കോളിൻ: നിർവചനം, സിന്തസിസ്, ആഗിരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം

കോളിൻ 1864-ൽ ജർമ്മൻ രസതന്ത്രജ്ഞനായ അഡോൾഫ് ഫ്രെഡറിക് ലുഡ്വിഗ് സ്ട്രേക്കർ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഒരു അവശ്യ പോഷകമാണ്, അതായത്, ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അമിനുകൾ (2-ഹൈഡ്രോക്സിതൈൽ-എൻ, എൻ, എൻ-ട്രൈമെതൈലാമോണിയം) എന്നിവയിൽ ഉണ്ട് ഭക്ഷണക്രമം സൌജന്യവും എസ്റ്റേറിയതുമായ രൂപങ്ങളിൽ. കോളിൻ മനുഷ്യശരീരത്തിന് തന്നെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പല കേസുകളിലും അതിന്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്, അതിനാൽ കോളിൻ അധികമായി കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (ലെസിതിൻ), ഫോസ്ഫോക്കോളിൻ, ഗ്ലിസറോഫോസ്ഫോക്കോളിൻ, സ്ഫിംഗോമൈലിൻ. വെള്ളം ലയിക്കുന്ന. സൈറ്റിഡിൻ-5-ഡിഫോസ്ഫേറ്റ് കോളിൻ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത് കുറവാണ്. അസറ്റിക്കോചോളിൻ.അവശ്യ പോഷകമായ കോളിനും അതിന്റെ മെറ്റബോളിറ്റുകളും പല ശാരീരിക പ്രക്രിയകളിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു:

  • മെംബ്രൺ ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും.
  • മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റബോളിസം
  • ഉപാപചയവും ഗതാഗതവും ലിപിഡുകൾ ഒപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ.
  • ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ

2016-ൽ, യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (ഇഎഫ്എസ്എ) മുതിർന്നവർക്ക് 400 മില്ലിഗ്രാം / ദിവസം മതിയായ അളവ് സ്ഥാപിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ കോളിൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ശരാശരി അളവും കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ അളവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചത്.

  • ഹെപ്പാറ്റിക് ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈലെതനോലമൈൻ എൻ-മെഥൈൽട്രാൻസ്ഫെറേസ് പാത്ത്വേ വഴി ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈലെതനോലമൈൻ മെത്തിലിലേഷൻ വഴി.
  • സൈറ്റിഡിൻ-5-ഡിഫോസ്ഫേറ്റ് (സിഡിപി)-കോളിൻ പാതയിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കോളിൻ ജലവിശ്ലേഷണം വഴി.

ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോളിൻ, ചെറുകുടലിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ കോശമായ എന്ററോസൈറ്റുകൾ (ഹെം സെല്ലുകൾ) അതിവേഗം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എപിത്തീലിയം), സാച്ചുറബിൾ ഓർഗാനിക് കാറ്റേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകളുടെ (OCTs) സഹായത്തോടെ. ഇവ സുഗമമായ വ്യാപനത്തിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കോളിൻ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഏകാഗ്രത കൂടാതെ മെംബ്രണിലുടനീളം വൈദ്യുത സാധ്യതയും ഭക്ഷണക്രമം കാരണമാകുന്നു ഏകാഗ്രത ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കോളിൻ സാന്ദ്രത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ 8-12 മണിക്കൂർ പ്ലാസ്മയിൽ ഫ്രീ കോളിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഫോസ്ഫോകോളിനും ഗ്ലിസറോഫോസ്ഫോക്കോളിനും അതിവേഗം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്ലാസ്മയിൽ പ്രധാനമായും ഫ്രീ കോളിൻ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദി വെള്ളം- ലയിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളായ ഫോസ്ഫോക്കോളിൻ, ഗ്ലിസറോഫോസ്ഫോക്കോളിൻ എന്നിവയും പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കാം ട്രാഫിക് എന്ന കരൾ മാറ്റമില്ല. അതേസമയം, കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന കോളിൻ രൂപങ്ങളായ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കോളിൻ, സ്ഫിംഗോമൈലിൻ എന്നിവ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യണം (പ്രതികരണത്തിലൂടെ ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ പിളർപ്പ് വെള്ളം) ഫോസ്ഫോളിപേസ് വഴി (എൻസൈമുകൾ അത് പിളർന്നു ഫോസ്ഫോളിപിഡുകൾ കൂടാതെ മറ്റ് ലിപ്പോഫിലിക് പദാർത്ഥങ്ങളും) കോളിൻ പുറത്തുവിടുകയോ അതിലേക്ക് കടക്കുകയോ ചെയ്യുക ലിംഫ് (ലിംഫറ്റിക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലീയ ഇളം മഞ്ഞ ദ്രാവകം പാത്രങ്ങൾ) കൈലോമൈക്രോണുകളിൽ (ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ കണികകൾ) അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഫ്രീ കോളിൻ പ്ലാസ്മയുടെ ജലീയ ഘട്ടത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേസമയം ഫോസ്‌ഫോറിലേറ്റഡ് സംയുക്തങ്ങൾ ലിപ്പോപ്രോട്ടീനുകളുടെ (കോംപ്ലക്‌സുകളുടെ) ഒരു ഘടകമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നു. പ്രോട്ടീനുകൾ (അപ്പോളിപോപ്രോട്ടീൻ), കൊളസ്ട്രോൾ, മധുസൂദനക്കുറുപ്പ്, ഒപ്പം ഫോസ്ഫോളിപിഡുകൾ).സ്വതന്ത്ര കോളിൻ, ചാർജ്ജ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രോഫിലിക് കാറ്റേഷൻ ആയതിനാൽ, ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ജൈവ സ്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകണം. മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഇന്നുവരെ അറിയപ്പെടുന്നു. സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കോളിൻ ഒന്നുകിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ("കോശത്തിനുള്ളിൽ") ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കോളിൻ, ഗ്ലിസറോഫോസ്ഫോക്കോളിൻ എന്നിങ്ങനെയാണ്.