തൊഴിൽ നിരോധനം | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ISG പരാതികൾ - വ്യായാമങ്ങൾ

തൊഴിൽ നിരോധനം

ISG പരാതികളുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് തൊഴിൽ നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിഗത സാഹചര്യത്തെയും നിർവഹിക്കേണ്ട ജോലിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവേ, ജോലിയിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അമ്മയുടെയോ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെയോ ക്ഷേമത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. തൊഴിൽ നിരോധനത്തിലൂടെ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ അവളുടെ ജോലി ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മോചിതയാകുന്നു. 6 ആഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം ഒരാൾക്ക് അസുഖ വേതനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സിക്ക് നോട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മുഴുവൻ ശമ്പളത്തിലും മുഴുവൻ സമയവും തൊഴിൽ നിരോധനം ഉണ്ട്, അത് പിന്നീട് തൊഴിലുടമയും ജീവനക്കാരും നൽകും. ആരോഗ്യം ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി. എപ്പോൾ, എത്രത്തോളം തൊഴിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്ന വൈദ്യൻ മാത്രമാണ്.

ഓസ്റ്റിയോപ്പതി

ഓസ്റ്റിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ ഒരു മാനുവൽ രൂപമാണ്, ജർമ്മനിയിൽ ഈ പദത്തിന് കീഴിൽ പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഓസ്റ്റിയോപാത്തുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഓസ്റ്റിയോപ്പതി നാല് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഓസ്റ്റിയോപാത്ത് ചികിത്സയ്ക്കിടെ രോഗിയെ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു, പ്രശ്നവുമായി നേരിട്ട് പോരാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് മൃദുലമായ മാനുവൽ ഗ്രിപ്പ് ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വയം രോഗശാന്തി ശക്തികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് തത്വത്തിൽ സ്വയം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ഓസ്റ്റിയോപാത്ത് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ എയ്ഡ്സ് കൂടാതെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓസ്റ്റിയോപ്പതി. ഒരു ചികിത്സ സാധാരണയായി 45-60 മിനിറ്റ് എടുക്കും കൂടാതെ വിശദമായ ചികിത്സയും ഉൾപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യ ചരിത്രം. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാധാരണയായി 2-3 സെഷനുകൾ ആവശ്യമാണ്.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോപാത്ത് ചികിത്സയും കൂടുതലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ പരാതികളിൽ മാത്രമല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗര്ഭം, മാത്രമല്ല പ്രസവശേഷം പ്രസവാനന്തര പരിചരണമായും. ചികിത്സിക്കുന്ന ഓസ്റ്റിയോപാത്തിന് ഗർഭിണികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഓസ്റ്റിയോപ്പതി എന്ന ലേഖനം എ സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

  • ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റായി അത് മനുഷ്യനെ കണക്കാക്കുന്നു.
  • പ്രവർത്തനങ്ങളും ഘടനകളും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു,
  • ശരീരത്തിന് സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളുണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും യോജിപ്പിലും നല്ലതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു രക്തം ടിഷ്യൂകളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന രക്തചംക്രമണം.