ഭുജത്തിന്റെ വളവിൽ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

ആറ്റോപിക് എക്സിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭുജത്തിന്റെ വളവിലെ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആമുഖം ഒരു ചർമ്മരോഗമാണ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ചൊറിച്ചിൽ, ചിലപ്പോൾ കൈയുടെ വക്രഭാഗത്ത് കരയുന്ന എക്‌സിമ ഫോക്കിയും സ്ഥിരമായി വരണ്ടതും പരുക്കൻതുമായ ചർമ്മമാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. ഈ രോഗം മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ... ഭുജത്തിന്റെ വളവിൽ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

രോഗനിർണയം എങ്ങനെ നടത്താം | ഭുജത്തിന്റെ വളവിൽ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

രോഗനിർണയം എങ്ങനെ നടത്താം ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് രോഗനിർണയം നടത്താൻ, പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ സാധാരണയായി ആവശ്യമില്ല. പലപ്പോഴും തൊലി കണ്ടെത്തൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൈയുടെ വക്രത, രോഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ താരതമ്യേന വിശ്വസനീയമായ സൂചനയാണ്. കൈയുടെ വളവ് വളരെ സാധാരണമാണ് ... രോഗനിർണയം എങ്ങനെ നടത്താം | ഭുജത്തിന്റെ വളവിൽ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

രോഗനിർണയം | ഭുജത്തിന്റെ വളവിൽ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

രോഗനിർണയം ഭുജത്തിന്റെ വക്രഭാഗത്തുള്ള ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പ്രധാനമായും ശിശുക്കളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നു. പല കേസുകളിലും സ്കൂൾ പ്രായം വരെ ചർമ്മം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുന്നു. കൈയുടെ വക്രതയുടെ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പ്രായമായ കുട്ടികളിലോ മുതിർന്നവരിലോ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ. രോഗം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, ഇത് സാധാരണയായി ഘട്ടങ്ങളായി പുരോഗമിക്കുന്നു. കഷ്ടത അനുഭവിച്ച രോഗികൾ ... രോഗനിർണയം | ഭുജത്തിന്റെ വളവിൽ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

ഗാർഹിക പരിഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്പോളകൾക്ക് | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ഗാർഹിക പ്രതിവിധി

പ്രത്യേകിച്ച് കണ്പോളകൾക്ക് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ കണ്പോളകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച പല വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും കണ്പോളകളെ ബാധിക്കും. രൂക്ഷമായ, കരയുന്ന എക്‌സിമ കന്നുകാലികൾക്കൊപ്പം, കറുത്ത ചായ കംപ്രസ്സുകൾക്കും ഈ പ്രദേശത്ത് ശാന്തമായ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും ... ഗാർഹിക പരിഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്പോളകൾക്ക് | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ഗാർഹിക പ്രതിവിധി

ഗാർഹിക പരിഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാദങ്ങൾക്ക് | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ഗാർഹിക പ്രതിവിധി

പ്രത്യേകിച്ച് പാദങ്ങൾക്കുള്ള വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ മറ്റ് പ്രാദേശികവൽക്കരണങ്ങളെപ്പോലെ കാൽ പ്രദേശത്തെ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനും ഇത് ബാധകമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ദിവസേനയുള്ള മോയ്സ്ചറൈസിംഗ്, മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് പരിചരണം നിർണ്ണായകമാണ്. യൂറിയ അടങ്ങിയ ക്രീമുകൾ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഈർപ്പം ബന്ധിച്ച് ചർമ്മത്തിന്റെ ഈർപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ലിനോലെയിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ക്രീമുകൾ, അടങ്ങിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നവ ... ഗാർഹിക പരിഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാദങ്ങൾക്ക് | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ഗാർഹിക പ്രതിവിധി

ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ഗാർഹിക പ്രതിവിധി

ആമുഖം ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നത് ചർമ്മത്തിന്റെ വിട്ടുമാറാത്ത കോശജ്വലന രോഗമാണ്, ഇത് വരണ്ട ചർമ്മവും എക്സിമയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രോഗത്തിൻറെ തീവ്രതയനുസരിച്ച്, വിവിധ ചികിത്സാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മിതമായ ഫോം നന്നായി ചികിത്സിക്കാം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈർപ്പമുള്ളതാക്കുകയും ചർമ്മത്തിന്റെ തടസ്സം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ്… ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ഗാർഹിക പ്രതിവിധി

ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ

ആമുഖം ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ചർമ്മത്തിന്റെ വിട്ടുമാറാത്ത, കോശജ്വലന രോഗമാണ്. ഒരു വശത്ത് ഇത് വരണ്ടതും ചൊറിച്ചിലുമുള്ള ചർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, മറുവശത്ത് തിണർപ്പ് ഉണ്ടാകാം. ഇത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം, ചികിത്സ ഉചിതമായ ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിശിതമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ കോർട്ടിസോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി ഡോസ് ചെയ്യാം ... ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ

കോർട്ടിസോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ

കോർട്ടിസോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും, കോർട്ടിസോണിന് നിശിതവും ദീർഘകാലവുമായ ഫലമുണ്ടെന്ന് പറയാം. നിശിതമായ പ്രഭാവം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. കോർട്ടിസോൺ ആണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ... കോർട്ടിസോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ

ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ

ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കോർട്ടിസോൺ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംശയങ്ങളുണ്ട്, കാരണം നിരവധി പാർശ്വഫലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൽ ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൺ. ഇത് നിരവധി ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സന്നദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ… ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിനുള്ള കോർട്ടിസോൺ

ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പുന rela സ്ഥാപനം

എന്താണ് ഒരു ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് റീപ്സ്? ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് ജന്മനാ മുൻകരുതലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിവിധ ട്രിഗറുകൾ കാരണം ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ജ്വലനം അനുഭവപ്പെടാം. ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രമായ വഷളാകലാണ് ഒരു പുനരധിവാസം. പുനരധിവാസങ്ങൾക്കിടയിൽ, രോഗം ശാന്തമായി തുടരുന്നു, മാത്രമല്ല നിശിതമായ പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള കോശജ്വലന ചർമ്മം ... ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പുന rela സ്ഥാപനം

ഒരു പുന pse സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പുന rela സ്ഥാപനം

ഒരു പുനരധിവാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ അക്യൂട്ട് ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആക്രമണങ്ങളുമായി മാറിമാറി വരുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ വഷളാവുകയോ ചെയ്താൽ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. തുടക്കത്തിൽ, രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ ചെറുതായി ചുവപ്പിച്ച ചർമ്മ പ്രദേശങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, അത് പിന്നീട് കൂടുതൽ വീക്കം, വരണ്ടതും പുറംതൊലിയുമായി മാറുന്നു. വീർത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ,… ഒരു പുന pse സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പുന rela സ്ഥാപനം

ഒരു ബദൽ ചികിത്സയായി വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പുന rela സ്ഥാപനം

ഒരു ബദൽ ചികിത്സയായി വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് നിരവധി വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളുണ്ട്. ചാവുകടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിൽ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഫലമുണ്ട്. കടൽ ഉപ്പ് അതിന്റെ രോഗശാന്തി പ്രഭാവം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, കുളി കുറഞ്ഞത് 20 എങ്കിലും നീണ്ടുനിൽക്കണം ... ഒരു ബദൽ ചികിത്സയായി വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ | ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പുന rela സ്ഥാപനം