ഫോളിക് ആസിഡ് (ഫോളേറ്റ്): അപര്യാപ്തതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് കുറവ്, ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല, എന്നാൽ സെറം വർദ്ധനവ് ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ലെവലുകൾ രക്തം ഇതിനകം വ്യക്തമായിരിക്കാം.

ഫോളിക് ആസിഡ് കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിഭജന കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അപര്യാപ്തതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രക്തം ചിത്രം, കാരണം അതിവേഗം വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രക്തകോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് മജ്ജ: ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു വിളർച്ച ഒരു കുറവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള വിളർച്ച മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം കോശങ്ങൾ അസാധാരണമായി വലുതാണ് (മെഗലോബ്ലാസ്റ്റുകൾ). കൂടാതെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ (ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ), ദി ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ (വെളുത്ത രക്താണുക്കള്) - ഇതിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു മജ്ജ - മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സവിശേഷതയായ ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ ഹൈപ്പർസെഗ്മെന്റേഷൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിളർച്ച. അനീമിയയുടെ പുരോഗതി പിന്നീട് ക്ലാസിക് ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തളര്ച്ച, ബലഹീനത, അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ശ്വാസം മുട്ടൽ.

ശ്രദ്ധിക്കുക.
മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഫലമായി ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതിന്റെ കുറവ് ക്ലിനിക്കലിയിലും സൂക്ഷ്മതലത്തിലും അനീമിയയ്ക്ക് സമാനമാണ് വിറ്റാമിൻ ബി 12 കുറവ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം അനീമിയയെ ഫോളിക് ആസിഡിനൊപ്പം മാത്രമല്ല, കൂടെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് വിറ്റാമിൻ B12 ന്യൂറോളജിക്കൽ നാശം തടയാൻ.