കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റ്: നിർവചനം, സിന്തസിസ്, ആഗിരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം

Chondroitin സൾഫേറ്റ് (CS) ഗ്ലൈക്കോസാമിനോഗ്ലൈകാനുകളുടെ (GAGs) അംഗമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് മ്യൂക്കോപൊളിസാക്കറൈഡുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അവ പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈകാനുകളുടെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൈഡ് ചെയിനുകളാണ്. എല്ലാ ഗ്ലൈക്കോസാമിനോഗ്ലൈകാനുകളിലും 1,4-ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്കലി ലിങ്ക്ഡ് ഡിസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കോണ്ട്രോയിറ്റിനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലം പതിവായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ or നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ, അതിനാൽ അവ സാധാരണയായി ശക്തമായി അമ്ലമായി പ്രതികരിക്കും. കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റുകൾ എ, സി എന്നിവ ഗ്ലൂക്കുറോണിക് ആസിഡും എൻ-അസെറ്റൈൽ-ഡി-ഗാലക്റ്റോസാമൈനും ചേർന്നതാണ്. Chondroitin സൾഫേറ്റ് ബിക്ക് സമാനമായ ഘടനയുണ്ട്. ഇത് ഡെർമറ്റൻ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റാ- എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.ഹെപരിന് L-iduronic ആസിഡ്, NAG-4-സൾഫേറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന്.

ഒരു കയ്യിൽ, കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മാംസത്തിലും കടൽ മൃഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ചിപ്പികളിലും മുത്തുച്ചിപ്പികളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, ഗ്ലൈക്കോസാമിനോഗ്ലൈകാൻ ശരീരത്തിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടാം. എൻഡോജെനസ് സിന്തസിസ് ആവശ്യമാണ് ഗ്ലൂക്കോസാമൈൻ സൾഫേറ്റ്, ഗ്ലൈക്കോസാമിനോഗ്ലൈക്കൻ ബയോസിന്തസിസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിവസ്ത്രം. കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റുകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കാനുകൾ എന്ന നിലയിൽ, വലിയ അളവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തരുണാസ്ഥി ടിഷ്യൂകൾ അങ്ങനെ പ്രധാന ഇന്റർസെല്ലുലാർ ഘടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ബന്ധം ടിഷ്യു, തരുണാസ്ഥി അസ്ഥിയും. എന്നിരുന്നാലും, അവയിലും കണ്ടെത്താനാകും ത്വക്ക് ശരീരത്തിലെ മ്യൂക്കസും.

സാങ്കേതികമായി, chondroitin sulfates സ്രാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു തരുണാസ്ഥി, പിന്നീട് യഥാക്രമം പശു, പോർസൈൻ ട്രാഷെയ്ഡുകളിൽ നിന്നും.