ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം | സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും

ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം

ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിലും സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, രോഗങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്ക് തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. എപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് നാരുകളുള്ള മോതിരം ഇന്റർവെർടെബ്രൽ ഡിസ്ക് സുഷിരമായി മാറുകയും ജെലാറ്റിനസ് കോർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഇത് സങ്കോചത്തിന് കാരണമാകും സുഷുമ്‌നാ കനാൽ. എന്നിരുന്നാലും, കാരണം സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ഒരു ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് അല്ല. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഇൻ സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ്, സുഷുമ്നാ കനാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കശേരുക്കൾ വഴി ബാധിക്കപ്പെടുന്നു.

A സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് സാധാരണയായി നിശിതമായി സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് വെടിവയ്പ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വേദന ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കിന്റെ പ്രദേശത്ത്, അതേസമയം സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് സാധാരണയായി വഞ്ചനാപരമായി വികസിക്കുകയും കാലക്രമേണ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഒരു രോഗമാണ് (ഒഴിവാക്കൽ ഒരു അപായ സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ആണ്), പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇതിനകം സംഭവിക്കാം.

രണ്ട് രോഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നട്ടെല്ല് നട്ടെല്ലിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവിടെയും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് പലപ്പോഴും 4-ഉം 5-ഉം ലംബർ കശേരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ 5-ആം ലംബർ, 1-ആം സാക്രൽ കശേരുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ, നട്ടെല്ലിന്റെ വക്രത ഇന്റർവെർടെബ്രൽ ഡിസ്കുകളിൽ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു.

സ്‌പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ്, നേരെമറിച്ച്, നാലാമത്തേതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതാണ് അരക്കെട്ട് കശേരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ലംബർ കശേരുക്കൾക്കിടയിൽ. സാധാരണ സ്വഭാവസവിശേഷതകളും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡോക്ടർമാർക്ക് സുഷുമ്നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസും ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്കും തമ്മിൽ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, രണ്ട് രോഗങ്ങളും സമാന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഒരു രോഗമാണ് സാധാരണയായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം.

തെറാപ്പി / ചികിത്സ

സ്‌പൈനൽ സ്റ്റെനോസിസിന്റെ തെറാപ്പി പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റെനോസിസിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രാദേശികവൽക്കരണവും, രോഗിയുടെ പ്രായവും പൊതുവായ അവസ്ഥയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യം അതുപോലെ രോഗിയുടെ സഹജമായ രോഗങ്ങളും സുഷുമ്നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിമിതികളും. ചട്ടം പോലെ, ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി നടത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇതിനർത്ഥം രോഗിയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തുടക്കത്തിൽ ലഘൂകരിക്കുന്നത് സഹായത്തോടെയാണ് വേദന വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകളും. വളരെ കഠിനമായ കേസുകളിൽ വേദന, നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. വേദനയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നേർത്ത വേദന കത്തീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു, അവിടെ മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങളോളം നൽകാം.

പെരിറാഡിക്കുലർ തെറാപ്പി, ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിത സിറിഞ്ചുകൾ ഒരു അനസ്തെറ്റിക് കുത്തിവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിസോൺ ബാധിച്ച നാഡി ചാനലുകൾക്ക് സമീപം തയ്യാറാക്കൽ, സമാനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ്. ഇവിടെ, രോഗികൾ എങ്ങനെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഭാവം ഒഴിവാക്കാമെന്നും പുറം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നും പഠിക്കുന്നു വയറിലെ പേശികൾ സുഷുമ്നാ കനാലിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രീതിയിൽ.

യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി ആഗ്രഹിച്ച വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അളവ് വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, സുഷുമ്നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ പരിഗണിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സാധ്യമായ വിവിധ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സുഷുമ്നാ കനാൽ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നട്ടെല്ല് കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന് മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പിക്ക് വിവിധ സാധ്യതകളുണ്ട്.

അടിസ്ഥാനപരമായി, തിരഞ്ഞെടുത്ത മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ലോകത്തിന്റെ 3-ഘട്ട പദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആരോഗ്യം ഓർഗനൈസേഷൻ: സ്റ്റേജ് 1 ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരിയ വേദനയാണ് വേദന പോലുള്ള വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകൾ പാരസെറ്റമോൾ, ഇബുപ്രോഫീൻ or ഡിക്ലോഫെനാക്; ഘട്ടം 2 മിതമായ വേദനയാണ്, മൃദുവായ ഒപിയോയിഡ് വേദനസംഹാരികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയും. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ട്രാമഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിലിഡിൻ, നലോക്സോൺ എന്നിവയുടെ സംയോജനം. ഘട്ടം 3 കഠിനമായ വേദനയെ ചികിത്സിക്കുന്നു.

ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒപിയോയിഡ് വേദനസംഹാരികൾ ശക്തമായി ഫലപ്രദമായ ഒപിയോയിഡ് വേദനസംഹാരികളാണ് മോർഫിൻ, ഫെന്റന്നൽ or ഓക്സികോഡോൾ. സ്‌പൈനൽ സ്റ്റെനോസിസിനും ഇൻജക്ഷൻ തെറാപ്പി ആശ്വാസം നൽകും. ഇവിടെ, വൈദ്യൻ ഒരു മിശ്രിതം കുത്തിവയ്ക്കുന്നു ലിഡോകൈൻ (a പ്രാദേശിക മസിലുകൾ) ഒപ്പം കോർട്ടിസോൺ (ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി) സുഷുമ്നാ കനാലിലേക്ക്.

കുത്തിവയ്പ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമിനൽ (നട്ടെല്ലിന്റെ നാഡി എക്സിറ്റ് ചാനലിലൂടെ) അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർലാമിനാർ (രണ്ട് അടുത്തുള്ള വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡികൾക്കിടയിൽ) ആണ്.

 • സ്റ്റേജ് 1 വേദനസംഹാരികളും പാരസെറ്റമോൾ, ഐബുപ്രോഫെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലോഫെനാക് പോലുള്ള ആൻറി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള നേരിയ വേദനയാണ്.
 • ലെവൽ 2 മിതമായ വേദനയെ വിവരിക്കുന്നു, അവിടെ ഡോക്ടർ മിതമായ ഒപിയോയിഡ് വേദനസംഹാരികൾ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ട്രാമഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിലിഡിൻ, നലോക്സോൺ എന്നിവയുടെ സംയോജനം.
 • ലെവൽ 3 കഠിനമായ വേദനയെ ചികിത്സിക്കുന്നു.

  പോലുള്ള ഒപിയോയിഡ് വേദനസംഹാരികൾ മോർഫിൻ, ഫെന്റന്നൽ or ഓക്സികോഡോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ്.

സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വളച്ച് നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം നൽകാനും മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ വ്യായാമങ്ങളുണ്ട്. നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരണം. സ്റ്റെനോസിസിന്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച്, സെർവിക്കൽ, തൊറാസിക്, ലംബർ നട്ടെല്ല് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക വ്യായാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല്: ഒരു നല്ല വ്യായാമം സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിൽ സ്പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് പിൻവലിക്കലാണ്.

ഇവിടെ, ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ, രോഗി താടി പിന്നിലേക്ക് തള്ളുന്നു ഇരട്ടത്താടി. ചലനം യാന്ത്രികമായി സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് നേരെയാക്കുന്നു കഴുത്ത് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാനം 10 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പിടിക്കുകയും പിന്നീട് പതുക്കെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, തുടക്കത്തിൽ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാം. തൊറാസിക് നട്ടെല്ല്: ഈ വ്യായാമത്തിൽ, രോഗി രണ്ട് കാലുകളിലും എ ബാക്കി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്യൻ (അഡ്വാൻസ്ഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒന്നിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാം കാല്). കാലുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായി വളയുകയും പിൻഭാഗം നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (പൊള്ളയായ പിൻഭാഗമില്ല).

ഇപ്പോൾ കൈകൾ ശരീരത്തിന് മുകളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീട്ടി ദീർഘനേരം 2 സെക്കൻഡ് അവിടെ പിടിച്ച് സാവധാനം വീണ്ടും വശത്തേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു. 2 തവണ 15 ആവർത്തനങ്ങൾ. ലംബർ നട്ടെല്ല്: ഈ വ്യായാമത്തിനായി രോഗി ഒരു മേശപ്പുറത്ത് മേശപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെ പെൽവിക് അസ്ഥികൾ മേശയുടെ അരികിൽ ഫ്ലഷ് ആണ്, കാലുകൾ അരികിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

ആവശ്യമെങ്കിൽ, രോഗിക്ക് കൈകൊണ്ട് മേശയിൽ പിടിക്കാം. കാലുകളുടെ ഭാരം ഇപ്പോൾ താഴത്തെ പുറകിൽ വലിക്കുന്നു, നീട്ടി അത്, അങ്ങനെ സുഷുമ്നാ കനാലിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു. കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാം:

 • നട്ടെല്ല് കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • സ്പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് - വീട്ടിൽ വ്യായാമങ്ങൾ
 • സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന് ഏത് വ്യായാമമാണ്
 1. സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല്: ഒരു നല്ല വ്യായാമം സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിൽ സ്പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് പിൻവലിക്കലാണ്.

  ഇവിടെ, ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ, രോഗി താടി പിന്നിലേക്ക് തള്ളുന്നു ഇരട്ടത്താടി. ചലനം യാന്ത്രികമായി സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് നേരെയാക്കുന്നു കഴുത്ത് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനം 10 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുകയും പിന്നീട് പതുക്കെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

  സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, തുടക്കത്തിൽ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാം.

