രോഗനിർണയം | തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് കുരു

രോഗനിർണയം സാധാരണയായി തുടയുടെ ഉൾഭാഗത്തിന്റെ തൊലി ഉപരിതലത്തിൽ നേരിട്ട് ഒരു കുരു വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടയുടെ ഉള്ളിൽ വീക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. പഴുപ്പ് ഇതിനകം ചോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗകാരി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു സ്മിയർ എടുക്കുന്നു. ഒരു കുരു കൂടുതൽ തവണ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ... രോഗനിർണയം | തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് കുരു

ഒരു കുരുവിന്റെ കാലാവധി | തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് കുരു

ഒരു കുരുവിന്റെ കാലാവധി തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് ഒരു കുരു സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കാലാവധി വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴുപ്പ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ, രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. കൂടാതെ, ദൈർഘ്യം ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നല്ല മുറിവ് ഉണക്കൽ നല്ലതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ... ഒരു കുരുവിന്റെ കാലാവധി | തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് കുരു

തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് കുരു

നിർവ്വചനം തുടയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു കുരു ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പഴുപ്പിന്റെ ശേഖരണമാണ്. ഈ "തിളപ്പിക്കൽ" ഒരു ബാക്ടീരിയ അണുബാധയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, സ്റ്റാഫൈലോകോക്കിയാണ് രോഗകാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, കുരു ഒരു ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും വേണം. ഒരു തുട ആണെങ്കിൽ ... തുടയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് കുരു