ആമാശയത്തിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ | ജോലിസ്ഥലത്ത് വ്യായാമങ്ങൾ

ആമാശയത്തിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

കാലുകളിൽ ഇടുക മതിൽ അകലെ കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ കാണാം വ്യായാമങ്ങൾ: ആമാശയം / കാലുകൾ / അടി / പിന്നിലേക്ക്

 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഓഫീസ് കസേരയിൽ നിവർന്ന് ഇരിക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ കസേരയുടെ പിൻഭാഗത്ത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുക
 • വധശിക്ഷ: രണ്ട് കാലുകളും ഒരേസമയം വലിച്ചിടുക, അങ്ങനെ തുടയിൽ നിന്ന് പിന്തുണയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുക, ചെറിയ ചലനങ്ങൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും 30 സെക്കൻഡ് നേരം നടത്തുക, തുടർന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്ത് വ്യായാമം 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക
 • വ്യതിയാനം: ചരിഞ്ഞ വയറുവേദന പേശികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്, കാലുകൾ ഡയഗോണായി മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക
 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഒരു മതിലിൽ നിൽക്കുക, രണ്ട് കൈകളും തോളിൽ ഉയരത്തിൽ മതിലിന് എതിരായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൈമുട്ടുകൾ ചെറുതായി വളയുന്നു
 • വധശിക്ഷ: ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൈകളാലും അമർത്തുക, അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ അടിവയറ്റിൽ പിരിമുറുക്കവും നിങ്ങളുടെ തോളിൽ ബ്ലേഡുകൾ നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലിലേക്ക് വലിച്ചിടുക, സ്ഥാനം 30 സെക്കൻഡ് പിടിച്ച് 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക

തെറാപ്പി വ്യായാമങ്ങൾ

1. തോളിൽ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ 2. തോളിൽ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ 3. നിതംബത്തിന്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുട പേശികൾ ലേഖനം വ്യായാമങ്ങൾ തെറാബന്ദ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഓഫീസ് കസേരയിൽ നിവർന്ന് ഇരിക്കുക, മുകളിലെ കൈകൾ മുകളിലെ ശരീരത്തിന് നേരെ വിശ്രമിക്കുന്നു, കൈമുട്ടുകൾ 90 ° വളച്ച് തെറാബാൻഡ് രണ്ട് കൈകൾക്കും ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞ് കൈകൾ നേരെ മുന്നോട്ട് ചൂണ്ടുന്നു
 • വധശിക്ഷ: നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ട ഒരു ചാപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് നീക്കുക, മുകളിലെ കൈകൾ മുകളിലെ ശരീരത്തിൽ തുടരും, തോളിൽ ജോയിന്റ് പുറത്തേക്ക് തിരിക്കും, തുടർന്ന് ആരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുക, വ്യായാമം 15 തവണ ആവർത്തിക്കുക, 3 സെറ്റുകൾ
 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഓഫീസ് കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന തെറാബാൻഡ് ഹിപ് വീതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കൈകളാലും പിടിക്കുന്നു, രണ്ട് കൈകളും വലത് ഇടുപ്പിലാണ്
 • വധശിക്ഷ: ഇടത് കൈ മുകളിൽ ഇടത് / പുറം ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുക, തെറാബാൻഡ് ശക്തമാക്കും, കൈയുടെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുക, ഓരോ വശത്തും 15 തവണ വ്യായാമം ആവർത്തിക്കുക, 3 സെറ്റുകൾ
 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഓഫീസ് കസേരയിൽ ഇരിക്കുക / സീറ്റിൽ വളരെ മുന്നോട്ട്, തെറാബാൻഡിനെ രണ്ട് തുടകൾക്കും ചുറ്റും ഒരു ലൂപ്പായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് ഹിപ് വീതിയെക്കുറിച്ച് പിരിമുറുക്കമുണ്ടാകും
 • വധശിക്ഷ: നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ തറയിൽ നിന്ന് ചെറുതായി ഉയർത്തി കാൽമുട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് നീക്കുക, തുടകൾക്കും താഴ്ന്ന കാലുകൾക്കും അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, 15 സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 3 തവണ വ്യായാമം ആവർത്തിക്കുക