സെറിബ്രം: പ്രവർത്തനം, ഘടന, കേടുപാടുകൾ

എന്താണ് സെറിബ്രം?

സെറിബ്രം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ബ്രെയിൻ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അതിൽ വലത്, ഇടത് പകുതി (അർദ്ധഗോളം) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇവ രണ്ടും ബാർ (കോർപ്പസ് കാലോസം) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാർ കൂടാതെ, തലച്ചോറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റ് (ചെറിയ) കണക്ഷനുകൾ (കമ്മീഷനുകൾ) ഉണ്ട്.

സെറിബ്രത്തിന്റെ ബാഹ്യ വിഭജനം

രണ്ട് സെറിബ്രൽ അർദ്ധഗോളങ്ങളെയും നാല് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:

  • ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രന്റൽ ലോബ് (ലോബസ് ഫ്രന്റാലിസ്)
  • പരിയേറ്റൽ ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ പാരീറ്റൽ ലോബ് (ലോബസ് പാരിറ്റാലിസ്)
  • ടെമ്പറൽ ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് (ലോബസ് ടെമ്പറലിസ്)
  • ആക്സിപിറ്റൽ ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസിപിറ്റൽ ലോബ് (ലോബസ് ഓക്സിപിറ്റാലിസ്)

രണ്ട് സെറിബ്രൽ അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെയും ഉപരിതലം വാൽനട്ട് പോലെ രോമങ്ങളുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ ഗണ്യമായി വലുതാകുന്നു. നിരവധി സെറിബ്രൽ കൺവല്യൂഷനുകൾ (ഗൈറി) പരസ്പരം ചാലുകളാൽ (സുൾസി) വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെറിബ്രത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടന

സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനം ഉണ്ട്. അതിൽ ഐസോകോർട്ടെക്സും (അല്ലെങ്കിൽ നിയോകോർട്ടെക്സും) അടിവസ്ത്രമായ അലോകോർട്ടെക്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഐസോകോർട്ടെക്സിന് ആറ് പാളികളുണ്ട്, സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന്റെ 90 ശതമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അലോകോർട്ടെക്‌സിന് വികസനപരമായി പഴയതും മൂന്ന് പാളികളുള്ളതുമായ ഘടനയുണ്ട്. അലോകോർട്ടെക്സിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പഴയ ഭാഗത്തെ പാലിയോകോർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ഇളയ ആർക്കികോർട്ടെക്സുമായി ചേർന്ന്, അത് അലോകോർട്ടെക്സ് രൂപീകരിക്കുന്നു.

സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകളുടെയും (പിരമിഡൽ സെല്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഗ്ലിയൽ കോശങ്ങളുടെയും കോശശരീരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂറോണുകൾക്ക് എല്ലാ ദിശകളിലും നീണ്ട പ്രൊജക്ഷനുകൾ (ആക്‌സോണുകൾ) ഉണ്ട്. സെറിബ്രത്തിന്റെ മെഡുള്ളയിൽ ഈ നാഡീകോശ പ്രക്രിയകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് വിദൂര കോശങ്ങളുമായി പോലും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.

സെറിബ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ഉത്തേജനങ്ങളും സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ എത്തില്ല. ചില വിവരങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലും "താഴ്ന്ന" മസ്തിഷ്ക മേഖലകളിൽ അവബോധത്തിൽ എത്താതെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്വസനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണം മെഡുള്ള ഓബ്ലോംഗറ്റയിൽ (വിപുലീകരിച്ച സുഷുമ്നാ നാഡി അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ബ്രെയിൻ) നടക്കുന്നു.

ഓരോ സെറിബ്രൽ അർദ്ധഗോളവും നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾക്കായി സവിശേഷമാണ്: ഇടത് സെറിബ്രൽ പ്രദേശങ്ങൾ സാധാരണയായി ഭാഷയും യുക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം വലത് സെറിബ്രൽ പ്രദേശങ്ങൾ സർഗ്ഗാത്മകതയും ദിശാബോധവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഹോമൺകുലസ് (തലച്ചോർ)

സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ വിവിധ മോട്ടോർ, സോമാറ്റോസെൻസിറ്റീവ് ഏരിയകൾ ഉണ്ട്, അവ പ്രത്യേക ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുവഴി, അയൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അയൽ മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങളിൽ "മാപ്പ്" ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഹോമൺകുലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ, വലിപ്പം-വികലമായ മനുഷ്യന്റെ മാതൃകയിൽ കലാശിക്കുന്നു.

വിവിധ സെറിബ്രൽ മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനം

നിയോകോർട്ടെക്‌സിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, പഠിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവും അതുപോലെ ബോധവും ഓർമ്മയും ഉണ്ട്.

