ഫോളിക് ആസിഡ് (ഫോളേറ്റ്): കഴിക്കുക

ഫോളിക് ആസിഡ് (ഫോളേറ്റ്)

ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) സാധാരണ ഭാരം ഉള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. രോഗികളും സുഖകരവുമായ ആളുകളുടെ വിതരണത്തെ അവർ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യകതകൾ ഡിജിഇ ശുപാർശകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം (ഉദാ ഭക്ഷണക്രമം, ഉപഭോഗം ഉത്തേജകങ്ങൾ, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ).

കൂടാതെ, വലതുവശത്തുള്ള പട്ടികയിൽ യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ (ഇഎഫ്എസ്എ / എസ്‌സി‌എഫ്) സുരക്ഷിതമായ പ്രതിദിന പരമാവധി തുക (ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ) നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഈ മൂല്യം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ദിവസവും എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ പോഷകത്തിന്റെ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥത്തിന്റെ) സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി തുകയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (ഭക്ഷണം, അനുബന്ധ) ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ.

ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്

പ്രായം ഫോളിക് ആസിഡ് (ഡയറ്ററി ഫോളേറ്റ്)
µg- തുല്യത / ദിവസം എസ്‌സി‌എഫ്‌ഡിയുടെ (µg) സഹിക്കാവുന്ന ഉയർന്ന ഉപഭോഗ നില
ഇൻഫാൻ‌ടെബ്
0 മുതൽ 4 മാസത്തിൽ താഴെ 60 - -
4 മുതൽ 12 മാസത്തിൽ താഴെ 80 - -
കുട്ടികളും ക teen മാരക്കാരും
1 മുതൽ 4 വയസ്സിന് താഴെ 120 200
4 മുതൽ 7 വയസ്സിന് താഴെ 140 300
7 മുതൽ 10 വയസ്സിന് താഴെ 180 400
10 മുതൽ 13 വയസ്സിന് താഴെ 240 600
13 മുതൽ 15 വയസ്സിന് താഴെ 300 600
15 മുതൽ 19 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ 300 800
മുതിർന്നവർ
19 മുതൽ 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ 300 1.000
25 മുതൽ 51 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ 300 1.000
51 മുതൽ 65 വയസ്സിന് താഴെ 300 1.000
65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ 300 1.000
ഗർഭിണിയായ 550 1.000
മുലയൂട്ടൽ 450 1.000

സാധാരണ ഫോളേറ്റ്-ആക്റ്റീവ് സംയുക്തങ്ങളുടെ ആകെത്തുക പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്നു ഭക്ഷണക്രമം (ഫോളേറ്റ് തുല്യമായവ).

കണക്കാക്കുന്നു

ഗർഭിണിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ 400 µg സിന്തറ്റിക് കഴിക്കണം ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രതിദിനം a രൂപത്തിൽ സപ്ലിമെന്റ് ഒരു ഫോളേറ്റ് സമ്പന്നമായതിനു പുറമേ ഭക്ഷണക്രമം ന്യൂറൽ ട്യൂബ് തകരാറുകൾ തടയാൻ. ഈ അധിക ഉപഭോഗം a ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 4 ആഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും ആരംഭിക്കണം ഗര്ഭം ഗർഭത്തിൻറെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിലുടനീളം പരിപാലിക്കുക.

സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് (എസ്‌സി‌എഫ്) ൽ നിന്നുള്ള ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ (സുരക്ഷിതമായ ദൈനംദിന ഉപഭോഗം) ഫോളിക് ആസിഡ് pteroylglutamic ആസിഡിന്റെ (PGA)] രൂപത്തിൽ.

മുൻകരുതൽ! ഈ വർദ്ധിച്ച ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 4 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ എടുക്കരുത് ഗര്ഭം ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (ഇ.യു) സാധുവായ ശുപാർശിത ഡെയ്‌ലി അലവൻസുകൾ (ആർ‌ഡി‌എ) നൽകി, 1990 ൽ ഡയറക്റ്റീവ് 90/496 / ഇഇസിയിൽ പോഷകാഹാര ലേബലിംഗിന് നിർബന്ധമാക്കി. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് 2008 ലാണ് നടന്നത്. 2011 ൽ, ആർ‌ഡി‌എ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ (ന്യൂട്രിയൻറ് റഫറൻസ് മൂല്യം) റെഗുലേഷൻ (ഇയു) നമ്പർ 1169/2011 ൽ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങൾ‌ അതിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ ഒപ്പം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദിവസേന കഴിക്കണം.

വിറ്റാമിന് എൻ.ആർ.വി
ഫോളിക് ആസിഡ്* 200 μg

* ഫോളിക് ആസിഡ് pteroylglutamic ആസിഡിന്റെ (PGA) [333 മുതൽ 400 µg ഫോളേറ്റ് തുല്യമായ (FEC) തുല്യമാണ്].

മുൻകരുതൽ! ഒരു ​​എൻ‌ആർ‌വി പരമാവധി തുകകളുടെയോ ഉയർന്ന പരിധിയുടെയോ സൂചനയല്ല - മുകളിലുള്ള “ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻ‌ടേക്ക് ലെവൽ” (യുഎൽ) കാണുക. എൻ‌ആർ‌വി മൂല്യങ്ങളും ലിംഗഭേദവും പ്രായവും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല - ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡിജിഇ) ശുപാർശകൾ പ്രകാരം മുകളിൽ കാണുക. വി ..