സെറാമിക് കൊത്തുപണി

പല്ലിൽ ശാശ്വതമായി ചേർക്കാവുന്ന ദന്ത ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പല്ലിന്റെ കൃത്രിമരൂപമാണ് ഇൻലേ. മിക്ക കേസുകളിലും, വിപുലമായ ഗുരുതരമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻലേ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ട്രോമയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ദന്ത വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻലേ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതും സാധ്യമാണ്. ക്ലാസിക്കൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ (പ്ലാസ്റ്റിക്) എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ... സെറാമിക് കൊത്തുപണി

ഒരു സെറാമിക് കൊത്തുപണിയുടെ വേദന - ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തായിരിക്കാം? | സെറാമിക് കൊത്തുപണി

ഒരു സെറാമിക് ഇൻലേയിൽ വേദന - അതിനു പിന്നിൽ എന്തായിരിക്കാം? ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ പല്ലിന്റെ ആകൃതിയിൽ പൊടിക്കുകയും ക്ഷയവും രോഗബാധിതമായ ടിഷ്യുവും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു സെറാമിക് ഇൻലേ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പല്ലിൽ ബാക്ടീരിയകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻലേയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരു ക്ഷയരോഗം വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം. … ഒരു സെറാമിക് കൊത്തുപണിയുടെ വേദന - ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തായിരിക്കാം? | സെറാമിക് കൊത്തുപണി

ഒരു സെറാമിക് കൊത്തുപണിയുടെ ദൈർഘ്യം | സെറാമിക് കൊത്തുപണി

ഒരു സെറാമിക് ഇൻലേയുടെ ദൈർഘ്യം ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധന് 2 വർഷത്തെ വാറന്റിയുണ്ട്. നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇൻലേ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും. ദൈർഘ്യം പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത്, വ്യത്യസ്ത ചേരുവകളുള്ള വ്യത്യസ്ത സെറാമിക്സ് ഉണ്ട്, അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഹാർഡ് സെറാമിക്സ് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ്, അവ മണലാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ കൂടുതൽ തകർക്കാൻ കഴിയും ... ഒരു സെറാമിക് കൊത്തുപണിയുടെ ദൈർഘ്യം | സെറാമിക് കൊത്തുപണി

ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

എന്താണ് ഒരു ഇടക്കാല കൃത്രിമത്വം? പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ പോകുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ദന്ത പുനorationസ്ഥാപനമാണ് ഒരു ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്. അതിൽ വെളുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോസ്റ്റസിസ് പല്ലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ മോണ നിറമുള്ള അടിത്തറയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ശേഷിക്കുന്ന പല്ലുകളിൽ വളഞ്ഞ ലോഹ കൊളുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടക്കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാറ്റിനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ... ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

ക്ലാസ്പ്സ് ഇല്ലാതെ ഇടക്കാല പല്ല് | ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

കയ്യുറകളില്ലാത്ത ഇടക്കാല പല്ലുകൾ, ലോഹങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന മുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർ ഡെന്റൽ സ്പേസുകളിൽ നടുവാൻ കഴിയും. ഈ രൂപകൽപ്പന കാരണം, പ്രോസ്റ്റസിസിന്റെ ആങ്കറിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ നിലനിർത്തൽ ശക്തിയും വളഞ്ഞ കൈകളുള്ള പ്രോസ്റ്റസിസിനെപ്പോലെ ശക്തമല്ല. ചില ലബോറട്ടറികളും ശ്രമിക്കുന്നു ... ക്ലാസ്പ്സ് ഇല്ലാതെ ഇടക്കാല പല്ല് | ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

ഒരു ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ് എത്രനേരം ധരിക്കാൻ കഴിയും? | ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

ഒരു ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ് എത്രത്തോളം ധരിക്കാൻ കഴിയും? ഇടക്കാല കൃത്രിമത്വം ഏകദേശം അര വർഷം വരെ കാലയളവ് പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. പല്ല് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവ് ഭേദമാക്കാൻ ശരീരത്തിന് ഈ സമയം ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ അവസാന കൃത്രിമത്തിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം … ഒരു ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ് എത്രനേരം ധരിക്കാൻ കഴിയും? | ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

ഏത് ഇടക്കാല പല്ലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? | ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

ഒരു താൽക്കാലിക പല്ലുകൾ ഏത് വസ്തുക്കളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസിൽ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ പല്ലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതമായി വളഞ്ഞ മെറ്റൽ ക്ലാസുകളാണ് ഹോൾഡ് കൈവരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പല്ലുകൾ പോലെ പിങ്ക് ഡെന്റർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇവ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡെൻചർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ PMMA ... ഏത് ഇടക്കാല പല്ലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? | ഇടക്കാല പ്രോസ്റ്റസിസ്

ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

ആമുഖം പ്രോസ്റ്റസിസ് മെറ്റീരിയലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന കൃത്രിമങ്ങൾ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക പല്ലുകളാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ളതോ പൂർണ്ണമായതോ ആയ പല്ലുകൾ സാധാരണയായി പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗിക പല്ലുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിർമ്മിച്ചവ മാത്രമല്ല, സ്വർണ്ണമോ മറ്റ് ലോഹമോ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊളുത്തുകളോ മറ്റ് നിലനിർത്തൽ ഘടകങ്ങളോ ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ... ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

ടാബ്ലറ്റുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ ക്ലീനിംഗ് ടാബ്ലറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്ലീനിംഗ് ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗുളികകളുടെ ചേരുവകൾ പ്രധാനമായും സർഫാക്ടന്റുകളാണ്, അതായത് സോപ്പുകൾ, അവ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നു, അതിലൂടെ കോട്ടിംഗുകൾ പ്രോസ്റ്റസിസിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ലായനിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. സർഫാക്റ്റന്റുകളുടെ പ്രഭാവം പോളിഫോസ്ഫേറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നു, അത് ... ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

അൾട്രാസോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

അൾട്രാസോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ബ്രഷുകൾ, പേസ്റ്റുകൾ, ക്ലീനിംഗ് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം മൃദുവായ ഫലകവും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ടാർടറിന് വളരെ പരിമിതമാണ്. അൾട്രാസോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ/നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഇത് വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു കുളിയാണ്, അതിൽ പല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അൾട്രാസൗണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു ... അൾട്രാസോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് ക്ലീനിംഗ് - പുകവലിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് ക്ലീനിംഗ് - പുകവലിക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും പുകവലിക്കുന്നവരുടെ പല്ലുകളിലും ചായയോ കാപ്പിയോ പതിവായി കഴിക്കുന്ന ആളുകളോ ശ്രദ്ധിക്കണം, വൃത്തികെട്ട നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുന്നു. ഈ കളർ നിക്ഷേപങ്ങൾ സാധാരണയായി മൃദുവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ദൃ firmമായ ഫലക നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഫലകത്തിനുള്ളിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയ രോഗകാരികൾ പല്ലിന്റെ ഉപരിതലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും വിവിധ നിറങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് ക്ലീനിംഗ് - പുകവലിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസ്റ്റസിസ് വൃത്തിയാക്കൽ | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്

വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് വിനാഗിരി പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. വിനാഗിരി സാരാംശം അനുയോജ്യമാണ്, പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച പരിഹാരമായി. വെളുത്തതോ തെളിഞ്ഞതോ ആയ വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം മറ്റ് വിനാഗിരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കൃത്രിമ നിറം മാറാൻ കഴിയുന്ന ചായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിനാഗിരിയും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 1/3 ആയിരിക്കണം ... വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസ്റ്റസിസ് വൃത്തിയാക്കൽ | ഡെന്റർ ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റ്