കൂടുതൽ നടപടികൾ | ഈ വ്യായാമങ്ങൾ തലവേദനയ്‌ക്കെതിരെ സഹായിക്കുന്നു

കൂടുതൽ നടപടികൾ

ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ എടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു അളവ് തലവേദന പുരോഗമന പേശി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് അയച്ചുവിടല്. ഇവിടെ പേശികൾ മാത്രമല്ല, മാനസികവും അങ്ങനെ സാധ്യമായ സമ്മർദ്ദവും ബാധിക്കുന്നു. അടഞ്ഞ കണ്ണുകളുള്ള ശാന്തമായ ഒരു സുപൈൻ സ്ഥാനത്ത്, രോഗിയെ ക്രമേണ പിരിമുറുക്കാനും വ്യക്തിഗത പേശി പ്രദേശങ്ങൾ വിടാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പിരിമുറുക്കവും വിശ്രമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബോധപൂർവം മനസ്സിലാക്കുകയും ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും വേണം. നല്ല സ്വയം നിയന്ത്രണത്തോടെ അയച്ചുവിടല്, വ്യായാമം ജോലിസ്ഥലത്ത് ശാന്തമായ മിനിറ്റുകളിലും നടത്താം. കൂടാതെ, പോലുള്ള നിഷ്ക്രിയ നടപടികൾ തിരുമ്മുക ഒപ്പം ട്രിഗർ പോയിന്റ് തെറാപ്പി (ഇവിടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പിരിമുറുക്കമുള്ള പേശി കെട്ടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുവരെ അമർത്തിയിരിക്കുന്നു), ടാപ്പിംഗ് (പോസ്ചർ, ടിഷ്യു രക്തചംക്രമണം എന്നിവയെ സഹായിക്കുന്നു), ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പി (ഒരു രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്നതും ഉണ്ട് വേദന- പ്രഭാവം കുറയ്ക്കൽ) കൂടാതെ മാനുവൽ തെറാപ്പി, പ്രത്യേകിച്ച് സെർവിക്കൽ നട്ടെല്ല്, മുകളിലെ സെർവിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ സന്ധികൾ, അസുഖകരമായ ടെൻഷൻ തലവേദന പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും.

ലൈറ്റ് ട്രാക്ഷൻ (വലിക്കുക). തലയോട്ടി സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിലെ അസ്ഥി ഇടവും ആശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കൂടാതെ വളരെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഫലവുമുണ്ട്. എങ്കിൽ കഴുത്ത് പേശികൾ വളരെ പിരിമുറുക്കമാണ്, രോഗിക്ക് കഴിയും തിരുമ്മുക ഒരു കൂടെ തന്നെ ടെന്നീസ് പന്ത്, അത് കഴുത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഭിത്തിയിൽ അമർത്തി, പിരിമുറുക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് സുഖപ്രദമായിടത്തോളം ഉരുട്ടി. ലേഖനം സമ്മർദ്ദം - നിങ്ങളെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

ചുരുക്കം

പല തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഈ ടെൻഷൻ തലവേദനയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഓഫീസ് ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണമാണ്. പേശി നിർമ്മാണത്തിനും പൊതുവായ പോസ്ചർ പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സജീവ വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്ന്, നിഷ്ക്രിയ നടപടികൾ അയച്ചുവിടല്, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വിശ്രമ വ്യായാമങ്ങൾ വരെ, രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ചികിത്സയും സ്വയം സഹായ നടപടികളും ഉണ്ട്.