മസ്തിഷ്കം: പ്രവർത്തനം, ഘടന, ക്ഷതം

തലച്ചോറിന്റെ തണ്ട് എന്താണ്?

മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്ക തണ്ട്. ഡൈൻസ്‌ഫലോണിനൊപ്പം, ചിലപ്പോൾ സെറിബെല്ലം, ടെർമിനൽ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം, ഇതിനെ പലപ്പോഴും മസ്തിഷ്ക തണ്ട് എന്ന് പര്യായമായി വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ശരിയല്ല: രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളിൽ നിന്ന് ഭ്രൂണവികസന സമയത്ത് വികസിച്ച തലച്ചോറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മസ്തിഷ്ക തണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, മസ്തിഷ്ക തണ്ടിൽ സെറിബ്രം ഒഴികെയുള്ള തലച്ചോറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മസ്തിഷ്കവ്യവസ്ഥയിൽ മധ്യമസ്തിഷ്കം (മെസെൻസ്ഫലോൺ), ബ്രിഡ്ജ് (പോൺസ്), മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗറ്റ (മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗറ്റ, ആഫ്റ്റർ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈലൻസ്ഫലോൺ) എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാലത്തെയും സെറിബെല്ലത്തെയും മെറ്റെൻസ്ഫലോൺ (ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ) എന്നും വിളിക്കുന്നു. മൈലൻസ്ഫലോണിനൊപ്പം (മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗറ്റ), ഇത് റോംബിക് ബ്രെയിൻ (റോംബെൻസ്ഫലോൺ) ഉണ്ടാക്കുന്നു.

മിഡ്‌ബ്രെയിൻ

തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗമാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ (മെസെൻസ്ഫലോൺ). മിഡ്‌ബ്രെയിൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാം.

പാലം (മസ്തിഷ്കം)

മസ്തിഷ്കത്തിലെ പാലം (പോൺസ്) തലച്ചോറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് മെഡുള്ള ഓബ്ലോംഗേറ്റയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ശക്തമായ വെളുത്ത ബൾജാണ്. സെറിബെല്ലർ പെഡങ്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരടാണ് ഇത് സെറിബെല്ലവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉപമസ്തിഷ്കം

മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗറ്റ സുഷുമ്നാ നാഡിയുമായി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗറ്റ എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാം.

മസ്തിഷ്കവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലുള്ള അവശ്യ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മസ്തിഷ്കവ്യവസ്ഥ ഉത്തരവാദിയാണ്. കണ്പോളകൾ അടയ്ക്കൽ, വിഴുങ്ങൽ, ചുമ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റിഫ്ലെക്സുകൾക്കും ഇത് ഉത്തരവാദിയാണ്. ഉറക്കം, വിവിധ ഉറക്കം, സ്വപ്ന ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

പാലത്തിനുള്ളിൽ പിരമിഡൽ പാത പ്രവർത്തിക്കുന്നു - മോട്ടോർ കോർട്ടക്സും സുഷുമ്നാ നാഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇത് സ്വമേധയാ ഉള്ള മോട്ടോർ സിഗ്നലുകൾക്ക് (അതായത് സ്വമേധയാ ഉള്ള ചലനങ്ങൾ) പ്രധാനമാണ്. പോൺസ് വഴി, സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ സിഗ്നലുകൾ സെറിബെല്ലത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

നാഡീകോശങ്ങളുടെയും അവയുടെ പ്രക്രിയകളുടെയും വല പോലെയുള്ള ഘടനയായ ഫോർമാറ്റിയോ റെറ്റിക്യുലാറിസ് - മസ്തിഷ്ക വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ശ്രദ്ധയുടെ നിയന്ത്രണം, ജാഗ്രതയുടെ അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ വിവിധ സ്വയംഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു. രക്തചംക്രമണം, ശ്വസനം, ഛർദ്ദി എന്നിവയും ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

മസ്തിഷ്ക തണ്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

തലയോട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് തലയോട്ടിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് മസ്തിഷ്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സെറിബ്രവും സെറിബെല്ലവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താഴേക്ക്, അത് സുഷുമ്നാ നാഡിയുമായി ഒരു തെറ്റായ നിർവചിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തിയുമായി ലയിക്കുന്നു - ഈ പ്രദേശത്തെ മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗറ്റ (മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗറ്റ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത്, പിരമിഡൽ ജംഗ്ഷൻ, മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാഡി ലഘുലേഖകൾ എതിർവശത്തേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു.

മസ്തിഷ്കവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം?

മസ്തിഷ്‌കവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് താഴേയ്‌ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രെനിയൽ നാഡി ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നാഡി ലഘുലേഖകൾ ഇരുവശത്തും തകരാറിലാകുമ്പോൾ, സ്യൂഡോബൾബാർ പക്ഷാഘാതം വികസിക്കുന്നു. സംസാരത്തിലും വിഴുങ്ങലിലുമുള്ള തകരാറുകൾ, നാവിന്റെ ചലനശേഷി കുറയുക, പരുക്കൻ ശബ്ദം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

സെറിബ്രം മാത്രം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മസ്തിഷ്ക വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നിലനിർത്തൂ. വേക്കിംഗ് കോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ, ബാധിച്ച വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കുമെങ്കിലും ബോധം നേടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനും കഴിയില്ല.

ഒരു ബ്രെയിൻസ്റ്റം ഇൻഫ്രാക്റ്റ് ബോധത്തിനോ ശ്വസനത്തിനോ പ്രധാനമായ മേഖലകളെ ബാധിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, മുറിവ് ജീവന് ഭീഷണിയാണ്.