കാൽമുട്ടിന്റെ ആന്തരിക സ്ട്രാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം | ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

കാൽമുട്ടിനുള്ളിലെ ആന്തരിക സ്ട്രാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മുട്ടിന്റെ ആന്തരിക ബാൻഡിന് ശരീരത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള ബാഹ്യ ബാൻഡ് പുറത്തേയ്ക്ക് ഉള്ള അതേ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. കാൽ നീട്ടിയാൽ, രണ്ട് കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെന്റുകളും പിരിമുറുക്കപ്പെടുകയും മുട്ട് ജോയിന്റിലെ ഭ്രമണം തടയുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. കാൽമുട്ടിലെ വളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ... കാൽമുട്ടിന്റെ ആന്തരിക സ്ട്രാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം | ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

ആന്തരിക ബാൻഡിന്റെ നീളം | ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

ആന്തരിക ബാൻഡ് അമിതമായി നീട്ടുന്നത് കാൽമുട്ടിന്റെ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തെ വലിച്ചുനീട്ടുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് തുല്യമാണ്. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ അമിതമായി നീട്ടുന്നത് സ്പോർട്സ് മെഡിസിനിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കീയർമാർക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർക്കും ഇടയിൽ, മറ്റ് അത്ലറ്റുകൾക്കിടയിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. കാൽമുട്ടിന്റെ പിറുപിറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനഭ്രംശം കാരണമാകാം, പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഒരു ... ആന്തരിക ബാൻഡിന്റെ നീളം | ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

തെറാപ്പി | ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ ഉടൻ തെറാപ്പി, "RICE പ്രോട്ടോക്കോൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമം പിന്തുടരണം. സംരക്ഷണം, തണുപ്പിക്കൽ, കംപ്രഷൻ, ഉയർച്ച എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളെയാണ് RICE എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആന്തരിക ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമല്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി സാധാരണയായി സഹായിക്കുന്നു. സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ... തെറാപ്പി | ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

പര്യായങ്ങൾ ലിഗമെന്റം കൊളാറ്ററൽ മീഡിയൽ, ലിഗമെന്റം കൊളാറ്ററൽ ടിബിയൽ, ആന്തരിക കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെന്റ്, ആന്തരിക കാൽമുട്ട് ലിഗമെന്റ്, മീഡിയൽ കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെന്റ് (എംസിഎൽ) പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ കാൽമുട്ടിന്റെ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തെ മീഡിയൽ കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെന്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് തുടയുടെ എല്ലിനെ ("ഫെമർ") ഷിൻ അസ്ഥിയുമായി ("ടിബിയ") ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ബാഹ്യ കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെന്റിന്റെ കേന്ദ്ര എതിരാളിയാണ്, ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ... ഇന്നർ ബാൻഡ് കാൽമുട്ട്

മെനിസ്കസ്

തരുണാസ്ഥി ഡിസ്ക്, മുൻഭാഗത്തെ കൊമ്പ്, പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ, പിൻ കൊമ്പ്, അകത്തെ മെനിസ്കസ്, ബാഹ്യ മെനിസ്കസ്. നിർവചനം മുട്ട് ജോയിന്റിലെ ഒരു തരുണാസ്ഥി ഘടനയാണ്, ഇത് തുടയിലെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് (ഫെമർ) താഴത്തെ കാലിലെ എല്ലിലേക്ക് (ടിബിയ-ടിബിയ) ബലം കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആർത്തവചക്രം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തുടയുടെ അസ്ഥി (ഫെമോറൽ കോണ്ടൈൽ) നേരായ താഴത്തെ കാലിലേക്ക് (ടിബിയൽ പീഠഭൂമി) ക്രമീകരിക്കുന്നു. … മെനിസ്കസ്

ബാഹ്യ ആർത്തവവിരാമം | മെനിസ്കസ്

ബാഹ്യ മെനിസ്കസ് പുറം മെനിസ്കസ് കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിലെ അരിവാൾ ആകൃതിയിലുള്ള മൂലകമാണ്, അതിൽ നാരുകളുള്ള തരുണാസ്ഥി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഫെമറുടെയും ടിബിയയുടെയും സംയുക്ത ഉപരിതലങ്ങൾക്കിടയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആന്തരിക മെനിസ്കസ് പോലെ, ബാഹ്യ മെനിസ്കസിനും ആഘാതങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ലോഡിംഗ് മർദ്ദം ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ… ബാഹ്യ ആർത്തവവിരാമം | മെനിസ്കസ്

പ്രവർത്തനം | മെനിസ്കസ്

പ്രവർത്തനം ആർത്തവചക്രം തുടയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ കാലിലേക്ക് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായി ശക്തി കൈമാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് (ഷിൻ ബോൺ = ടിബിയ). വെഡ്ജ് ആകൃതിയിലുള്ള രൂപം കാരണം, മെനിസ്കസ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഫെമോറൽ കോണ്ടൈലിനും ഏതാണ്ട് നേരായ ടിബിയൽ പീഠഭൂമിക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നു. ഇലാസ്റ്റിക് മെനിസ്കസ് ചലനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ഉണ്ട്… പ്രവർത്തനം | മെനിസ്കസ്

ക്രൂശനാശകലനം

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഓരോ കാൽമുട്ടിലും രണ്ട് ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റുകൾ ഉണ്ട്: ഒരു മുൻ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് (ലിഗമെന്റം ക്രൂസിയേറ്റ് ആന്റീരിയസ്), ഒരു പിൻഭാഗത്തെ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് (ലിഗമെന്റം ക്രൂസിയേറ്റ് പോസ്റ്റീരിയസ്). ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത്, ടിബിയയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ജോയിന്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗമായ തുടയെല്ല് വരെ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്… ക്രൂശനാശകലനം

ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ തരുണാസ്ഥി ഡിസ്ക്, മുൻ കൊമ്പ്, പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ, പിൻ കൊമ്പ്, ആന്തരിക മെനിസ്കസ്, ബാഹ്യ മെനിസ്കസ്, നിർവ്വചനം ആന്തരിക മെനിസ്കസ് - പുറത്തെ മെനിസ്കസിനൊപ്പം - കാൽമുട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം. ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഇത് ഒരു സ്ലൈഡിംഗും സ്ഥാനചലനവും വഹിക്കുന്നു. ശരീരഘടന കാരണം, ഇത് കൂടുതൽ ... ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം

രക്ത വിതരണം | ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം

രക്ത വിതരണം മെനിസി (ആന്തരിക മെനിസ്കസ്, ബാഹ്യ മെനിസ്കസ്) എന്നിവ അവയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒട്ടും അല്ല, പുറംഭാഗത്ത് രക്തക്കുഴലുകളുമായി ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ, പുറം - ഇപ്പോഴും മികച്ച രീതിയിൽ രക്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നു - സോണിന് "റെഡ് സോൺ" എന്ന പേരും ഉണ്ട്. ആന്തരിക ആർത്തവചക്രത്തിലേക്ക് പോഷകങ്ങളുടെ വിതരണം പ്രധാനമായും ഇതിലൂടെയാണ് ... രക്ത വിതരണം | ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം

ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം | ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം

ആന്തരിക മെനിസ്കസ് കൊമ്പ് മനുഷ്യന്റെ കാൽമുട്ടിന് രണ്ട് മെനിസി ഉണ്ട് - പുറത്തെ മെനിസ്കസ്, ആന്തരിക മെനിസ്കസ്. ഇവ സംയുക്ത പ്രതലത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന്റെ ഉൾവശത്ത് കിടക്കുന്ന ആന്തരിക മെനിസ്കസിന് പിന്നിലെ കൊമ്പ് എന്നൊരു ഭാഗവുമുണ്ട്. ഇതാണ് ഭാഗം ... ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം | ആന്തരിക ആർത്തവവിരാമം

കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ള

നിർവ്വചനം പോപ്ലൈറ്റൽ ഫോസ കാൽമുട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ശരീരഘടനയാണ്. ഇത് വജ്ര ആകൃതിയിലാണ്, പുറംഭാഗത്ത് ബൈസെപ്സ് ഫെമോറിസ് പേശിയാണ്-രണ്ട് തലയുള്ള തുട പേശി. സെമിമെംബ്രാനോസസും സെമിറ്റെൻഡിനോസസ് പേശികളും അകത്തേക്ക്, അതായത് കാൽമുട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചേരുന്നു. രണ്ടും വഴക്കവും ആന്തരിക ഭ്രമണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു ... കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ള