ചെറുകുടൽ മതിലിന്റെ ചുമതലകൾ | ചെറുകുടലിന്റെ ചുമതലകൾ

ചെറുകുടലിന്റെ ഭിത്തിയുടെ ചുമതലകൾ ചെറുകുടലിന്റെ ഭിത്തിയുടെ പേശി പാളി (ട്യൂണിക്ക മസ്‌കുലറിസ്) അതിന്റെ തരംഗ സങ്കോചത്തോടെ (പെരിസ്റ്റാൽസിസ്) ഭക്ഷണ പൾപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു. പൾപ്പും നന്നായി കലർത്തി തകർത്തു. കാജൽ സെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേസ്മേക്കർ സെല്ലുകളാണ് സങ്കോചങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്… ചെറുകുടൽ മതിലിന്റെ ചുമതലകൾ | ചെറുകുടലിന്റെ ചുമതലകൾ

ചെറുകുടലിന്റെ ചുമതലകൾ

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പര്യായങ്ങൾ Interstitium tenue, jejunum, ileum, duodenum ഇംഗ്ലീഷ് : കുടൽ ആമുഖം ചെറുകുടൽ ദഹനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പോഷകങ്ങളും വെള്ളവും ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഭക്ഷണ പൾപ്പ് കൂടുതൽ വിഘടിക്കുന്നു. ചെറുകുടൽ മ്യൂക്കോസയുടെ ചുമതലകൾ ചെറുകുടലിന്റെ (ട്യൂണിക്ക മ്യൂക്കോസ) കഫം മെംബറേൻ വ്യത്യസ്തമാണ് ... ചെറുകുടലിന്റെ ചുമതലകൾ

ചെറുകുടൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ | ചെറുകുടലിന്റെ ചുമതലകൾ

ചെറുകുടൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ദഹനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഡുവോഡിനത്തിലും ജെജുനത്തിലും നടക്കുന്നു. ബ്രഷ് ബോർഡറിലെ എൻസൈമുകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു, അവ പിന്നീട് ചെറുകുടൽ കോശങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകൾ വഴി ലളിതമായ പഞ്ചസാരയായി (മോണോസാക്രറൈഡുകൾ) ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൊഴുപ്പുകളുടെ ദഹനവും (ലിപിഡുകൾ) ലിപിഡ് പിളർപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഗിരണം... ചെറുകുടൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ | ചെറുകുടലിന്റെ ചുമതലകൾ