സെർവിക്സ് ഇപ്പോഴും അടച്ചിരിക്കുന്നു | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സെർവിക്സിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

സെർവിക്സ് ഇപ്പോഴും അടച്ചിരിക്കുന്നു

സമയത്ത് ഗര്ഭം, സെർവിക്സ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കർശനമായി അടച്ചിരിക്കുന്നു അണുക്കൾ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്. ഏകദേശം 39-ാം ആഴ്ചയിൽ മാത്രം ഗര്ഭം അത് ശരിയാണ് സെർവിക്സ് വരാനിരിക്കുന്ന ജനനത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മൃദുവും ഹ്രസ്വവുമാകുക. അതിനാൽ, ദി കണ്ടീഷൻ എന്ന സെർവിക്സ് സ്ത്രീ ഏത് ജനന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മിഡ്വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ്.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രസവം ആരംഭിച്ചിട്ടും സെർവിക്സ് തുറക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, കുഞ്ഞിന് സെർവിക്സിൽ വേണ്ടത്ര സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ പ്രസവത്തിലെ ബലഹീനതയായി പരാമർശിക്കുന്നു. ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഡ്രിപ്പ് സഹായിക്കും സങ്കോജം.

എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക കേസുകളിലും, ഗർഭാശയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ മിഡ്വൈഫിന് ഇത് മതിയാകും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, മിഡ്വൈഫ് a ചേർക്കുന്നു വിരല് യോനിയിലേക്ക് വിരൽ സെർവിക്സിനൊപ്പം മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീക്കുന്നു. സംഘർഷം കുഞ്ഞിന്റെ ചർമ്മത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കാരണമാവുകയും പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹോർമോൺ ഉറപ്പാക്കുന്നു സങ്കോജം കൂടുതൽ ശക്തമായി ആരംഭിക്കുക, മിക്ക കേസുകളിലും അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജനനം നടക്കുന്നു.

ഇതര ചികിത്സാ നടപടികൾ

വിവരിച്ച ചികിത്സാ നടപടികൾക്ക് പകരമായി, അക്യുപങ്ചർ സെർവിക്സിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ലഭിച്ച ഗർഭിണികളാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു അക്യുപങ്ചർ സമയത്ത് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഗര്ഭം മൃദുവായ സെർവിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, സെർവിക്സിൻറെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം ശരാശരി 2 മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കാം. പോലുള്ള ഹോമിയോ പരിഹാരങ്ങൾ Pulsatilla പ്രാട്ടെൻസിസ് (പശു ക്ലാമ്പ്), a ആയി എടുക്കാം സപ്ലിമെന്റ് പ്രസവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക്. ഇത് സെർവിക്സിനെ വിശ്രമിക്കാനും മൃദുവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ചുരുക്കം

ജനനസമയത്ത് സെർവിക്സ് നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു: ഒരു വശത്ത്, അത് ഉയരുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു അണുക്കൾമറുവശത്ത്, ഇത് ജനന സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സെർവിക്സ് ദുർബലമാണെങ്കിൽ, ഒഴിവാക്കാൻ കർശനമായ ബെഡ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് ഗര്ഭമലസല് or അകാല ജനനം. അല്ലെങ്കിൽ, ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭാശയത്തിലൂടെ വാമൊഴി വ്യായാമം ചെയ്യാം പെൽവിക് ഫ്ലോർ പരിശീലനം. ഗർഭധാരണത്തിനുശേഷം, പെൽവിക് ഫ്ലോർ സെർവിക്സിൻറെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ വ്യായാമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.