ക്രിയാറ്റിൻ കൈനാസ്: നിങ്ങളുടെ ലാബ് മൂല്യം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

എന്താണ് ക്രിയേറ്റൈൻ കൈനാസ്?

ശരീരത്തിലെയും തലച്ചോറിലെയും എല്ലാ പേശി കോശങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനാസ് (സികെ). പേശി കോശങ്ങളിലെ ചില ഊർജ്ജ സംഭരണികൾ, അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റുകൾ (എടിപി) ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാണെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു:

  • CK-MB (ഹൃദയ പേശി കോശങ്ങളിൽ)
  • CK-MM (മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേശി കോശങ്ങളിൽ)
  • CK-BB (തലച്ചോറിലെ നാഡീകോശങ്ങളിൽ)

എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റൈൻ കൈനാസ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്?

ക്രിയേറ്റൈൻ കൈനസ് കോൺസൺട്രേഷൻ പല രോഗങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

  • ഹൃദയാഘാതം
  • കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം (CHD)
  • ഹൃദയ പേശി വീക്കം
  • തുമ്പിക്കൈയുടെയും കൈകാലുകളുടെയും പേശി ശോഷണം (മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫികൾ)
  • പേശികളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ (റബ്ഡോമയോളിസിസ്, പിടിച്ചെടുക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു)

തീവ്രമായ സ്‌പോർട്‌സിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്‌സ്ട്രീം എൻഡുറൻസ് എക്‌സർസൈസിനു ശേഷം, പ്രസവം, ശസ്ത്രക്രിയ, വാക്‌സിനേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം, ക്രിയേറ്റൈൻ കൈനസ് ഒരു രോഗമായി മാറാതെ രക്തത്തിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താനാകും.

ക്രിയേറ്റൈൻ കൈനസ് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ

പ്രായം

CK സാധാരണ മൂല്യം

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

< 652 U/l

5 ദിവസം മുതൽ 5 മാസം വരെ

< 295 U/l

6 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ

< 229 U/l

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

< 150 U/l

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

പുരുഷൻ: < 248 U/l

സ്ത്രീ: < 157 U/l

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

പുരുഷൻ: < 269 U/l

സ്ത്രീ: < 124 U/l

അഡൽട്ട്

പുരുഷൻ: < 171 U/l

സ്ത്രീ: < 145 U/l

CK-MB എന്ന ക്രിയാറ്റിൻ കൈനസ് സബ്ടൈപ്പിന്, എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ലിംഗക്കാർക്കും ഒരു സാധാരണ ശ്രേണി <25 U/l ബാധകമാണ്.

എപ്പോഴാണ് CK മൂല്യം ഉയർത്തുന്നത്?

സികെ-എം.ബി

ഉദാഹരണത്തിന്, ഹൃദയാഘാതം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ CK-MB മൂല്യം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മയോകാർഡിയൽ നാശത്തിന്റെ തീവ്രത CK-MB വഴിയും വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്.

സി.കെ-എം.എം

ക്രിയാറ്റിൻ കൈനസ് ഉയർന്നാൽ എന്തുചെയ്യും?

വർദ്ധിച്ച ക്രിയാറ്റിൻ കൈനസ് രക്തത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം കാരണം വ്യക്തമാക്കണം. ഗർഭധാരണം മൂലമോ ജനനത്തിനു ശേഷമോ വളർച്ചയുടെ സമയത്തോ ക്രിയേറ്റിൻ കൈനസ് ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ഇടവേളകളിൽ അത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു. സഹിഷ്ണുതയ്‌ക്കോ പേശി ശക്തി പരിശീലനത്തിനോ ശേഷം CK ലെവൽ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിശീലന തീവ്രത കുറയ്ക്കണം.