മെഷീനിലെ വ്യായാമങ്ങൾ | ലംബർ നട്ടെല്ലിലെ സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ് - ബാക്ക് സ്കൂൾ

മെഷീനിൽ വ്യായാമങ്ങൾ

ഇതുവരെ വിവരിച്ച വ്യായാമങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പിന്നിലെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

 • ചിതശലഭം റിവേഴ്സ് ഈ വ്യായാമം പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു തൊറാസിക് നട്ടെല്ല് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡുകൾ, ഇത് നേരായ നിലയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന പരാതികളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ്. നിയന്ത്രിതവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

  കൈകൾ വളരെ പിന്നിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കണം, കൈകൾ ഇപ്പോഴും കാഴ്ചയുടെ മേഖലയിൽ തുടരും. പൊട്ടിത്തെറി എല്ലാ സമയത്തും പാഡുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു.

 • റോളിൽ വയറുവേദന അമർത്തുക പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് സിറ്റ്-അപ്പുകളുടെ പ്രകടനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. വയറിലെ പേശികൾ. ബലഹീനർക്കും ഇവ സഹായകമാകും വയറിലെ പേശികൾ in സുഷുമ്‌നാ കനാൽ മെച്ചപ്പെട്ട നില ഉറപ്പാക്കാൻ സ്റ്റെനോസിസ്.

  വ്യായാമ വേളയിൽ പിൻഭാഗം തറയുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. കൈകൾ യന്ത്രത്തിൽ മാത്രം അയവായി വയ്ക്കണം. പിരിമുറുക്കം വരുന്നത് കൈകളിൽ നിന്നല്ല വയറിൽ നിന്നാണ്.

 • ബാക്ക് സ്‌ട്രെയ്‌റ്റനർ താഴത്തെ നട്ടെല്ലിന്റെ സ്‌ട്രെയ്‌റ്റനിംഗ് പേശികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ബാക്ക് സ്‌ട്രെയ്‌റ്റനർ.

  രോഗി സുഷുമ്നാ നിരയുടെ ഒരു വിപുലീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം സുഷുമ്‌നാ കനാൽ സ്റ്റെനോസിസ്. വ്യായാമത്തിനായുള്ള ചലനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം.

  ഈ വ്യായാമം ശരിയായും ഉചിതമായും നടപ്പിലാക്കിയാൽ സഹായകമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ബാക്ക് എക്സ്റ്റൻസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

 • റോവിംഗ് BWS ന്റെ നേരായ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിക്‌സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുവഴി ലംബർ നട്ടെല്ലിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും തുഴയൽ നല്ലൊരു വ്യായാമമാണ്. നേരായ ഭാവം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വ്യായാമ വേളയിൽ വയർ പിരിമുറുക്കമുള്ളതായിരിക്കണം, തുമ്പിക്കൈ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം. തോളിൽ ബ്ലേഡുകൾക്കിടയിൽ 2 യൂറോ കഷണം ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, വ്യായാമ സമയത്ത് പിന്നിൽ ചുരുങ്ങുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നും ഷോൾഡർ ബ്ലേഡുകളിൽ നിന്നുമാണ് ചലനം വരുന്നത്.