ദന്ത പുനഃസ്ഥാപനം: പാലമോ കിരീടമോ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ്?

എന്താണ് ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ്?

ഒന്നോ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പല്ലുകളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദന്തത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനവും സൗന്ദര്യാത്മകതയും നിലനിർത്താൻ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രോസ്റ്റസിസ് ചവയ്ക്കാനും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഉറപ്പാക്കണം (സ്വരസൂചകം) മുഖത്തിന്റെ യോജിപ്പുള്ള രൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. പലതരം പല്ലുകൾ ഉണ്ട്.

സ്ഥിരമായ പല്ലുകൾ

ബ്രിഡ്ജുകൾ, കിരീടങ്ങൾ, ഇംപ്ലാന്റുകൾ എന്നിവ ഫിക്സഡ് ഡെഞ്ചറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ ലോഹം, സെറാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ കോമ്പിനേഷനുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

 • നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലുകൾക്ക് പകരം പാലങ്ങൾ. അവ ബ്രിഡ്ജ് പോണ്ടിക്സും ബ്രിഡ്ജ് ആങ്കറുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവ അടുത്തുള്ള പല്ലുകളിൽ (ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ അബട്ട്മെന്റ് പല്ലുകൾ) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • പല്ലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കിരീടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് സ്ഥിരതയും രൂപവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിച്ച്, അവ മിക്കവാറും അദൃശ്യമാണ്.
 • ഇംപ്ലാന്റുകൾ പല്ലിന്റെ വേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ താടിയെല്ലുകൾ പോലും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു പല്ല് (സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ) അവയിൽ ദൃഡമായി തുരക്കുകയോ സിമൻറ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.

നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പല്ലുകൾ

നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ദന്തപ്പല്ല് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള പല്ലുകൾക്ക് അനുബന്ധമാണോ അതോ എല്ലാ പല്ലുകൾക്കും പകരമാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, അതിനെ ഭാഗിക ദന്തമോ പൂർണ്ണമായ ദന്തമോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണ ദന്തപ്പല്ല് (പൂർണ്ണമായ പല്ലുകൾ) മുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ താടിയെല്ലിന്റെ എല്ലാ പല്ലുകൾക്കും പകരം വയ്ക്കുന്നു. നങ്കൂരമിട്ട കൃത്രിമ പല്ലുകളുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അടിത്തറയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ലോഹ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിഷേധാത്മകമായ മർദ്ദം, ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കൽ, ഏകീകരണ ശക്തികൾ എന്നിവയാൽ ദന്തപ്പല്ല് മ്യൂക്കോസയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. പശ ക്രീമുകൾ ഉമിനീർ പകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സംയോജിത പല്ലുകൾ (സംയോജിത പല്ലുകൾ)

കോമ്പിനേഷൻ ദന്തൽ സാധാരണയായി നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗിക ദന്തങ്ങളും ഭാഗിക പല്ലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ കിരീടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് (പിളർന്ന്). ദന്തങ്ങൾ ബാറുകൾ (രണ്ട് കിരീടമുള്ള പല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം), അറ്റാച്ച്‌മെന്റുകൾ (കിരീടത്തിലെ ആങ്കർ ഘടകം) അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദർശിനികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പിളർന്നിരിക്കുന്നു. ദൂരദർശിനിയിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കിരീടം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് പല്ലിന്റെ സ്റ്റമ്പിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്വിതീയ കിരീടം. പ്രൈമറി ക്രൗണും സെക്കണ്ടറി ക്രൗണും പരസ്പരം ടെലിസ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?

ഭാഗിക പല്ലുകളും സംയോജിത പല്ലുകളും സാധാരണയായി നിരവധി പല്ലുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, അവ ഇനി നങ്കൂരമിടാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ പാലങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു താടിയെല്ലിൽ എല്ലാ പല്ലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, മുഴുവൻ പല്ലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

സാധാരണഗതിയിൽ, ഏതൊരു ദന്തപ്പല്ലിനും, പല്ലുകൾ ആദ്യം ദ്വാരങ്ങളും പഴയ ഫില്ലിംഗുകളും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു.

