ഇരട്ട താടിക്ക് എതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ

കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ, വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഇരട്ടത്താടി ബാധിച്ചവരിൽ പലരെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. ന്റെ ലക്ഷ്യം ഇരട്ടത്താടി ഈ സമയത്ത് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആളുകൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അമിതഭാരം.

സാധാരണ ഭാരമുള്ള ആളുകൾക്കും മെലിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും a ഇരട്ടത്താടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചർമ്മം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുറുകേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായി വളഞ്ഞതിനാൽ ഇരട്ട താടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തല സ്ഥാനം, ദി കഴുത്ത് സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിന്റെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് പേശികൾ വളരെ ദുർബലമാണ്.

വ്യായാമങ്ങൾ

ചർമ്മം പേശികളാൽ ശക്തമാക്കുകയും നട്ടെല്ല് നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന വാചകത്തിൽ ഇരട്ട താടിയെതിരായ ചില വ്യായാമങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

15 - 20 സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച് 4 - 5 തവണ ഇത് ചെയ്യുക. ഇരട്ട താടിയിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു സമീകൃത ഭക്ഷണക്രമം പ്രധാനമാണ്. ഇതുവഴി പേശികൾ വേണ്ടത്ര വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും പുതിയ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒപ്പം പ്രോട്ടീനുകൾ (ഉദാ: അരി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്വാർക്ക്, മത്സ്യം, പച്ചക്കറികൾ). എന്നാൽ കൊഴുപ്പും പ്രധാനമാണ് കൊഴുപ്പ് ദഹനം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കൊഴുപ്പുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഉദാ. സാൽമണിൽ).

എതിരെ ക്ഷമ മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്പോർട്സ്, ഇരട്ട താടിയെ സഹായിക്കുന്നു. ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത വ്യായാമങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫലപ്രദമാകില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പ് നന്നായി കത്തിക്കാം.

തീർച്ചയായും, ഇരട്ട താടിയിൽ കൊഴുപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ ആരോഗ്യം ഇരട്ട താടി മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 1 ടി.ബി. ചൂടാക്കുക, ഒരു ജമ്പിംഗ് ജാക്ക് ചെയ്യുക.

ഇതിനായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയും കാലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക. ആയുധങ്ങൾ മുകളിലേക്കും വശങ്ങളിലേക്കും നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു Y.

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചാടി നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വേർപെടുത്തി അതിൽ ഇറങ്ങുക. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചാടി കാലുകൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്കും വശങ്ങളിലേക്കും നീട്ടി വയ്ക്കുക.

ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 2 നിങ്ങൾ മതിലിന് പുറകിൽ നിൽക്കുകയും പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തല മതിലിന് എതിരായി. നിങ്ങളുടെ തോളുകൾ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചിടുക, അങ്ങനെ അവ മതിലിന് എതിരായി വിശ്രമിക്കും. ദി നെഞ്ച് മുന്നോട്ട് നീട്ടി.

ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക കഴുത്ത് നീളമുള്ളതും പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നതും തല മതിലിനൊപ്പം മുകളിലേക്ക്. കഴുത്തിൽ നിങ്ങളുടെ താടി അമർത്തി വീണ്ടും അഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ വ്യായാമം ആവർത്തിക്കുക.

ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 3 നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി അവയെ ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കുക. അവളുടെ കഴുത്ത് വീണ്ടും നീട്ടി അവളുടെ താടി അവളുടെ നേരെ വയ്ക്കുക നെഞ്ച്. ഈ സ്ഥാനം 10 - 15 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വീണ്ടും വിശ്രമിക്കുക. ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 4 ഈ വ്യായാമത്തിനായി, നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വീണ്ടും നീളമുള്ളതാക്കുക, രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക വിജയചിഹ്നം. നിങ്ങളുടെ താടിയിൽ നിന്ന് അവയെ പിടിക്കുക.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താടി വീണ്ടും അമർത്തുക വിരല്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുമായി പ്രതിരോധം നൽകുക താഴത്തെ താടിയെല്ല്. പിന്നീട് വീണ്ടും പോകട്ടെ.

ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 5 നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വീണ്ടും നീളമുള്ളതാക്കുകയും ഒരു കൈകൊണ്ട് ഒരു മുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താടിയിൽ മുഷ്ടി വയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ താടിയെല്ലിന് നേരെ മുഷ്ടി അമർത്തി 10 - 15 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക.

പിന്നീട് വീണ്ടും പോകട്ടെ. ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 6 വീണ്ടും, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഒരു മുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴുത്ത് നീളമുള്ളതാക്കുക. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ തുറക്കുക വായ അല്പം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ താടിയിൽ മുഷ്ടി വയ്ക്കുക.

ഇപ്പോൾ അതിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ മുഷ്ടി അമർത്തിപ്പിടിക്കുക വായ തുറക്കുക. ഈ സ്ഥാനം 15 - 20 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക. ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 7 കൈകൾ മുകളിലേക്ക് നീട്ടി നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്നു.

രണ്ട് കാലുകളും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തോളിലെ എല്ലാ ബ്ലേഡുകളും മുകളിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ തലയും തോളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തലയും തോളും വീണ്ടും താഴ്ത്തുക.

ഈ വ്യായാമം ഒരു ക്ലാസിക് വയറുവേദന വ്യായാമമാണെങ്കിലും, ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ തലയുമായി നടക്കുന്നതിനാൽ, മുന്നിലുള്ള എല്ലാ പേശികളെയും നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. കഴുത്ത്, താടിയെല്ല് പേശികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 8 നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കിടക്കുന്നു, ആയുധങ്ങളും കാലുകളും തറയിൽ കിടക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തി താടി നിങ്ങളുടെ നേരെ വയ്ക്കുക നെഞ്ച്. പതുക്കെ വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ തല വീണ്ടും താഴേക്ക് വയ്ക്കുക. വ്യായാമം ആവർത്തിക്കുക.

ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 9 നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ വീണ്ടും കിടക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൈകളും കാലുകളും തറയിൽ കിടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തല വീണ്ടും ഉയർത്തി താടി ആദ്യം ഒരു തോളിലേക്കും പിന്നീട് മറ്റൊന്നിലേക്കും നീക്കുക. പതുക്കെ വീണ്ടും തല താഴ്ത്തി കിടക്കുക.

ഇരട്ട താടിക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 10 നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കിടന്ന് ഒരു കൈ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കടിയിൽ വയ്ക്കുക. മറ്റൊന്ന് സൂചികയുമായി പോകുന്നു വിരല് താടിയിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താടി വീണ്ടും അമർത്തുക വിരല്. മറുവശത്ത് നിങ്ങളുടെ തലയുടെ പിൻഭാഗം മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉരുളുന്നില്ല, മറിച്ച് മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് സ്ലൈഡുചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

പിന്നീട് വീണ്ടും പോകട്ടെ. ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഫലം വ്യായാമത്തെ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.