വ്യായാമങ്ങൾ / തെറാപ്പി ഫ്ലാറ്റ്ഫൂട്ട് | കാൽ‌ തകരാറുകൾ‌ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ‌

വ്യായാമങ്ങൾ/തെറാപ്പി ഫ്ലാറ്റ്ഫൂട്ട്

താഴത്തെ പുറംഭാഗത്ത് ഇടുങ്ങിയ പേശികളും പരന്ന പാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കാല്. പരന്ന പാദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇവിടെ മുഴുവൻ പാദവും നിലത്ത് കിടക്കുന്നു, അതിനാൽ ഈ പേര്. തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായി ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

മൃദുവായ പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന് 1-2 തലയിണകൾ). ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകൾ തറയിലേക്ക് സജീവമായി അമർത്തുക. 20 സെക്കൻഡ് ടെൻഷൻ പിടിക്കുക.

3 പാസുകൾ. നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ തോളിൽ വീതിയിൽ നിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകളിലേക്ക് നീങ്ങുക. എന്നിട്ട് പതുക്കെ താഴ്ത്തി നിങ്ങളുടെ കുതികാൽ തറയിലേക്ക് ചുരുട്ടുക, നിങ്ങളുടെ ഭാരം മാറ്റുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുൻ കാൽ തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടും.

വ്യായാമം 15 തവണ ആവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തറയിൽ ഒരു പത്രം വയ്ക്കുക. ഇനി ഒരു കാൽ കൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കുക, മറ്റേ കാലിന്റെ വിരലുകൊണ്ട് പത്രം പിടിച്ച് കീറാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഇടയ്ക്ക് കാലുകൾ മാറ്റുക. ഈ വ്യായാമം ദിവസത്തിൽ പല തവണ ചെയ്യുക.

 1. മൃദുവായ പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന് 1-2 തലയിണകൾ).

  ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകൾ തറയിലേക്ക് സജീവമായി തള്ളുക. 20 സെക്കൻഡ് ടെൻഷൻ പിടിക്കുക. 3 പാസുകൾ.

 2. നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ തോളിന്റെ വീതിയിൽ നിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകളിൽ ചവിട്ടുക.

  എന്നിട്ട് പതുക്കെ താഴ്ത്തി നിങ്ങളുടെ കുതികാൽ നിലത്തേക്ക് ഉരുട്ടുക, നിങ്ങളുടെ ഭാരം മാറ്റുക മുൻ‌കാലുകൾ നിലത്തു നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു. വ്യായാമം 15 തവണ ആവർത്തിക്കുക.

 3. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തറയിൽ ഒരു പത്രം വയ്ക്കുക. ഇനി ഒരു കാലുകൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കുക, മറ്റേ കാലിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് പത്രം പിടിച്ച് കീറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് കാലുകൾ മാറ്റുക. ഈ വ്യായാമം ദിവസത്തിൽ പല തവണ ചെയ്യുക.

ക്ലബ്ഫൂട്ട് വ്യായാമങ്ങൾ/തെറാപ്പി

മുതലുള്ള ക്ലബ്‌ഫൂട്ട് ജന്മനാ ഉള്ളതാണ് കാൽ തകരാറ്, ജനിച്ച് 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂർ വരെ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പോൺസെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുകുൻഫ്റ്റ്-ഹ്യൂബർ അനുസരിച്ച് തെറാപ്പി യാഥാസ്ഥിതികമാണ്. രണ്ട് തെറാപ്പി സമീപനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഗ്രിപ്പ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

നിരവധി ബദൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണം ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. തീവ്രമായ തുടർചികിത്സയ്ക്കിടെ, മസിലുകൾ വളർത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ നിരവധി വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏകോപനം ചലനശേഷിയും. ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഇത് സാധാരണയായി തെറാപ്പിസ്റ്റുകളോ മാതാപിതാക്കളോ നിഷ്ക്രിയമായി ചെയ്യാറുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അനുവദിക്കുക ബാക്കി തറയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കയറിനു മുകളിൽ. ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ, വ്യായാമ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ദി ബാക്കി പരിശീലനത്തിനും ബോർഡ് അനുയോജ്യമാണ് ഏകോപനം പേശികളുടെ ശക്തി.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കഴിയുന്നത്ര തവണ നഗ്നപാദനായി ഓടാൻ അനുവദിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് മൃദുവായ പ്രതലങ്ങളിൽ. ഇത് പാദത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാം:

 • ക്ലബ്ഫൂട്ടിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി
 • ഒരു ക്ലബ്ഫൂട്ടിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ/ചികിത്സ
 1. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അനുവദിക്കുക ബാക്കി തറയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കയറിനു മുകളിൽ. ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ, വ്യായാമ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം.
 2. ബാലൻസ് ബോർഡും പരിശീലനത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് ഏകോപനം പേശികളുടെ ശക്തി.
 3. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കഴിയുന്നത്ര തവണ നഗ്നപാദനായി നടക്കാൻ അനുവദിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് മൃദുവായ പ്രതലങ്ങളിൽ, ഇത് പാദത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വികാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.