കിരീടം

സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ വളയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ പല്ലിന്റെ നിറം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇനാമൽ നീക്കം ചെയ്ത് പൊടിച്ചാണ് പല്ല് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇംപ്രഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഒരു ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി കിരീടം വ്യക്തിഗതമായി നിർമ്മിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ, കിരീടം പല്ലിന് മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നു. താടിയെല്ലുമായും മറ്റ് പല്ലുകളുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അത് എതിർ താടിയെല്ലുമായി കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നുവെന്നും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും നിറത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള പല്ലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ പല്ല് പരിശോധിക്കുന്നു.

പാലം

ഇവിടെയും, ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ ആദ്യം പല്ലിന്റെ നിറം നിർണ്ണയിക്കുകയും സ്വാഭാവിക പല്ലുകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ചികിത്സ നൽകുകയും വേണം. ഡെന്റൽ ഇംപ്രഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു വ്യക്തിഗത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരൊറ്റ കാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടർന്നുള്ള സെഷനുകളിൽ, ദന്തഡോക്ടർ പ്രോസ്റ്റസിസ് തിരുകുകയും ഫിറ്റിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇംപ്ലാന്റ്

നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പല്ലുകൾ

പല്ലുകൾ യഥാർത്ഥ ദന്തങ്ങളുമായി കഴിയുന്നത്ര സാമ്യമുള്ളതാക്കാൻ, പല്ലുകളുടെ നിറവും താടിയെല്ലുകളുടെ കൃത്യമായ അളവുകളും ഇംപ്രഷനുകൾ എടുത്ത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഭാഗിക പല്ലുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ ദന്തങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഭാഗിക പല്ലുകൾക്ക്, ക്ലാപ്പുകളും നഷ്ടപരിഹാര ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി യോജിച്ച ലോഹ ചട്ടക്കൂട് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ദന്തപ്പല്ല് സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, കൂടാതെ കൈപ്പിടികളില്ല, അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത താടിയെല്ലുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ഫിറ്റിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കണം.

പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസ് ഉള്ള ഇടക്കാല പല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഹ്രസ്വകാല ദന്തങ്ങളായി അനുയോജ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശസ്ത്രക്രിയയും സ്ഥിരമായ ദന്തചികിത്സയും മൂലമുള്ള രോഗശാന്തിയും തമ്മിലുള്ള സമയം കുറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും.

കിരീടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാലങ്ങൾക്കുള്ള Contraindications

ഒരു കിരീടമോ പാലമോ ഘടിപ്പിക്കാത്ത ചില കേസുകളുണ്ട്:

 • പല്ലിലെ വൈകല്യങ്ങൾ അമാൽഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫില്ലിംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ
 • 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള രോഗികളിൽ, താടിയെല്ല് ഇപ്പോഴും വളരുമ്പോൾ. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ശാശ്വതമായ പുനരുദ്ധാരണം സാധ്യമാകുന്നതുവരെ സമയബന്ധിതമായി താൽക്കാലിക കിരീടങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • രോഗി തന്റെ പല്ലുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ

ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഏതെങ്കിലും ദന്ത ചികിത്സ പോലെ, ഇനിപ്പറയുന്ന സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാം:

 • മെഷീനിംഗ് മൂലമോ ദന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം മൂലമോ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്നു
 • വേദനയും ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റിവിറ്റിയും
 • മോണയുടെ വീക്കം
 • വായിൽ മുറിവുകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ പല്ലുകൾക്ക് തന്നെ ബാധകമാണ്:

 • അലർജി
 • ഗം മാന്ദ്യം @
 • ക്ഷയരോഗം
 • പല്ലിന്റെ അയവ്
 • പല്ലിന് തന്നെ കേടുപാടുകൾ

നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പല്ലുകൾ അവയുടെ വലിയ സമ്പർക്ക പ്രദേശവും അവ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദവും കാരണം പല്ലുകൾ, മോണകൾ, താടിയെല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുവരുത്തും.

പല്ലുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: പല്ലുകൾ: ചെലവ്

കൃത്രിമപ്പല്ലുകളുടെ ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് നികത്തപ്പെടുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തുക പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദന്തങ്ങൾ: ചെലവുകൾ എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.