മരുന്നുകൾ | റൊട്ടേറ്റർ കഫ് വിള്ളൽ - അനുകരിക്കാനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

മരുന്നുകൾ

മരുന്നുകൾ a റൊട്ടേറ്റർ കഫ് വിള്ളൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിക്കിന്റെ നിശിത ഘട്ടത്തിലും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷവും. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായും വേദന വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകൾ. ചട്ടം പോലെ, വേദന എൻ‌എസ്‌ഐ‌ഡികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് (നോൺ-സ്റ്റിറോയിഡൽ വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകൾ) ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് വേദനസംഹാരിയും വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര ഫലങ്ങളുമുണ്ട്.

ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളാണ് സജീവ ഘടകങ്ങൾ ഇബുപ്രോഫീൻ or ഡിക്ലോഫെനാക്, ഇത് ടാബ്‌ലെറ്റിലോ സപ്പോസിറ്ററി രൂപത്തിലോ ഒരു തൈലം അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ രൂപത്തിലോ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതൽ കഠിനമായതിന് വേദന, സ ild ​​മ്യമായി കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഉപയോഗം ഒപിഓയിഡുകൾ പരിഗണിക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ട്രാമഡോൾ, ടിലിഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോർഫിൻ.

ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയ അണുബാധ തടയുന്നതിന് ഒരു ഹ്രസ്വ സമയത്തേക്ക് നൽകാനും കഴിയും. ചട്ടം പോലെ, കാലക്രമേണ മരുന്നുകളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു, അതുവഴി രോഗിക്ക് എത്രയും വേഗം മരുന്നില്ലാതെ പോകാൻ കഴിയും.