തോളിൽ / കഴുത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ | കഴുത്ത് വേദനയ്‌ക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ

തോളിൽ / കഴുത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ

1. വ്യായാമം - "ആം സ്വിംഗിംഗ്" 2. വ്യായാമം - "ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് മാൻ" 3. വ്യായാമം - "സൈഡ് ലിഫ്റ്റിംഗ്" 4. വ്യായാമം - "ഷോൾഡർ സർക്കിൾ" 5. വ്യായാമം - "ആം പെൻഡുലം" 6. വ്യായാമം - "പ്രൊപ്പല്ലർ" 7. വ്യായാമം -"റോയിംഗ് “എതിരെ കഴുത്ത് സമ്മർദ്ദം, മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ റോംബോയിഡുകൾ, ബാക്ക് എക്സ്റ്റൻസർ, ലാറ്റിസിമസ്, ഷോർട്ട് എന്നിവ അഴിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കഴുത്തിലെ പേശികൾ. ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ രക്തം നേരിട്ടുള്ള രക്തചംക്രമണം കഴുത്ത് പേശികൾ, തോളിൻറെ ചലനശേഷി സന്ധികൾ എന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. M. ട്രപീസിയസ് വലിക്കുന്നതിനാൽ തല തോളിന്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്കും പിന്നിലേക്ക് താഴേക്കും, ദി തോളിൽ ജോയിന്റ് പേശികളുടെ വർദ്ധിച്ച ടോണിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവസാന മൊബിലൈസേഷനുകളിലൂടെ, മുകളിലേക്ക് വശത്തേക്കും പിന്നിലേക്കും രക്തം രക്തചംക്രമണം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും കഴിയും സമ്മർദ്ദം ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ കുറയുന്നു. "ആം സ്വിംഗ്" നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കൈ മാറി മാറി മുകളിലേക്ക് ആടുക. നിങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗം അയഞ്ഞതും നേരായതുമായിരിക്കും. അടുത്ത വ്യായാമം 2-ൽ തുടരുക: "ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് മാൻ" വ്യായാമങ്ങൾ: കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ദയവായി ലേഖനം കാണുക തോളിൽ നേരെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കഴുത്ത് വേദന, സമാഹരണ വ്യായാമങ്ങൾ കൂടാതെ നീട്ടി വ്യായാമങ്ങൾ.

 • അവസാന ഡിഗ്രിയിൽ ആയുധങ്ങൾ മാറിമാറി മുകളിലേക്ക് ചാടുന്നു
 • 1 ഭുജം മുകളിലേക്ക് മറ്റേ കൈ വശത്തേക്ക് നീട്ടി മാറ്റുക
 • ഒരു പാദത്തിനടിയിൽ തേരാബാൻഡ് ഘടിപ്പിച്ച് എതിർ ഭുജം മുകളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വലിക്കുക
 • വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തോളിൽ
 • ശരീരത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം ചെറുതായി മുന്നോട്ട് ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആടുന്നു
 • മന്ദഗതിയിലുള്ള മുകളിലേക്കുള്ള ചലനത്തോടെ വശത്തേക്ക് നീട്ടിയ കൈകളോടുകൂടിയ തോളിന്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ
 • തുഴയൽ (മുകളിൽ കാണുക)

ലാറ്ററൽ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ

ആദ്യ വ്യായാമം - "സ്ട്രെച്ച് ലാറ്റ്ഫ്ലെക്സ് സെർവിക്കൽ" 1-ആം വ്യായാമം - "സ്ട്രെച്ച് ഫ്ലെക്സിഷൻ സെർവിക്കൽ" മൂന്നാമത്തെ വ്യായാമം - "സ്ട്രെച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ സെർവിക്കൽ" കഴുത്തിൽ വേദന, വേദന പലപ്പോഴും വശത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. ദി വേദന കാരണം അവിടെ അനുഭവപ്പെടാം ട്രപീസിയസ് പേശി കഴുത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് മധ്യഭാഗത്തും ചെറുതായി ഓടുകയും നേരെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അക്രോമിയോൺ. ട്രപീസിയസിൽ ഹൈപ്പർടോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേദന മുഴുവൻ കോഴ്‌സിലും പ്രസരിക്കാം.

തോളിൽ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തല, ശക്തമായ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. നീക്കുക The ട്രപീസിയസ് പേശി താൽക്കാലികമായി വേദന ഒഴിവാക്കാം.

 • തോളിൽ അമർത്തിയും തല മറുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു.

  ഈ സ്ഥാനത്ത് 30 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക.

 • വേദന മുൻവശത്ത് കൂടുതൽ ലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ, വേദന സ്റ്റെർനോക്ലിഡോമാസ്റ്റോയ്ഡ് പേശിയിൽ നിന്ന് വരാം. വഴി നേരിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൂടാതെ തിരുമ്മുക, ഇത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീട്ടാം ട്രപീസിയസ് പേശി. തല പിന്നീട് ലാറ്ററൽ ചെരിവിൽ നിന്ന് കഴുത്തിൽ വയ്ക്കുകയും 10 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുകയും തുടർന്ന് താടി ഡയഗണലായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. നെഞ്ച് വീണ്ടും 10 സെക്കൻഡ് പിടിച്ചു.

"ലാറ്ററൽ സ്ട്രെച്ച്" ഇരിക്കുമ്പോഴോ നിൽക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ചെവി ചരിച്ച് മുകളിലെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തോളിൽ വയ്ക്കുക.

നിങ്ങളുടെ നോട്ടവും താടിയും നിരന്തരം നേരെ മുന്നോട്ട്. എതിർ തോളിൽ താഴേക്ക് അമർത്തുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നീട്ടുന്നത് അനുഭവപ്പെടും. അടുത്ത വ്യായാമം 2 തുടരുക: "പിന്നിലെ കഴുത്തിലെ പേശികൾ വലിച്ചുനീട്ടുക" ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വലിച്ചുനീട്ടലും മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും:

 • സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് എങ്ങനെ നന്നായി നീട്ടാം?
 • വ്യായാമങ്ങൾ നീക്കുക
 • മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങൾ
 • സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് സമാഹരണ വ്യായാമങ്ങൾ