എ.ഡി | അനുസരിച്ച് ഒടിവിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം കണങ്കാലിലെ ഒടിവിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

എഡി അനുസരിച്ച് ഒടിവിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം

An കണങ്കാല് പൊട്ടിക്കുക സ്‌പോർട്‌സിനിടയിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളിലോ വീഴുന്നതിന്റെ ഭീമമായ ശക്തിയോ വളച്ചൊടിക്കുന്ന സംവിധാനമോ മൂലമാണ് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്. ശക്തമായ ബക്ക്ലിംഗ് കാരണം, ഒരു കണങ്കാല് സംയുക്തം പൊട്ടിക്കുക പലപ്പോഴും ലിഗമെന്റ് പരിക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, തുടർച്ചയായ അസ്ഥിരത ഒഴിവാക്കാൻ സി, ഡി ഒടിവുകൾ എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, സിൻഡസ്‌മോസിസ് ലിഗമെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഫിബുലയുടെ (ഫിബുല) ഫിസിയോളജിക്കൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും തടയാനും സാധാരണയായി ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂ ചേർക്കുന്നു, ഇത് ചലനം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഒരു പോസ്റ്റ് ചികിത്സയിൽ കണങ്കാല് പൊട്ടിക്കുക, കാൽ അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ-പൂജ്യം സ്ഥാനത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; താഴത്തെ കണങ്കാലിലെ ഭ്രമണ ചലനങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു ലോഡും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

  • എ, ബി എന്നിവ ഏറ്റവും ലളിതവും ഫ്രാക്ചർ ലൈൻ ജോയിന്റ് സ്പേസിന് താഴെയുമാണ്.
  • സി, ഡി എന്നിവ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളവയാണ്, ഓരോ തവണയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം ഫ്രാക്ചർ ലൈൻ സിൻഡസ്‌മോസിസ് ലിഗമെന്റുകൾക്ക് മുകളിലാണ് (കാളക്കുട്ടിയെയും ഷൈനിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിഗമെന്റുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലും സ്ഥിരത നൽകുന്നു) അതിനാൽ അസ്ഥിരത സംഭവിക്കുന്നു.
  • ഡി ഫ്രാക്ചറിൽ ഫിബുലയും ഉൾപ്പെടുന്നു. എ എക്സ്-റേ ഒടിവിന്റെ കൃത്യമായ വ്യാപ്തി, അതിന്റെ ആകൃതി, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഘടനകൾ, ഒരു സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കുന്നു.

ചുരുക്കം

ഒരു കാര്യത്തിൽ കണങ്കാൽ ഒടിവ്, ഘടനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു നിരോധനം സാധാരണയായി തുടക്കം മുതൽ നൽകപ്പെടുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, PNF-ൽ നിന്നുള്ള ചില വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ പേശികളുടെ ശക്തി നിലനിർത്താൻ കഴിയും. തുടർന്നുള്ള ഗതിയിൽ മുറിവ് ഉണക്കുന്ന ലോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രൊപ്രിയോസെപ്റ്റീവ് പരിശീലനത്തിലൂടെ പാദത്തിന്റെ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ബാക്കി പരിശീലനവും പേശി നിർമ്മാണവും. ഫിസിഷ്യനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കാൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം നിർണ്ണയിക്കണം.