ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ വ്യാകുലത

എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീറിയം? ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര വിഭ്രാന്തി നിശിതം, മിക്കവാറും താൽക്കാലിക ആശയക്കുഴപ്പമാണ്, ഇത് ഒരു പരിവർത്തന സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഓർഗാനിക് സൈക്കോസിൻഡ്രോം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 5-15% രോഗികളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അതേസമയം, തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ബോധം, ചിന്ത, ചലനം, ഉറക്കം, തോന്നൽ എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അത്… ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ വ്യാകുലത

ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ വ്യാകുലത

ലക്ഷണങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ/ജനറൽ അനസ്‌തെറ്റിക് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര വിഭ്രാന്തി സാധാരണയായി വികസിക്കുന്നു. ബാധിച്ച രോഗികൾ സാധാരണയായി വഴിതെറ്റൽ, പ്രത്യേകിച്ച് താൽക്കാലികവും സാഹചര്യപരവുമായ ആശയക്കുഴപ്പം അനുഭവിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തേക്കും വ്യക്തിയുമായുള്ള ദിശാബോധം തികച്ചും കേടുകൂടാത്തതാണ്. കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയും അസ്വസ്ഥതയുമാണ്, രോഗികൾ പലപ്പോഴും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിനോട് പ്രകോപിതരായി അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നു ... ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ വ്യാകുലത

ചികിത്സ | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ വ്യാകുലത

ചികിത്സയിൽ തെറാപ്പി വിവിധ അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രായമായവർക്കും പൊതുവായ രോഗികൾക്കും, ഓറിയന്റേഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന നടപടികൾ (ഗ്ലാസുകൾ, ശ്രവണസഹായികൾ) നടത്തണം. സ്ഥിരമായതും വിപുലവുമായതുമായ സമാഹരണം, നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കൽ, സമീകൃത ആഹാരം, ഉറക്ക-ഉണർവ് താളം പരിപാലിക്കൽ എന്നിവയെ തടയാൻ കഴിയും ... ചികിത്സ | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ വ്യാകുലത