ബ്രീച്ച് അവതരണം (സ്റ്റീലേജ്): ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്

പെൽവിക് അവതരണം: വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത തരം ബ്രീച്ച് അവതരണങ്ങളുണ്ട്. അവയിലെല്ലാം, കുഞ്ഞിന്റെ തല മുകളിലും പെൽവിസ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അടിയിലുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാലുകളുടെ സ്ഥാനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു:

  • ശുദ്ധമായ ബ്രീച്ച് അവതരണം: കുഞ്ഞിന്റെ കാലുകൾ മടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ പാദങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്തിന് മുന്നിലാണ്. അതിനാൽ ജനനസമയത്ത് ബ്രീച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നു.
  • മികച്ച ബ്രീച്ച്-ഫൂട്ട് പൊസിഷൻ: രണ്ട് കാലുകളും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതായത് കാൽമുട്ടുകൾ ആമാശയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
  • അപൂർണ്ണമായ ബ്രീച്ച്-ഫൂട്ട് പൊസിഷൻ: ഒരു കാൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ബ്രീച്ച് പൊസിഷനിലെന്നപോലെ മടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
  • മികച്ച കാൽ സ്ഥാനം: രണ്ട് കാലുകളും താഴേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ ജനനസമയത്ത് കാലുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു.
  • അപൂർണ്ണമായ കാൽ സ്ഥാനം: ഒരു കാൽ താഴേക്ക് നീട്ടി, മറ്റൊന്ന് മുകളിലേക്ക് മടക്കിക്കളയുന്നു.
  • തികഞ്ഞ കാൽമുട്ട് സ്ഥാനം: കുഞ്ഞ് "മുട്ടുകുത്തി", അതായത് രണ്ട് കാലുകളും പിന്നിലേക്ക് വളയുന്നു.
  • അപൂർണ്ണമായ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം: കുഞ്ഞ് ഒരു കാലിൽ മാത്രം "മുട്ടുകുത്തുന്നു", രണ്ടാമത്തേത് മടക്കിക്കളയുന്നു.

ബ്രീച്ച് അവതരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രൂപമാണ് ശുദ്ധമായ ബ്രീച്ച് പൊസിഷൻ. ഫൂട്ട്, ബ്രീച്ച്-ഫൂട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നു. കാൽമുട്ടിന്റെ സ്ഥാനം വളരെ അപൂർവമാണ്.

ബ്രീച്ച് അവതരണത്തിന്റെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ജനനങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സിസേറിയൻ വഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കേണ്ടിവരും.

ബ്രീച്ച് അവതരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ഉദാഹരണത്തിന്, അകാല ജനനസമയത്ത് ഗര്ഭപിണ്ഡം ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ബ്രീച്ച് അവതരണം അകാല ജനനത്തിൽ സംഭവിക്കാം.

ഒന്നിലധികം ഗർഭധാരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് കേസുകളിൽ, രണ്ട് ഇരട്ടകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് ഒരു ഇരട്ട സെഫാലിക് പൊസിഷനിലാണ്, തല താഴ്ത്തി, മറ്റേ ഇരട്ട ബ്രീച്ച് പൊസിഷനിലാണ്. താഴെ താഴെ.

കുട്ടി വളരെ വലുതാണ്, അതിനാൽ നന്നായി തിരിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഇത് പലപ്പോഴും ബ്രീച്ച് പൊസിഷനിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ അസ്വാഭാവികതയോ ഇടുങ്ങിയ ഇടുപ്പെല്ലിന്റെയോ കാരണം കുട്ടി സാധാരണയായി വളരെ കുറവോ അധികമോ നീങ്ങുകയോ തിരിയാൻ മതിയായ ഇടമില്ലെങ്കിലോ ഇത് ബാധകമാണ്.

അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് പ്ലാസന്റയും വളരെ ചെറുതായ പൊക്കിൾക്കൊടിയും സാധ്യമായ കാരണങ്ങളാണ്: ബ്രീച്ച് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ യഥാസമയം സെഫാലിക് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് തടയാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും.

പെൽവിക് അവതരണം അപകടസാധ്യതകൾ വഹിക്കുന്നു

ബ്രീച്ച് അവതരണത്തിനുള്ള ബാഹ്യ തിരിയൽ

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡെലിവറി തീയതിക്ക് മൂന്നോ നാലോ ആഴ്‌ച മുമ്പ്, കുഞ്ഞ് ബ്രീച്ച് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ, കുട്ടിയെ ബാഹ്യമായി തിരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഗര്ഭപാത്രത്തില് മൃദുവും തള്ളുന്നതുമായ ചലനങ്ങളോടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തുനിന്നും തിരിയാന് ഡോക്ടര് ശ്രമിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കില് അത് മയങ്ങിപ്പോകുകയും തല അടിയില് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, കുഞ്ഞിനെ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ മോണിറ്റർ (CTG) ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

എക്‌സ്‌റ്റേണൽ ടേണിംഗിന്റെ വിജയ നിരക്ക് 50 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെയാണ്. ശ്രമം പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അടിയന്തര സിസേറിയൻ വിഭാഗത്തിന് എല്ലാം തയ്യാറാകണം.

ബ്രീച്ച് അവതരണത്തിൽ നിന്ന് യോനിയിൽ പ്രസവിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

കുഞ്ഞ് ചില ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ബ്രീച്ച് അവതരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്ലിനിക്കിൽ യോനിയിൽ പ്രസവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കുഞ്ഞിന് 3500 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരം ഉണ്ടാകരുത്. കൂടാതെ, കുഞ്ഞിന്റെ വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് തലയുടെ ചുറ്റളവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കരുത്, അങ്ങനെ ഉദരഭാഗം ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ജനന കനാൽ ഇതിനകം നീട്ടിയിരിക്കും, അങ്ങനെ തല പിന്നീട് ജനിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. 20 മുതൽ 60 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തല പുറത്തുവരണം. വിശ്രമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രസവം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പെരിഡ്യൂറൽ അനസ്തെറ്റിക് (എപിഡ്യൂറൽ) നൽകണം.

ബ്രീച്ച് അവതരണത്തിനുള്ള സിസേറിയൻ