസ്റ്റീരിയോസിസ്): ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജെൻസ് എന്ന ഇനത്തിലെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം. ഇത് ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമാണ്. പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പച്ചക്കറികൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ചൂടാക്കാത്ത മാംസം എന്നിവ പോലുള്ള മലിനമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ബാധിക്കാം.
 • കോളറ: ഗ്രാമ്-നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വിബ്രിയോ കോളറയാണ് ഗുരുതരമായ വയറിളക്ക രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, ഇത് പ്രധാനമായും മോശം ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു.

ബാക്ടീരിയയും സെപ്സിസും

സാധാരണയായി, ബാക്ടീരിയകൾ രക്തത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ ബാക്ടീരിയമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആർക്കെങ്കിലും ശക്തമായ പല്ല് തേക്കുന്നതിലൂടെ മോണയിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ പോക്കറ്റ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം മുറിക്കുമ്പോഴോ ഇത് സംഭവിക്കാം. ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾ (ബാക്ടീരിയൽ ന്യുമോണിയ പോലുള്ളവ) അല്ലെങ്കിൽ ദന്ത അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടയിലും ബാക്ടീരിയകൾ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.

രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം വേഗത്തിൽ ബാക്ടീരിയയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയമിയ എല്ലായ്പ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല.

പ്രത്യേകിച്ചും ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളവരിൽ, എന്നിരുന്നാലും, ബാക്ടീരിയകൾ രക്തത്തിൽ വേണ്ടത്ര സമയവും വലിയ അളവിലും നിലനിന്നാൽ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും (ഉദാ: ഹൃദയത്തിന്റെ ആന്തരിക പാളിയിലെ വീക്കം = എൻഡോകാർഡിറ്റിസ്). പരിണതഫലം മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും വളരെ അക്രമാസക്തമായ പ്രതികരണമായിരിക്കും, അതിനെ സെപ്സിസ് ("രക്തവിഷം") എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ, ഇത് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ മരണ സാധ്യത ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ തരത്തെയും രോഗിയെ എത്ര വേഗത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാക്ടീരിയ: ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്മിയർ അണുബാധയിലൂടെ ആളുകൾക്ക് സാൽമൊണെല്ല ബാധിക്കാം: സാൽമൊണല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയറിളക്കമുള്ള ആളുകൾ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയതിനുശേഷം കൈകൾ നന്നായി കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് രോഗാണുക്കളെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് മാറ്റാം (ഉദാഹരണത്തിന് ഡോർക്നോബ്സ്, കട്ട്ലറി). ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ വസ്തുക്കളിൽ സ്പർശിക്കുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ വായ, മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് എന്നിവ പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകാം. രോഗബാധിതരായ വ്യക്തികൾ മലിനമായ കൈകളുള്ള ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളുമായി കൈ കുലുക്കുമ്പോൾ സ്മിയർ അണുബാധയിലൂടെ നേരിട്ട് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് അണുബാധ സാധ്യമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, സാൽമൊണല്ല പ്രധാനമായും പകരുന്നത് മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ്. ലിസ്റ്റീരിയ (ലിസ്റ്റീരിയോസിസിന്റെ കാരണക്കാരൻ), കാംപിലോബാക്റ്റർ ജനുസ്സിലെ പ്രതിനിധികൾ (പകർച്ചവ്യാധി വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുടെ കാരണക്കാരൻ) തുടങ്ങിയ മറ്റ് ചില ബാക്ടീരിയകൾക്കും ഈ അണുബാധയുടെ വഴിയുണ്ട്.

രണ്ടാമത്തേത്, സാൽമൊണല്ലയും മറ്റ് ചില ബാക്ടീരിയകളും പോലെ, മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും പകരാം.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ക്ലമീഡിയയുടെയും ഗൊണോറിയയുടെ (ഗൊണോകോക്കി) രോഗകാരിയുടെയും കാര്യത്തിലെന്നപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും അണുബാധ സാധ്യമാണ്.

ബാക്ടീരിയ അണുബാധ: ചികിത്സ

ചില ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ (ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ) ഫലപ്രദമാണ്, മറ്റുള്ളവ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു (ഇടുങ്ങിയ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ സ്പെക്ട്രം ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ).

ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെൻസിലിൻ, സെഫാലോസ്പോരിൻസ്, ടെട്രാസൈക്ലിനുകൾ, മാക്രോലൈഡ് ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾക്കും ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. പകരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപുറമെ, ബാക്ടീരിയയെ പ്രത്യേകമായി ടാർഗെറ്റുചെയ്യാത്ത മറ്റ് നടപടികൾ ഉപയോഗപ്രദമാകും, പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും (ഉദാ, വേദനയും വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകളും).

ബാക്ടീരിയയ്ക്കെതിരായ വാക്സിനേഷൻ

ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചില പകർച്ചവ്യാധികൾ വാക്സിനേഷൻ വഴി തടയാം. നൽകപ്പെടുന്ന വാക്സിൻ, സംശയാസ്പദമായ ബാക്ടീരിയൽ രോഗകാരിക്കെതിരെ പ്രത്യേക ആന്റിബോഡികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു (സജീവമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്). ഈ ബാക്ടീരിയകളുമായുള്ള "യഥാർത്ഥ" അണുബാധ പിന്നീട് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ആയുധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അണുബാധയെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ മുകുളത്തിൽ നുള്ളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം.

ബാക്ടീരിയയ്‌ക്കെതിരെ ലഭ്യമായ വാക്‌സിനേഷനുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

 • ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിനേഷൻ
 • വില്ലൻ ചുമ വാക്സിനേഷൻ
 • ടെറ്റനസ് വാക്സിനേഷൻ (പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും ലഭ്യമാണ്, ഇതിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആന്റിബോഡികൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നു)
 • ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി വാക്സിനേഷൻ (HiB വാക്സിനേഷൻ)
 • മെനിംഗോകോക്കൽ വാക്സിനേഷൻ
 • കോളറ വാക്സിനേഷൻ
 • ടൈഫോയ്ഡ് വാക്സിനേഷൻ

ഈ വാക്സിനുകളിൽ ചിലത് വ്യത്യസ്ത കോമ്പോസിഷനുകളുടെ സംയുക്ത തയ്യാറെടുപ്പുകളായി ലഭ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ടിഡി വാക്സിൻ ഒരേസമയം ടെറ്റനസ്, ഡിഫ്തീരിയ ബാക്ടീരിയ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.