 2. തൊറാസിക് നട്ടെല്ല്: ഈ വ്യായാമത്തിൽ രോഗി രണ്ട് കാലുകളിലും എ ബാക്കി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്യൻ (അഡ്വാൻസ്ഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒന്നിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാം കാല്). കാലുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതായി വളയുകയും പിൻഭാഗം നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (പൊള്ളയായ പിൻഭാഗമില്ല).

  ഇപ്പോൾ കൈകൾ ശരീരത്തിന് മുകളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീട്ടി ദീർഘനേരം 2 സെക്കൻഡ് അവിടെ പിടിച്ച് സാവധാനം വീണ്ടും വശത്തേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു. 2 തവണ 15 ആവർത്തനങ്ങൾ.

 3. ലംബർ നട്ടെല്ല്: ഈ വ്യായാമത്തിനായി രോഗി ഒരു മേശപ്പുറത്ത് മേശപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെ പെൽവിക് അസ്ഥികൾ മേശയുടെ അരികിൽ ഫ്ലഷ് ആണ്, കാലുകൾ അരികിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ, രോഗിക്ക് കൈകൊണ്ട് മേശയിൽ പിടിക്കാം.

  കാലുകളുടെ ഭാരം ഇപ്പോൾ താഴത്തെ പുറകിൽ വലിക്കുന്നു, നീട്ടി അത്, അങ്ങനെ സുഷുമ്നാ കനാലിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു.

>സ്പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഓരോ രോഗിക്കും വ്യക്തിഗതമായി തീരുമാനിക്കുകയും ആനുകൂല്യ-അപകട അനുപാതം കണക്കാക്കുകയും വേണം. അടിസ്ഥാനപരമായി, ശസ്ത്രക്രിയാ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ല.

രോഗിയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അളവ് വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ പരിമിതികൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം. സുഷുമ്നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന് വിവിധ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, വിശദമായ വിവരങ്ങളും ഉപദേശവും മുൻകൂട്ടി നേടുന്നത് നല്ലതാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പല ഡോക്ടർമാരും ഇപ്പോഴും വ്യക്തിഗത വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡികളുടെ കാഠിന്യം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രയോജനകരമല്ല, പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും.

ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ, നാഡി ലഘുലേഖകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു രക്തം പാത്രങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയാ മേഖലയുടെ സാമീപ്യം കാരണം സംഭവിക്കാം. കൂടാതെ, ശസ്ത്രക്രിയയുടെയും അനസ്തേഷ്യയുടെയും സാധാരണ അപകടസാധ്യതകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇടുങ്ങിയ സുഷുമ്‌നാ കനാൽ വീണ്ടും വിശാലമാക്കുന്നതാണ് സ്‌പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന്റെ പ്രവർത്തനം.

മുമ്പ് സാധാരണമായ ലാമിനെക്ടമിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മുഴുവൻ വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡികളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഓപ്പറേഷന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇന്ന് വളരെ സൗമ്യമാണ്. സുഷുമ്നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയായതിനാൽ, ജർമ്മനിയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധർ മാത്രമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രദേശം ആദ്യം തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ആക്രമണാത്മക പ്രക്രിയയുടെ സഹായത്തോടെ എത്തിച്ചേരുന്നു.

ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധൻ കശേരുക്കളുടെ ശരീരം മുറിച്ച് തുറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിലൂടെ അയാൾക്ക് ഇടുങ്ങിയ സുഷുമ്നാ കനാലിൽ കൂടുതൽ മെച്ചമായി എത്തിച്ചേരാനാകും. സങ്കോചിച്ച അസ്ഥിയും നീക്കം ചെയ്യാനും മൈക്രോസർജിക്കൽ വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബന്ധം ടിഷ്യു സുഷുമ്നാ കനാലിൽ ഘടനകൾ. വ്യക്തിഗത വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡികളുടെ അസ്ഥി വളർച്ചയാണ് സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിന് കാരണമാകുന്നതെങ്കിൽ, മാറ്റം വരുത്തിയതിന് പകരമായി ഒരു വെർട്ടെബ്രൽ ഇംപ്ലാന്റും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വെർട്ടെബ്രൽ ബോഡി.

ഓരോ രോഗിയും വ്യത്യസ്‌തമായതിനാൽ സ്‌പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രോഗിക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെടാം, രോഗിക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും സർജൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കണം. ഓപ്പറേഷന് ശേഷം, രോഗി ഒരു കുറച്ചു ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണം. അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റിക് പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ചികിത്സ ഇതിനകം ആരംഭിക്കും. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപേഷ്യന്റ് പുനരധിവാസ നടപടികൾ. ലംബർ നട്ടെല്ലിലെ സ്‌പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് സർജറിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ തിരയുകയാണോ? തുടർന്ന് ഈ ലേഖനം വായിക്കുക: ഒപി സ്പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് ലംബർ നട്ടെല്ല് - ആഫ്റ്റർ കെയർ