ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

ശരീരത്തെ രോഗരഹിതമായി നിലനിർത്താൻ 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ദൈനംദിന വ്യായാമം മതിയാകും. പേശികൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു ,. സന്ധികൾ അതിലൂടെ നീങ്ങുകയും രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ അനുകരണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.

സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല് ഒരു വശത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മറുവശത്ത് സമാഹരിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും വേണം. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ അത്തരം വ്യായാമങ്ങളുള്ള ചില ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

 • സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ലിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങൾ
 • വിശ്രമ വ്യായാമങ്ങൾ
 • വ്യായാമങ്ങൾ നീക്കുക
 • തലവേദനയ്‌ക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • പൊസിഷണൽ വെർട്ടിഗോയ്‌ക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ

എന്നത് പ്രശ്നമല്ല തരുണാസ്ഥി കേടുപാടുകൾ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തിയ പ്രതിരോധത്തോടെ വ്യായാമം ചെയ്യണം, ഈ വ്യായാമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമാണ്.

ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുകുത്തിയ.

 • കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • തരുണാസ്ഥി തകരാറിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കുകൾക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് പ്രത്യേകമായി തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നിരുന്നാലും, പ്രാദേശിക പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, ടിഷ്യു ഒരു പരിധിവരെ അവിടെ ശക്തമാക്കാം. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

 • ഇരട്ട താടിക്ക് എതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • സെല്ലുലൈറ്റിനെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • വയറിലെ കൊഴുപ്പിനെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • ഹിപ് കൊഴുപ്പിനെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • സവാരി പാന്റിനെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • ആമാശയം, കാലുകൾ, അടി, പുറം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • ചുവടെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • പേശികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ
 • ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ
 • തെറാബാൻഡിനൊപ്പം വ്യായാമങ്ങൾ