പ്യൂർപെരിയത്തിലെ വ്യായാമങ്ങൾ: എപ്പോൾ / എപ്പോൾ മുതൽ | വീണ്ടെടുക്കൽ ജിംനാസ്റ്റിക് വ്യായാമങ്ങളും ദൈർഘ്യവും

പ്യൂർപെരിയത്തിലെ വ്യായാമങ്ങൾ: എപ്പോൾ മുതൽ / എപ്പോൾ വരെ

തെറാപ്പി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ജനനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വികാരം അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് പെൽവിക് ഫ്ലോർ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ മോശമാണ്, പക്ഷേ അത് അനുദിനം മെച്ചപ്പെടുന്നു. ഒന്നാം ദിവസം- ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാം ദിവസം: 1-2-ാം ദിവസം: 2-3-ാം ദിവസം: 3-4-ാം ദിവസം:

 • ആദ്യ ദിവസം ദി പെൽവിക് ഫ്ലോർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അനസ്തേഷ്യ കാരണം വികാരം ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

  രോഗി അവളുടെ പുറകിൽ കിടക്കുന്നു, അവളുടെ കാലുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ബോധപൂർവ്വം അടിവയറ്റിലേക്ക് ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദി ഡയഫ്രം രോഗിയുമായി താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സമയത്ത് അത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. സമയത്ത് ശ്വസനം, ഡയഫ്രം യുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പെൽവിക് ഫ്ലോർ, രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

 • പെൽവിക് ഫ്ലോർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, രോഗികൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ പെൽവിസിനെ പിന്നിലേക്ക് ചരിക്കുന്നു, അതായത് അവരുടെ പുറം തറയിൽ ശരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് അമർത്തുക.

  അടുത്തത് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ടെൻഷൻ വിടുക ശ്വസനം.നീണ്ട കാരണം ഗര്ഭം ഈ കാലയളവിൽ ഒരുപക്ഷേ ചെറിയ വ്യായാമം, ചലനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഏകോപന വെല്ലുവിളിയാണ്, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാകും.

 • പെൽവിക് ഫ്ലോർ ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, അവൾ ഒരു പുഷ്പം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണെന്ന് രോഗി സങ്കൽപ്പിക്കണം. രോഗിക്ക് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് പെൽവിക് ഫ്ലോർ ടെൻഷൻ നേടാനും അങ്ങനെ റിഗ്രഷൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 • ചികിത്സയുടെ 2-ാം ദിവസം, വ്യായാമങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും രോഗിക്ക് നന്നായി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തലേദിവസത്തെ വ്യായാമങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, രോഗി അവളുടെ കൈകൾ മുറിച്ചുകടന്ന് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ 90 ° കോണിൽ വിടുന്നു.

  ശ്വാസോച്ഛ്വാസ സമയത്ത്, പെൽവിക് ചരിവ്, പെൽവിക് ഫ്ലോർ ടെൻഷൻ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ, നിങ്ങൾ സാങ്കൽപ്പിക ഭിത്തിയിൽ അമർത്തുന്നത് പോലെ കൈകളിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ പ്രഷർ ബിൽഡ്-അപ്പ് പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു വയറിലെ പേശികൾ ഒരു പരിധി വരെ.

 • മുൻ ദിവസങ്ങളിലെ രണ്ട് വ്യായാമങ്ങളും ആവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം, ലാറ്ററൽ പൊസിഷനിൽ ഒരു വ്യായാമം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു. കാൽമുട്ടുകൾ ചെറുതായി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

  രോഗി അടിവയറ്റിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുകയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുമ്പോൾ പെൽവിസ് ചരിഞ്ഞ് പെൽവിക് ഫ്ലോർ പിരിമുറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതിനാൽ, മുഷ്ടി മുകളിലെ കൈ ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്വസനം മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സമയത്ത് സമ്മർദ്ദവും മുഷ്ടിയിലൂടെ പിന്തുണയിലേക്ക് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വയറിലെ പേശികൾ.