ചെലവ് / ഏറ്റെടുക്കൽ | ബാക്ക് സ്കൂൾ - ആരോഗ്യകരമായ പുറകിലേക്കുള്ള ദൈനംദിന പെരുമാറ്റങ്ങൾ

ചെലവുകൾ/ഏറ്റെടുക്കൽ

എ യുടെ ചെലവുകൾ തിരികെ സ്കൂൾ ദാതാവിൽ നിന്ന് ദാതാവിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ, 90-8 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 10 - 60 സെഷനുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 90 യൂറോ കണക്കാക്കാം. അതിനാൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ദാതാക്കളോട് ചോദിക്കുക.

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു അംഗമായിരിക്കാം ക്ഷമത സ്റ്റുഡിയോ. ഇവിടെയും പലപ്പോഴും കോഴ്സുകൾ നൽകാറുണ്ട്. ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതം പരിശോധിക്കുക ആരോഗ്യം കോഴ്‌സിന് സബ്‌സിഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി.

നിയമാനുസൃതം ആരോഗ്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു വേദന, മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പി മുതൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി വരെ. തിരികെ സ്കൂൾ തടയുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വിവരങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും നൽകുന്ന കോഴ്‌സുകളും സാഹിത്യങ്ങളും ആയി മനസ്സിലാക്കണം വേദന. ന്റെ ലക്ഷ്യം തിരികെ സ്കൂൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യം പുറകിലെ ക്രോണിക്സിറ്റി തടയുക വേദന സാധ്യമായ ദ്വിതീയ രോഗങ്ങളോടൊപ്പം.

നിയമാനുസൃത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി 8 മുതൽ 12 മിനിറ്റ് വരെ 60 മുതൽ 90 വരെ തെറാപ്പി സെഷനുകൾക്ക് സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു, ഓരോ വർഷവും ചെലവിന്റെ 80 ശതമാനം; എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ച്, പ്രതിവർഷം പരമാവധി 100 - 150 യൂറോയാണ്. ബാക്ക് സ്കൂളിനുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പരമാവധി 15 പേർ പങ്കെടുക്കാം. സ്‌പോർട്‌സ് ടീച്ചർമാർ, ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ് അധ്യാപകർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മതിയായ അധിക യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടർമാർ എന്നിവർ ബാക്ക് സ്‌കൂളിനെ നയിക്കണം.

ബാക്ക് സ്കൂളിനായുള്ള കോഴ്സുകൾ നിയമാനുസൃത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷമത സ്റ്റുഡിയോകളും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളും. ചെലവുകൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന്, ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അനുബന്ധ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ബാക്ക് സ്കൂളിലെ പതിവ് പങ്കാളിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം രേഖാമൂലം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും വേണം (ഉദാ: പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം, പ്രാക്ടീസ്, ക്ഷമത സ്റ്റുഡിയോ).

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ "GKV മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രിവൻഷൻ" ന് എതിരായ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് നിലവിൽ 5000 യൂറോ മൂല്യത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കാം. പിന്നിലെ സ്കൂളിന്റെ ചെലവ് മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കോഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാനീയങ്ങളും സമാനമായ മറ്റ് ചിലവുകളും തിരികെ നൽകില്ല.

ചുരുക്കം

നട്ടെല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വ്യാപനം (ആവൃത്തി) വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, പലർക്കും ബാക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂകരണ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ലോകത്ത് ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുകൾ, നട്ടെല്ലിന് അമിതഭാരം, വ്യായാമക്കുറവ്, അതുപോലെ പ്രതികൂലമായ എർഗണോമിക് തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ നാം നേരിടുന്നു. തുടർന്നുള്ള ചികിത്സാച്ചെലവുകൾക്കും മരുന്നിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ലാഭകരമാണെന്ന നിയമപരമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു.

അതിനാൽ, രോഗബാധിതരായവർ ഈ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും പ്രതിരോധത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിന് ബാക്ക് സ്കൂളിലെ കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ആരോഗ്യ വാഹകരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം അധിക സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു.