രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ

നിർവ്വചനം - എന്താണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ? രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് മീറ്ററുമായി ചേർന്ന് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ആശുപത്രികളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ സ്വതന്ത്ര രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായും ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിശോധന … രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാം? | രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാം? ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര അളക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. വീട്ടിലെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, ഒരു തുള്ളി രക്തം സാധാരണയായി വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്ന് അളക്കാൻ എടുക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, വിരലടയാളം ആദ്യം വൃത്തിയാക്കുകയും മദ്യപാനം ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഒരു… രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാം? | രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ

ആരാണ് അളക്കേണ്ടത്? | രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ

ആരാണ് അളക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര അളക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി അളക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഘം പ്രമേഹ രോഗികളാണ്. ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന രോഗികൾ ഇൻസുലിൻ അമിതമായി അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് തടയാൻ അവരുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിയന്ത്രിക്കണം. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിരീക്ഷണവും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ... ആരാണ് അളക്കേണ്ടത്? | രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ

ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

പര്യായങ്ങൾ ഷുഗർ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് oGGT (ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ്) എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ്? ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റിനെ പഞ്ചസാര സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ പരിശോധനയിൽ, ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് (പഞ്ചസാര) കുടിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം, ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രമായി കഴിയുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു ... ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് | ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായി രാവിലെയാണ് നടത്തുന്നത്. പരിശോധനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ശാന്തനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു വശത്ത്, പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിക്കോട്ടിൻ, മദ്യം, കാപ്പി, ചായ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നും ഇതിനർത്ഥം ... ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് | ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് | ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഗർഭകാലത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 24 മുതൽ 28 ആഴ്ച വരെയുള്ള എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിനുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് രീതി ഗർഭകാല പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ക്രീനിംഗിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ, അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കാനും അനുവാദമുണ്ട് ... ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് | ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് പരിശോധനയുടെ ചെലവ് | ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ചെലവുകൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് മെഡിക്കൽ ന്യായീകരണമില്ലെങ്കിൽ, ചെലവ് 20 യൂറോ വരെയാകാം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ചെലവുകൾ സാധാരണയായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയാണ്. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് 2012 മുതൽ ഗർഭകാല പരിശോധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ചെലവ് നൽകേണ്ടതില്ല,… ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് പരിശോധനയുടെ ചെലവ് | ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് - ഇത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?