കോബാലമിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 12): പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Coenzyme പ്രവർത്തനം

മെഥൈൽകോബാലമിൻ, അഡെനോസിൽകോബാലമിൻ എന്നിവ കോയിൻ‌സൈം രൂപങ്ങളായി വിറ്റാമിൻ B12, മൂന്ന് കോബാലമിൻ-ആശ്രിത ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഡെനോസിൽകോബാലമിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ (സെല്ലുകളുടെ പവർ പ്ലാന്റുകൾ). മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ സെല്ലുലാർ ശ്വസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി production ർജ്ജ ഉൽ‌പാദനത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പേശി, നാഡി, സെൻസറി, oc സൈറ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന consumption ർജ്ജ ഉപഭോഗമുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. മെഥൈൽകോബാലമിൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ സൈറ്റോസലിൽ പ്രകടമാക്കുന്നു സൈറ്റോപ്ലാസം. അഡെനോസൈൽകോബാലമിൻ - ആൽക്കൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഇൻട്രാമോളികുലാർ പുന ar ക്രമീകരണം 5-ഡിയോക്സാഡെനോസിൽകോബാലമിൻ മെഥൈൽമലോനൈൽ-കോഎ മ്യൂട്ടേസിന്റെ ഒരു കോഫക്ടറായി വർത്തിക്കുന്നു. പ്രൊപിയോണിക് ആസിഡിന്റെ അപചയ സമയത്ത് മെഥൈൽമലോനൈൽ-കോഎയെ സുക്സിനൈൽ-കോഎയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എൻസൈം അത്യാവശ്യമാണ്. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ. സുക്സിനൈൽ-കോഎയിലേക്കുള്ള പുന ar ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി, ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ അധ d പതനത്തിനിടയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊപിയോണിക് ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ശാഖകളുള്ള ശൃംഖല അമിനോ ആസിഡുകൾ-ഇസോളൂസിൻ, ല്യൂസിൻ, വാലൈൻ-അതുപോലെ ത്രിയോണിൻ ,. മെത്തയോളൈൻ സിട്രേറ്റ് സൈക്കിളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഇതിന് അഡെനോസിൽകോബാലമിൻ ആവശ്യമാണ് ല്യൂസിൻ മ്യൂട്ടേസ് ഒരു കോഫക്ടറായി, അതിനാൽ അമിനോ ആസിഡ് ലൂസിൻ 3-അമിനോയിസോകാപ്രോയിക് ആസിഡായി മാറ്റാൻ കഴിയും. 3-അമിനോയിസോകപ്രോണേറ്റിലേക്കുള്ള പുന ar ക്രമീകരണം (ബീറ്റ-ല്യൂസിൻ) ല്യൂസിൻ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. മെത്തിലിൽകോബാലമിൻ - ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ മെഥൈൽ ട്രാൻസ്ഫേറസ് പ്രതികരണം മെഥിൽകോബാലമിൻ ഒരു കോഫക്ടറാണ് മെത്തയോളൈൻ ഹോമോസിസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് മെഥിയോണിൻ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ സിന്തേസ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു (ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ മെഥൈൽ ട്രാൻസ്ഫേറസ് പ്രതികരണം). മെത്തിലിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ മെത്തിലിൽട്രാഹൈഡ്രോഫോളിക് ആസിഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വിറ്റാമിൻ കാരണമാകുന്നു ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ, 5-മെത്തിലിൽട്രാഹൈഡ്രോഫോളിക് ആസിഡ് യഥാർത്ഥ മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ദാതാവാണ് - തമ്മിലുള്ള സിനർജി വിറ്റാമിൻ B12 ഒപ്പം ഫോളിക് ആസിഡ്. ന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ന്റെ രണ്ട് സമന്വയത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു മെത്തയോളൈൻ മെറ്റബോളിക് ആക്റ്റീവ് ടെട്രാഹൈഡ്രോഫോളിക് ആസിഡിന്റെ (ടിഎച്ച്എഫ്) പുനരുജ്ജീവനവും. ഇതിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ രൂപമാണ് ടിഎച്ച്എഫ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഫോളേറ്റ് സംഭരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഫോളേറ്റ് പോളിഗ്ലൂടമേറ്റ് സംയുക്തങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിന് ഇത് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്. സജീവമായ ഒന്നിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററായി ഒരു കോയിൻ‌സൈമിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ-കാർബൺ സംയുക്തങ്ങൾ (മെഥൈൽ, ഹൈഡ്രോക്സിമെഥൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലുള്ള സി 1 യൂണിറ്റുകൾ), ടിഎച്ച്എഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു - പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോട്ടീൻ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ - പ്യൂരിൻ, പിരിമിഡിൻ സിന്തസിസ്, ഡിഎൻഎ സിന്തസിസ്, വിവിധ രൂപീകരണവും അധ d പതനവും അമിനോ ആസിഡുകൾ. മെഥിയോണിൻ അതിലൊന്നാണ് അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകൾ എടിപിയുമായുള്ള മെഥിയോണിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന എസ്-അഡെനോസൈൽമെത്തിയോണിൻ (എസ്എഎം) ധാരാളം ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ലെ ഒരു മുൻഗാമിയാണ് എസ്-അഡെനോസൈൽമെത്തിയോണിൻ സിസ്ടൈൻ ബയോസിന്തസിസ്. കൂടാതെ, ഒരു പ്രധാന സംയുക്തമായി മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൈമാറ്റത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ചില മെത്തിലൈലേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എസ്-അഡെനോസൈൽമെത്തിയോണിൻ ഒരു മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നൽകുന്നു, അതായത് എഥനോളമൈൻ മുതൽ കോളിൻ വരെ, നോറെപിനെഫ്രീൻ എപിനെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈലെത്തനോളമൈൻ മുതൽ ലെസിതിൻ. അത്തരം മെത്തിലൈലേഷനുകളിൽ, ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉൽ‌പന്നമായി രൂപപ്പെടുന്നു, ഇത് മെഥൈൽകോബാലാമിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു കോഫക്ടറായി പുനർനിർമ്മിക്കണം. വിറ്റാമിൻ B12 കുറവ് മെഥിയോണിനും ടിഎച്ച്എഫ് സിന്തസിസും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ടെട്രാഹൈഡ്രോഫോളിക് ആസിഡിന്റെ രൂപവത്കരണം സ്ഥിരമായ ഫോളേറ്റ് പോളിഗ്ലൂടമേറ്റ് സംയുക്തങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ സമന്വയത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ഫോളേറ്റ് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഏകാഗ്രത ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ടിഷ്യു സെല്ലുകളിലും ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ (ചുവപ്പ് രക്തം സെല്ലുകൾ) സെറം അനുകൂലമായി ഫോളിക് ആസിഡ്. ഇതിനുപുറമെ, കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള അപചയമോ പുനർനിർമ്മാണമോ മൂലം കോബാലാമിന്റെ കുറവ് ഉയർന്ന ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ നിലയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളാണ് ആരോഗ്യം. രക്തപ്രവാഹത്തിൻറെ രോഗകാരിയിൽ ഹോമോസിസ്റ്റീന്റെ ഉയർന്ന പ്ലാസ്മ സാന്ദ്രത ഉൾപ്പെടുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് (ആർട്ടീരിയോസ്‌ക്ലോറോസിസ്, ധമനികളുടെ കാഠിന്യം).