ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമങ്ങൾ: തരങ്ങൾ, ഘടന, ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഡിസ്കാൽക്കുലിയയെ സഹായിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ഏതാണ്?

വിപണിയിൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഓഫറുകൾ ഉണ്ട്. ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ, ബോക്സുകൾ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പഠന സംവിധാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ് അവ. അനുയോജ്യമായ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചുമതലയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കട്ടെ!

വ്യായാമങ്ങളുടെ ഘടന

പ്രാവീണ്യം നേടിയ ശേഷം, ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണയായി ശാശ്വതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ആവർത്തനം ഒരു വ്യായാമ ആശയത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വ്യക്തിഗത ഗണിത ഘട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വാക്കാലുള്ളതാണ്. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് ഗണിത പ്രക്രിയയെ വാക്കാൽ വിവരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. മെമ്മോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു ചട്ടം പോലെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അവ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അവ ഒഴിവാക്കുന്നു.

വ്യായാമത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഒരു പ്രധാന വ്യായാമം, ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്പർ ലൈനിൽ ഒരു സംഖ്യ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ വ്യായാമത്തിലൂടെ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നമ്പർ സ്പേസിനായി ഒരു തോന്നൽ ലഭിക്കണം. ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു.

വ്യായാമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ

കോംപ്ലിമെന്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ

തെറാപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യായാമങ്ങൾക്ക് പുറമേ, രോഗബാധിതരായവർക്ക് ഉചിതമായ പഠന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സഹായകരമാണ്. അവർ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠനത്തോടുള്ള കളിയായ സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ലേണിംഗ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള പഠന പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഉപയോഗം ഒരു തരത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ തെറാപ്പിക്ക് പകരമാവില്ല.

മെഡിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചതും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഉദാഹരണത്തിന്, BundesverbandLegasthenie und Dyskalkulie e.V ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം. (ജർമ്മൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡിസ്ലെക്സിയ ആൻഡ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ).

വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിരോധം സാധ്യമാണോ?

ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സൂപ്പർവൈസർ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായി ചേർന്ന് അവയെ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് വ്യക്തവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായ ഒരു വീക്ഷണം നൽകുന്നതിന്. ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായികളുമായും അടുത്ത കൂടിയാലോചിച്ചാണ് വ്യായാമ സാമഗ്രികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തി ബലഹീനതകൾ കാണിക്കുന്ന ഉപമേഖലകളെ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ വ്യായാമങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു കുട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള ഡിസ്കാൽക്കുലിയ പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ക്ലാസിലെ ഗണിത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുകയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ധാരണയുടെ നിലവാരം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വർഷങ്ങളായി അവർ തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ ഈ തന്ത്രങ്ങളെ നേരിടണം. തെറ്റായി പഠിച്ച പാറ്റേണുകൾ തകർക്കാനും ഗണിത ഘട്ടങ്ങൾ പുതിയതും കൃത്യമായും പഠിക്കാനും വ്യായാമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.