എപ്പിലേറ്റ്

പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ ഡിപിലേഷൻ എന്നാൽ മുടി നീക്കംചെയ്യൽ, അതായത് മുടി വേരുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ. ഇത് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമാണ്. നിരവധി ആഴ്ചകൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന താൽക്കാലിക എപ്പിലേഷനും സ്ഥിരമായ എപ്പിലേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. താൽക്കാലിക എപ്പിലേഷൻ വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു ... എപ്പിലേറ്റ്

ഇലക്ട്രോ ഡിലിലേഷൻ | എപ്പിലേറ്റ്

ഇലക്ട്രോ ഡിപിലേഷൻ ഈ ആളുകളെ ഇലക്ട്രോപിലേഷൻ (എപ്പിലേഷൻ) വഴി സഹായിക്കും. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, മുടി നീക്കം ചെയ്യേണ്ട രോമങ്ങളുടെ നിറത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. ആൾട്ടർനേറ്റ് കറന്റ് (തെർമോലിസിസ്) ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, രോമകൂപത്തിനുള്ളിലെ കോശങ്ങൾ ഉരുകിപ്പോകും. രോമകൂപം വിജനമായിത്തീരുന്നു, ഇനിമുതൽ രോമങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഡയറക്ട് കറന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ... ഇലക്ട്രോ ഡിലിലേഷൻ | എപ്പിലേറ്റ്

ദൈർഘ്യം | എപ്പിലേറ്റ്

ദൈർഘ്യം മിക്ക സൗന്ദര്യവർദ്ധക ചികിത്സകളിലെയും പോലെ, ഡിപിലേഷന്റെ കാലാവധി സ്വാഭാവികമായും പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഡിപിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാലുകളുടെ ഡിപിലേഷൻ സാധാരണയായി ബിക്കിനി ഏരിയയുടെ ഡിപിലേഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ആവശ്യമായ സമയം വ്യക്തിഗത വേദന ധാരണയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ... ദൈർഘ്യം | എപ്പിലേറ്റ്

മുടി കൊഴിച്ചിൽ | എപ്പിലേറ്റ്

എപ്ലൈറ്റിംഗ് ഇൻഗ്രോൺ ഹെയർ ഇൻഗ്രോൺ രോമങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷവും ഡിപിലേഷൻ ചെയ്തതിനു ശേഷവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഷേവിംഗിന് ശേഷം അവ സാധാരണയായി ഡിപിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ കാണപ്പെടും. ഇൻഗ്രോൺ ചെയ്ത രോമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഗ്രോൺ ചെയ്ത മുടി സുഖപ്പെടുന്നതുവരെ ബാധിത പ്രദേശത്തെ ചർമ്മം വീണ്ടും നീക്കം ചെയ്യരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം അണുബാധകളും വലിയ വീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. വളർന്ന രോമങ്ങൾ ... മുടി കൊഴിച്ചിൽ | എപ്പിലേറ്റ്

ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് എപ്പിലേറ്റിംഗ് - എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? | എപ്പിലേറ്റ്

ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ എപ്പിലേഷൻ - എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? ജനനേന്ദ്രിയ മേഖലയിൽ ഡിപിലേഷൻ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രസ്താവനകളും ശുപാർശകളും ഉണ്ട്. ജനനേന്ദ്രിയ മേഖലയുടെ എപ്പിലേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മമുണ്ട്, അത് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാകും. വീക്കം സംഭവിക്കാം, എപ്പിലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ... ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്ത് എപ്പിലേറ്റിംഗ് - എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? | എപ്പിലേറ്റ്

കക്ഷങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ എപ്പിലേറ്റിംഗ് | എപ്പിലേറ്റ്

കക്ഷത്തിന് കീഴിൽ എപ്പിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സൗന്ദര്യാത്മകവും ശുചിത്വപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ കക്ഷങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഷേവ് ചെയ്തതിനുശേഷം, കക്ഷങ്ങളിൽ വീണ്ടും സ്റ്റബിൾ വേഗത്തിൽ കാണാം, അതിനാലാണ് ഡിപിലേഷൻ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കൂടുതൽ തൃപ്തികരമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, ജനനേന്ദ്രിയ മേഖലയിലെന്നപോലെ, കക്ഷങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ചർമ്മം വളരെ… കക്ഷങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ എപ്പിലേറ്റിംഗ് | എപ്പിലേറ്റ്

