നെഞ്ചുവേദനയ്ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

എപ്പോൾ നെഞ്ച് വേദന സംഭവിക്കുന്നത്, രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി വ്യായാമങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് വേദന. എങ്കിൽ വ്യായാമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണ് വേദന ലെ പേശീ പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ ഫലമാണ് നെഞ്ച് പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത കോസ്റ്റൽ കമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ. വ്യക്തിഗത പേശി നാരുകളെ പൊതിയുന്ന പശയും വഴക്കമില്ലാത്ത ഫാസിയയും ട്രിഗർ ചെയ്യാം വേദന. പലപ്പോഴും പ്രത്യേകം നീട്ടി വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു പ്രഥമശുശ്രൂഷാ നടപടിയായി ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആശ്വാസം നൽകും.

വ്യായാമങ്ങൾ

1. നെഞ്ച് നീട്ടി: ഈ വ്യായാമത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഉയർത്തുക. കൈകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തിരശ്ചീനമായി വശത്തേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്വസിക്കുകയും തോളിൽ കൈകൾ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡുകൾ തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് എതിർദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുക, ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ തോളിൽ ബ്ലേഡുകൾ തറയിൽ അമർത്തുക. 10 ആവർത്തനങ്ങൾ. 2. നീട്ടി ലാറ്ററൽ നെഞ്ച്: വശത്ത് കിടന്ന് കാലുകൾ ചെറുതായി വളയ്ക്കുക.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും കൈകൊണ്ട് എത്തുക തല തറയോട് ചേർന്ന് ചെവിയിലേക്ക്. നിങ്ങളുടെ വലിക്കുക തല ചെറുതായി മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ട് നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളുടെ നുറുങ്ങുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു. കർവ് ഹ്രസ്വമായി പിടിക്കുക, ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക, തുടർന്ന് നീട്ടുക മുകളിലെ കൈ നീണ്ട മേൽ തല.

പിന്നെ വശങ്ങൾ മാറ്റുക. 3. ട്രിഗർ പോയിന്റ് ചികിത്സ: നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെ വേദനാജനകമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ (അതായത്, നിങ്ങളുടെ വശത്ത്, പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വശത്ത് കിടക്കുക) എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കിടക്കുക. വയറ്). വേദനാജനകമായ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ച് അനുഭവിക്കുക. വേദന ശമിക്കുന്നതുവരെ പോയിന്റിൽ അമർത്തി പതുക്കെ ശ്വസിക്കുക.

ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

വ്യായാമം: നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക. എപ്പോൾ ശ്വസനം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നീട്ടുന്നതുവരെ കൈകൾ ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തുക. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ സമയത്ത് ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക.

10 ആവർത്തനങ്ങൾ. വ്യായാമം: നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക. ശ്വാസം ഉള്ളിലേയ്‌ക്ക് എടുത്ത് കൈകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടി തോളിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക.

നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തികൾ തറയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു. ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ കൈകൾ താഴ്ത്തുക. 10 ആവർത്തനങ്ങൾ.

വ്യായാമം: ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തിരശ്ചീനമായി വശങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുക. എപ്പോൾ ശ്വസനം പുറത്ത്, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ കൈകൾ കടത്തി, സ്വയം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തോളിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുക. 10 ആവർത്തനങ്ങൾ.

വ്യായാമം: നെഞ്ചിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഒരു കോണിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തുക. കൈപ്പത്തികൾ താഴേക്ക് ചൂണ്ടുകയും വിരൽത്തുമ്പുകൾ ചെറുതായി സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തോളിൽ ബ്ലേഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്ര പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുക.

ഏകദേശം 20 സെക്കൻഡ് ടെൻഷൻ പിടിക്കുക, തുടർന്ന് ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക. 5 ആവർത്തനങ്ങൾ. വ്യായാമം: ഒരു മതിലിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുക.

ഭിത്തിയോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭുജം ചുമരിൽ സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ തോളിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് നീട്ടുക. നിങ്ങളുടെ ലാറ്ററൽ നെഞ്ചിലെ നീറ്റൽ അനുഭവിച്ച് 20 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക. പിന്നെ വശങ്ങൾ മാറ്റുക.

 1. വ്യായാമം: നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക. എപ്പോൾ ശ്വസനം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നീട്ടുന്നതുവരെ കൈകൾ ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തുക. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ സമയത്ത് ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക.

  10 ആവർത്തനങ്ങൾ.

 2. വ്യായാമം: നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക. ശ്വാസം ഉള്ളിലേയ്‌ക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടി തോളിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തികൾ തറയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു.

  ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ കൈകൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തുക. 10 ആവർത്തനങ്ങൾ.

 3. വ്യായാമം: ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തിരശ്ചീനമായി വശങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ, കൈകൾ നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വെച്ച്, സ്വയം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ തോളിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുക.

  10 ആവർത്തനങ്ങൾ.

 4. വ്യായാമം: നെഞ്ചിന്റെ ഉയരത്തിൽ കൈകൾ കോണായി ഉയർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തികൾ താഴേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു, വിരലുകൾ ചെറുതായി സ്പർശിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തോളിൽ ബ്ലേഡുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്ര പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുക.

  ഏകദേശം 20 സെക്കൻഡ് ടെൻഷൻ പിടിക്കുക, തുടർന്ന് ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക. 5 ആവർത്തനങ്ങൾ.

 5. വ്യായാമം: മതിലിനോട് ചേർന്ന് വശത്തേക്ക് നിൽക്കുക. ചുമരിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭുജം ചുമരിൽ സ്പർശിക്കത്തക്കവിധം തോളിൽ ഉയരത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് നീട്ടുക. നിങ്ങളുടെ ലാറ്ററൽ നെഞ്ചിലെ നീറ്റൽ അനുഭവിച്ച് 20 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക. പിന്നെ വശങ്ങൾ മാറ്റുക.