സഹിഷ്ണുത പരിശീലനം - എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് | നിലവിലുള്ള ഹൃദയ പേശി ബലഹീനതയോടുകൂടിയ വ്യായാമങ്ങൾ

സഹിഷ്ണുത പരിശീലനം - എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്

സമയത്ത് ക്ഷമ പരിശീലനം ഓരോ രോഗിയുടെയും പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിഗത വിശകലനം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ഹൃദയം ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എൻ‌വൈ‌എ‌ച്ച്‌എ വർ‌ഗ്ഗീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആദ്യ തരംതിരിവ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി വ്യക്തിഗത പരമാവധി കൈവരിക്കാവുന്ന ഓക്സിജൻ ഏറ്റെടുക്കൽ (വി‌ഒ 2 പീക്ക്) ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള ചട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന സമീപനങ്ങളുണ്ട് ക്ഷമ പരിശീലനം.

ഇതുവരെയുള്ള സ്വർണ്ണ നിലവാരം മിതമായ തുടർച്ചയാണ് ക്ഷമ പരിശീലനം (എംസിടി), രോഗികൾ അവരുടെ പരമാവധി ശേഷിയുടെ 65-70% വരെ നിരന്തരം പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഇടവേള പരിശീലനമാണ്, അതിൽ രോഗികൾ അവരുടെ പരമാവധി ലോഡ് പരിധിയെ ഹ്രസ്വ ഇടവേളകളിൽ സമീപിക്കുന്നു. രണ്ട് രീതികളിലും, ദി ഹൃദയം നിരക്ക് നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, പരിശീലന സമയത്ത് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സഹിഷ്ണുത പരിശീലനം, മിതമായ പരിശീലനം അനുവദിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവയിൽ നടത്തം ഉൾപ്പെടുന്നു, ജോഗിംഗ്, നീന്തൽ സൈക്ലിംഗ്.

ചികിത്സ / തെറാപ്പി

A ഹൃദയം പേശികളുടെ ബലഹീനതയാണ് പ്രധാനമായും മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഈ മരുന്നുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവയാണ്: ഹൃദയമിടിപ്പ് മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകൾ, അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നു പാത്രങ്ങൾ. ACE ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ തടയുക രക്തം പാത്രങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത എൻസൈമിനെ തടയുന്നതിലൂടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന്, അതിനാൽ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദത്തിനെതിരെ ഹൃദയത്തിന് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, എസിഇ ഇൻഹിബിറ്ററുകളെ നന്നായി സഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാർട്ടെയ്ൻ എസിഇ ഇൻഹിബിറ്ററുകളുടെ ഒരു ബദലാണ്.

ഡിയറിറ്റിക്സ്, നിർജ്ജലീകരണം ചെയ്യുന്ന ഏജന്റുകളാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളം നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയം പരാജയം. കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേഗത കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തം പാത്രങ്ങൾ അതിനാൽ രക്തക്കുഴൽ ഉണ്ടാകില്ല. മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് അനുബന്ധമാണ്, സൈക്കോതെറാപ്പി, അയച്ചുവിടല് വ്യായാമങ്ങൾ, പോഷകാഹാര ഉപദേശം ഹൃദയ ഗ്രൂപ്പുകൾ. ന്റെ കൂടുതൽ കഠിനമായ രൂപങ്ങൾ ഹൃദയ പേശി ബലഹീനത ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

  1. ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകൾ, ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പ് മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
  2. എസിഇ ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ, ഒരു നിശ്ചിത എൻസൈമിനെ തടയുന്നതിലൂടെ രക്തക്കുഴലുകൾ കുറയുന്നത് തടയുക, അങ്ങനെ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദത്തിനെതിരെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല
  3. സർട്ടാനുകൾ ഒരു ബദലാണ് ACE ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ അവ നന്നായി സഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.
  4. ഡിയറിറ്റിക്സ്, നിർജ്ജലീകരണം ചെയ്യുന്ന ഏജന്റുകളാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളം നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയം പരാജയം.
  5. കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ ഹൃദയമിടിപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നു രക്തം ഗർഭപാത്രങ്ങളും രക്തത്തിൻറെ ഒഴുക്ക് തടയുന്നു.