സ്തനാർബുദം തടയൽ: നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ

എന്താണ് സ്തനാർബുദ പരിശോധന?

സ്തനാർബുദ പരിശോധനയിൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്തനാർബുദം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പതിവ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, സ്തനത്തിലെ മാരകമായ ട്യൂമർ കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർ വിവിധ പരിശോധനാ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • സ്തനത്തിന്റെ സ്പന്ദനം
 • അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന (സോണോഗ്രാഫി)
 • മാമോഗ്രഫി (നെഞ്ച് എക്സ്-റേ)
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്

ഡോക്ടറുടെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്തനങ്ങൾ സ്പർശിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

നിയമാനുസൃത സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിംഗിന്റെ ഭാഗമായി, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വിവിധ നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ നടപടികളുടെ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ചിലത് ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, മറ്റുള്ളവ പ്രായമായവർക്ക്. അതിനാൽ വിദഗ്ധർ രോഗിയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പരിശോധനകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സ്തനാർബുദം വരാനുള്ള വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യതയും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

20 വയസ്സ് മുതൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധന

30 വയസ്സ് മുതൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധന

30 വയസ്സ് മുതൽ, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ വാർഷിക സ്തന പരിശോധന നിയമാനുസൃത സ്തനാർബുദ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണ്. ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണത്വങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന നടത്തും. അയാൾ രോഗിയെ ഉചിതമായ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്തോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സ്തനാർബുദ കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ റഫർ ചെയ്യാം. മാമോഗ്രാമും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

40 വയസ്സ് മുതൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധന

40 നും 49 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ വാർഷിക സ്തന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്നും വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും മാമോഗ്രാം നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധനയും നടത്താം, ഉദാഹരണത്തിന്, സ്തന ടിഷ്യു വളരെ സാന്ദ്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മാമോഗ്രാഫി ഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗും (എംആർഐ) ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

50 വയസ്സ് മുതൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധന

70 വയസ്സ് മുതൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധന

ഈ പ്രായത്തിലുള്ള സ്തനാർബുദ പരിശോധനയിൽ സ്തനത്തിന്റെ വാർഷിക സ്പന്ദനവും - സ്പന്ദനം പ്രകടമാണെങ്കിൽ - മാമോഗ്രാം ഉൾപ്പെടുന്നു. രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാമോഗ്രഫി പതിവായി നടത്തുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്, അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അത് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം.

സ്തനാർബുദ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്തനാർബുദ പരിശോധന

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്തനാർബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിൽ, തീവ്രമായ സ്തനാർബുദ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനർത്ഥം കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷകളും ഒരുപക്ഷേ അധിക നടപടികളും. വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ തീവ്രമായ സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിംഗ് എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നത് രോഗിയുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്നും അവളുടെ സ്തനാർബുദ സാധ്യത എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗികൾക്ക് സ്തനാർബുദ പരിശോധന തീവ്രമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗൈനക്കോളജിക് ഓങ്കോളജിയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന പരിശോധനകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു:

 • ബ്രെസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട്: 25 വയസ്സ് മുതൽ ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും
 • മാമോഗ്രാഫി: 40 വയസ്സ് മുതൽ ഓരോ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പും - ഉദാഹരണത്തിന്, ഇടതൂർന്ന സസ്തനഗ്രന്ഥി ടിഷ്യു കാരണം
 • മാഗ്നറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ്: സ്തനാർബുദ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, 25 വയസ്സ് മുതൽ
 • മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്: 25 വയസ്സ് മുതൽ വർഷം തോറും; ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്തനത്തിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് - ഉദാഹരണത്തിന് ഇടതൂർന്ന സസ്തനഗ്രന്ഥി ടിഷ്യു കാരണം
 • മാമോഗ്രഫി: 35 വയസ്സ് മുതൽ വർഷം തോറും
 • മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്: സ്തനാർബുദ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 20 വയസ്സ് മുതൽ വർഷം തോറും
 • മാമോഗ്രഫി: ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, 40 വയസ്സ് മുതൽ വർഷം തോറും

സ്തനാർബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, അമ്മ, സഹോദരി, മുത്തശ്ശി കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിക്ക് ഇതിനകം സ്തനാർബുദം (അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡാശയ അർബുദം) ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ചില അപകടസാധ്യതയുള്ള ജീനുകളുടെ (സ്തനാർബുദ ജീനുകൾ BRCA1, BRCA2) ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു ജീൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കും.

കൂടാതെ, സ്തനത്തിൽ ഇതിനകം പ്രകടമായതും എന്നാൽ ദോഷകരമല്ലാത്തതുമായ ടിഷ്യു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലോസ്-മെഷ്ഡ് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് പരിശോധനകൾ അഭികാമ്യമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് സ്തനാർബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി ചർച്ചചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏത് സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിംഗ് നടപടികളാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിംഗ്: നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം വേണോ?

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷകളുടെ സാധ്യതകൾക്കെതിരായ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തൂക്കിനോക്കുകയും അപകടസാധ്യത-ആനുകൂല്യ പ്രൊഫൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രായപരിധി അനുസരിച്ച് സ്തനാർബുദ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ശുപാർശകൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

സ്തനത്തിലെ ക്യാൻസർ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നത് രോഗശമനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. 50 നും 69 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാമോഗ്രാഫി സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കുന്നത് സ്തനാർബുദ മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, സ്ത്രീകൾ സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണയായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.