എനിക്ക് എത്ര തവണ എപ്പിലേറ്റ് ചെയ്യാം? | എപ്പിലേറ്റ്

എനിക്ക് എത്ര തവണ എപ്പിലേറ്റ് ചെയ്യാം? ബാധിത പ്രദേശത്ത് മുടി വീണ്ടും വളരുമ്പോൾ മാത്രമേ എപ്പിലേഷൻ നടത്താവൂ. വ്യക്തിഗത മുടിയുടെ വളർച്ചയെ ആശ്രയിച്ച്, ഇത് 2 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ എടുക്കും. കൂടുതൽ പതിവ് എപ്പിലേഷൻ അർത്ഥമില്ലാത്തതും ഗുണങ്ങളൊന്നും നൽകാത്തതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ... എനിക്ക് എത്ര തവണ എപ്പിലേറ്റ് ചെയ്യാം? | എപ്പിലേറ്റ്

കക്ഷത്തിലെ മുടി കൊഴിയുന്നു

എന്നിരുന്നാലും, ചില നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, കക്ഷത്തിലെ മുടി വളരുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഒരു മുടി വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചില നടപടികളുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ലേഖനത്തിൽ കക്ഷത്തിൽ വളരുന്ന മുടിയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് രസകരവുമാണ്:… കക്ഷത്തിലെ മുടി കൊഴിയുന്നു

അടിവയറ്റിലെ മുടിയുടെ ചികിത്സ - എന്തുചെയ്യണം? | കക്ഷത്തിലെ മുടി കൊഴിയുന്നു

ഇൻഗ്രോൺ അണ്ടർ ആം മുടിയുടെ ചികിത്സ - എന്തുചെയ്യണം? സാധാരണഗതിയിൽ, ഇൻഗ്രോൺ ചെയ്ത മുടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൂളിംഗ് കംപ്രസ്സുകൾ വേദന ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും. ഷേവ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം പ്രകോപിതരാണെന്നും രോമങ്ങൾ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ... അടിവയറ്റിലെ മുടിയുടെ ചികിത്സ - എന്തുചെയ്യണം? | കക്ഷത്തിലെ മുടി കൊഴിയുന്നു

മുടിയുടെ വളർച്ച നിർത്തുക

ആമുഖം, ചർമ്മത്തിന്റെ തരം, ഉത്ഭവം, മനുഷ്യന്റെ ഹോർമോൺ നില എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രോമവളർച്ചയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. മുടിയുടെ വളർച്ച നിർത്താനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രധാനമായും മുഖം പോലുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആഗ്രഹമാണ്, ... മുടിയുടെ വളർച്ച നിർത്തുക

മീശയുടെ ലേസർ

മീശയുടെ വികാസം പലപ്പോഴും ബാധിച്ച സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വളരെ അസുഖകരമോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വികൃതമാക്കുന്നതോ ആണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, സ്ത്രീയുടെ താടി മുകളിലെ ചുണ്ടിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, പക്ഷേ ഇത് താടിയിലോ കവിളിലോ വികസിക്കാം. മുഖത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രോമങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ, പല സ്ത്രീകളും ... മീശയുടെ ലേസർ

രോഗനിർണയം | മീശയുടെ ലേസർ

രോഗനിർണയം ഒരു മീശയുടെ രോഗനിർണയം നോട്ടത്തിന്റെ രോഗനിർണയമാണ്. ഒരു ഹോർമോൺ കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം ഉയർന്നുവരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹോർമോൺ അളവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഇത് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംശയം സ്ഥിരീകരിക്കാനും കഴിയും. ലേസർ മുതൽ പ്രവചനം ... രോഗനിർണയം | മീശയുടെ ലേസർ