ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ ശരീരത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ്, സാധാരണയായി മുടിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മത്തിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രോമവളർച്ച ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ കാണാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവയെ സ്വതന്ത്ര സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. … ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

പ്രവർത്തനം | ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം ചർമ്മത്തിൽ (ചർമ്മ പാളി) കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ്. സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ മുടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ വയൽ തൊലി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൈകൾ, കാലുകൾ, തല അല്ലെങ്കിൽ ലാബിയ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ മുടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്നു ... പ്രവർത്തനം | ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

ഏത് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കും? | ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

ഏത് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കും? ലാബിയയിലെ മുഖക്കുരു അസാധാരണമല്ല. നിങ്ങൾ മുഖക്കുരുവിനെ എത്രയും വേഗം നീക്കംചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയെ ഞെക്കിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് ഒരു വീക്കം കൂടുതൽ വഷളാക്കും. ലാബിയയിലെ മുഖക്കുരു ചികിത്സിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ദൈനംദിന അടുപ്പമുള്ള ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് അധികമായി നീക്കംചെയ്യുന്നു ... ഏത് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കും? | ലാബിയയിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

ആമുഖം വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ മുഴുവൻ വൃഷണത്തിലും ചെറിയ വെളുത്ത പാടുകളായി കാണപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ലിംഗത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. വൃഷണങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് - എന്നാൽ മുടിയുടെ വളർച്ചയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് കാണാം. ചില കേസുകളിൽ, ഈ… വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

വൃഷണങ്ങളിലെ അടഞ്ഞുപോയ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി | വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

വൃഷണങ്ങളിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി വൃഷണങ്ങളിൽ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവിക രൂപമാണ്. വേർപിരിഞ്ഞ ചർമ്മകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ സെബം കാരണം സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ തടയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ ചെറുതായി തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യും. ഇവ ചെറിയ കെട്ടുകളിലൂടെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ... വൃഷണങ്ങളിലെ അടഞ്ഞുപോയ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി | വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

വൃഷണങ്ങളിൽ ഒരു സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം | വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളില്ലാതെ അപൂർവ്വമായി വീക്കം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വൃഷണ പ്രദേശത്തെ വീക്കം സംഭവിച്ച സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ നോഡ്യൂളുകൾ സ്വന്തമായി നീക്കം ചെയ്യരുതെന്നത് പൊതുവെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. ചർമ്മത്തിലൂടെ ബാക്ടീരിയകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ... വൃഷണങ്ങളിൽ ഒരു സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം | വൃഷണങ്ങളിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ

മുലക്കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം? | കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

മുലക്കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം? മുലക്കണ്ണുകൾ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സ്രവങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ ഇവ അടഞ്ഞുപോയേക്കാം. ഇത് സാധാരണയായി പുറത്ത് നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്നത് ഐസോളയിലെ വെള്ള-മഞ്ഞ കലർന്ന പാടാണ്, കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ഉയരവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. സമാനമായ… മുലക്കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം? | കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

നിർവചനം സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ ചർമ്മത്തിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളുടേതാണ്. സെബം എന്ന സ്രവമുണ്ടാക്കാനും പുറന്തള്ളാനും അവർ സഹായിക്കുന്നു. നിർജ്ജലീകരണത്തിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഇതിന് ഉണ്ട്, പ്രധാനമായും ലിപിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം മീബോമിയൻ ഗ്രന്ഥികളാണ്. അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ... കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

കണ്ണിലെ അടഞ്ഞ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ | കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ അടഞ്ഞുപോവുന്നത് കണ്ണിലെ വ്യക്തിഗത സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളുടെ തടസങ്ങൾ സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രന്ഥി സ്രവങ്ങളുടെ ചോർച്ചയിൽ തുടർച്ചയായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് പലപ്പോഴും കണ്പോളയുടെ അരികിലെ വീക്കം, ബ്ലെഫറിറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു (വീക്കം ... കണ്ണിലെ അടഞ്ഞ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികൾ | കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

കണ്പോളയുടെ അരികിലുള്ള പിണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? | കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

കണ്പോളയുടെ അരികിലുള്ള പിണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? കണ്പോളയുടെ അരികിലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെബ്സസസ് ഗ്രന്ഥികൾ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം. ചുവപ്പും അനുഗമിക്കുന്ന വേദനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ബാർലികോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥികളുടെ വീക്കം ആയിരിക്കാം. വീക്കം വേദനയില്ലാത്തതും ചുവപ്പിക്കാത്തതുമാണെങ്കിൽ, കാരണം ... കണ്പോളയുടെ അരികിലുള്ള പിണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? | കണ്ണിലെ സെബാസിയസ് ഗ്രന്ഥി

മൂടല്മഞ്ഞ്

നിർവ്വചനം പസ് (ലാറ്റിൻ "പഴുപ്പ്") പ്രധാനമായും ചത്ത ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ, ഒരു തരം വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ (ല്യൂക്കോസൈറ്റ്), ടിഷ്യു ദ്രാവകം എന്നിവയുടെ ശേഖരണമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, പഴുപ്പ് എന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മിശ്രിതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒന്നാണ് പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ... മൂടല്മഞ്ഞ്

പഴുപ്പ് എപ്പോഴാണ് വികസിക്കുന്നത്? | പസ്

എപ്പോഴാണ് പഴുപ്പ് വികസിക്കുന്നത്? സ്റ്റാഫൈലോകോക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കണ്ണിന്റെ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഇത് പ്യൂറന്റ്, സാധാരണയായി വിസ്കോസ് മ്യൂക്കസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഇത് വളരെ പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. സ്മിയർ അണുബാധ പകരുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് മലിനമായ കൈകൾ തടവുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും മതിയാകും. എന്നിരുന്നാലും,… പഴുപ്പ് എപ്പോഴാണ് വികസിക്കുന്നത്? | പസ്