സെറിബ്രത്തിന്റെ പാരീറ്റൽ ലോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരീറ്റൽ ലോബിൽ ബോഡി സെൻസറി ഗോളമാണ്, ഇത് ചർമ്മത്തിലും പേശികളിലും ഉത്ഭവിച്ച് തലാമസിലൂടെ പാരീറ്റൽ ലോബിന്റെ പ്രാഥമിക സെൻസറി കോർട്ടിക്കൽ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന സെൻസറി പാതകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദ്വിതീയ സെൻസിറ്റീവ് കോർട്ടിക്കൽ ഫീൽഡുകൾ പ്രാഥമിക കോർട്ടിക്കൽ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സംവേദനങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ടെമ്പറൽ ലോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറൽ ലോബിൽ, പ്രാഥമിക ഓഡിറ്ററി സെന്റർ, ഓഡിറ്ററി പാതയുടെ അവസാനം, പുറം ഉപരിതലത്തിൽ കിടക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്വിതീയ ഓഡിറ്ററി സെന്റർ, ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി സെന്റർ ആണ്. ശ്രവണ കേന്ദ്രത്തിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ പരിചിതമായ ശബ്ദങ്ങൾക്കായി ചെവിയിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രളയത്തെ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടെമ്പറൽ ലോബിലും ഒരു പരിധിവരെ പാരീറ്റൽ ലോബിലും വെർണിക്കെ ഏരിയയാണ്, ഇത് സംസാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചും നിർണായകമാണ്. വെർണിക്കെ, ബ്രോക്ക പ്രദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ഭാഷാ കേന്ദ്രമാണ്.

സെറിബ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

തലയോട്ടിക്ക് താഴെയാണ് സെറിബ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ആന്റീരിയർ ഫോസയിലും ടെമ്പറൽ ലോബ് മധ്യ ഫോസയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

സെറിബ്രം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും?

മസ്തിഷ്കത്തിലെ രോഗങ്ങളും പരിക്കുകളും വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, സെറിബ്രത്തിൽ എവിടെയാണ്, കേടുപാടുകൾ എത്രത്തോളം പ്രകടമാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുൻഭാഗത്തെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മോട്ടോർ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രകോപനം ഹൃദയാഘാതത്തിന് (കോർട്ടിക്കൽ അപസ്മാരം) കാരണമാകുന്നു, ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നാശം തുടക്കത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ മറുവശത്തുള്ള പേശികളുടെ പക്ഷാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (ഹെമിപ്ലെജിയ). പിന്നീടുള്ള കോഴ്സിൽ, അയൽ സെറിബ്രൽ ഫീൽഡുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ എതിർ വശത്തുള്ളവയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാം.

ബ്രോക്കയുടെ ഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, രോഗിക്ക് സാധാരണയായി സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ സ്വയം വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കേസുകളിൽ, ബാധിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റാക്കാറ്റോ ടെലിഗ്രാം ശൈലിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനാകും.

പാരീറ്റൽ ലോബിന്റെ പ്രാഥമിക സെൻസിറ്റീവ് കോർട്ടിക്കൽ ഫീൽഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, അനസ്തേഷ്യ, ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഫലങ്ങൾ. ദ്വിതീയ സെൻസിറ്റീവ് കോർട്ടിക്കൽ ഫീൽഡുകളുടെ പരിക്കുകൾ അഗ്നോസിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു - സ്പന്ദനം വഴി വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ. അക്ഷരങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിന്റെ ഓർമ്മയുള്ള വായനാ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇടതുവശത്തുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വായിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (അലെക്സിയ).

സെറിബ്രത്തിന്റെ ടെമ്പറൽ ലോബിലെ ദ്വിതീയ ശ്രവണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത, മുമ്പത്തെ ഇംപ്രഷനുകൾ മേലിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അതിനാൽ വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും സംഗീതവും ഇനി മനസ്സിലാകില്ല (ആത്മ ബധിരത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ).

ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് കാരണം വിഷ്വൽ സെന്റർ (മസ്തിഷ്കം) പ്രദേശത്ത് സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന്റെ ചില ജില്ലകളുടെ നാശം വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സെറിബ്രത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള വിഷ്വൽ കോർട്ടക്‌സിന്റെ പൂർണ്ണമായ നാശത്തിന്റെ ഫലമായി കോർട്ടിക്കൽ അന്ധത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു - ബാധിതരായ ആളുകൾ അന്ധരാണ്, എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ റെറ്റിനയും വിഷ്വൽ പാതയും കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ചത്, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രകാശത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനും ചലന ഉത്തേജനം തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും.

സെറിബ്രത്തിലെ ആൻസിപിറ്റൽ ലോബിലെ ദ്വിതീയ വിഷ്വൽ സെന്റർ (മസ്തിഷ്കം) നശിച്ചാൽ, ആത്മാവ് അന്ധത സംഭവിക്കുന്നു. ബാധിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് വീണ്ടും വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മെമ്മറി ഇല്ലാതായതിനാൽ മുമ്പത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇംപ്രഷനുകളുമായുള്ള താരതമ്യം ഇനി സാധ്യമല്ല.