ഹോമിയോപ്പതി | പനി പൊട്ടലുകളുടെ ചികിത്സ

ഹോമിയോപ്പതി ലിപ് ഹെർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിരവധി ഹോമിയോപ്പതി ഗ്ലോബ്യൂളുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ സെപിയ, ശ്രീയം മുറിയാറ്റിക്കം, റസ് ടോക്സിക്കോഡെൻഡ്രോൺ, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പലരും പനി കുമിളകൾക്കായി ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ വൈറസുകളുടെ വർദ്ധനവ് തടയാനും അണുബാധയിൽ നിന്ന് തടയാനും വൈറോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജന്റുകൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ... ഹോമിയോപ്പതി | പനി പൊട്ടലുകളുടെ ചികിത്സ

പനി പൊട്ടലുകളുടെ ചികിത്സ

ആമുഖം പനി കുമിളകളുടെ ചികിത്സ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കണം, യഥാർഥ കുമിള രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇത് ഹെർപ്പസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനും വേദന കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. ഹെർപ്പസ് വൈറസ് പൂർണ്ണമായും നീക്കംചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ, പനി കുമിള മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ചികിത്സ പ്രധാനമായും നയിക്കുന്നത് ... പനി പൊട്ടലുകളുടെ ചികിത്സ

ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു | പനി പൊട്ടലുകളുടെ ചികിത്സ

ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലിപ് ഹെർപ്പസിന് ഏറ്റവും സാധാരണമായ മരുന്നുകൾ ആൻറിവൈറൽ ഏജന്റുകളുള്ള (ആൻറിവൈറലുകൾ) തൈലങ്ങളോ ക്രീമുകളോ ആണ്. ജലദോഷത്തിന് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന തെളിയിക്കപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ അസൈക്ലോവിർ, പെൻസിക്ലോവിർ എന്നിവയാണ്. ഇവ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അനലോഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. ഈ ആന്റിവൈറലുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതി അവർ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും വൈറൽ പുനരുൽപാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ... ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു | പനി പൊട്ടലുകളുടെ ചികിത്സ