കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനം

പ്രവചനം കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ഗതി (CHD) പല ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു: ചികിത്സാ നടപടികളില്ലാത്ത വാർഷിക മരണനിരക്ക് ബാധിച്ച പാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഇടത് കൊറോണറി ധമനിയുടെ പ്രധാന തണ്ടിന്റെ സങ്കോചത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ (30%) . കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനവും വ്യാപ്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ... കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനം

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനം

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനത്തെ ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത്? കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ (CHD) പ്രവചനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം രോഗത്തിൻറെ തീവ്രതയാണ്. കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗം കൊറോണറി ധമനികളുടെ ഒരു രോഗമാണ്. കാൽസിഫിക്കേഷനും ഫലകങ്ങളുടെ നിക്ഷേപവും വഴി ഇവ ഇടുങ്ങിയതാക്കാം. ഇത് ഒരു അഭാവത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു ... കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രവചനം

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ തെറാപ്പി

തെറാപ്പിയുടെ രൂപങ്ങൾ കോസൽ തെറാപ്പി സമീപനങ്ങൾ പ്രാഥമിക (സിഎച്ച്ഡി തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ), ദ്വിതീയ പ്രതിരോധം (സിഎച്ച്ഡിയുടെ പുരോഗതിയും വഷളാക്കലും തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ) എന്നിവയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധത്തിനും അടിസ്ഥാനമായത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാവുന്നതും കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ (CHD) വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ അപകട ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ്, അതായത്: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ നിക്കോട്ടിൻ ... കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ തെറാപ്പി

ആക്രമണാത്മക തെറാപ്പി | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ തെറാപ്പി

ഇൻവാസീവ് തെറാപ്പി കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് (സിഎച്ച്ഡി) ലെ റിവാസ്കുലറൈസേഷനുള്ള ആക്രമണാത്മക ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകളിൽ വാസോഡിലേറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയയുമായുള്ള കത്തീറ്റർ ഇടപെടൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് രീതികളും ഇടുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞ കൊറോണറി ധമനിയുടെ പേറ്റൻസി പുന restoreസ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു (പുനർനിർമ്മാണം). ഹാർട്ട് കത്തീറ്റർ പെർക്കുട്ടേനിയസ് ട്രാൻസ്ലൂമിനൽ കൊറോണറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി (PTCA) ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയായി ഉപയോഗിക്കാം, അതായത് ഏക ബലൂൺ ഡിലേറ്റേഷൻ ആയി ... ആക്രമണാത്മക തെറാപ്പി | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ തെറാപ്പി

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

വൈദ്യചരിത്രം രോഗചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മുൻഗണനയാണ് മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ശേഖരമായ അനാംനെസിസ്. രോഗിക്ക് കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം (സിഎച്ച്ഡി) ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ പോലുള്ള അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും രോഗിയുടെ കുടുംബചരിത്രം (ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ) രോഗിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് (മുത്തശ്ശിമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ... കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

വിശ്രമം ECG | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

വിശ്രമം ഇസിജി, വിശ്രമിക്കുന്ന ഇസിജി (ഇസിജി = എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം), രോഗി പുറകിൽ കിടന്ന് സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ, സിഎച്ച്ഡി രോഗനിർണയത്തിൽ ഒരു സൂചക പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും. ഒരു ഇസിജി ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രക്രിയകളെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയായ ഇസിജി കർവിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. വിവിധ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ... വിശ്രമം ECG | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

സ്ട്രെസ് എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

സ്ട്രെസ് എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി സ്ട്രെസ് എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫിയിൽ, രോഗി മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ഈ മർദ്ദത്തിൻ കീഴിൽ ഹൃദയപേശികളുടെ വിതരണം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മതിൽ ചലന വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയത്തിന്റെ മയോകാർഡിയൽ സിന്റിഗ്രാഫി ഉപയോഗപ്രദമാണോ? മയോകാർഡിയൽ സിന്റിഗ്രാഫി ഇമേജിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയാണ് ... സ്ട്രെസ് എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു എം‌ആർ‌ഐ ഉപയോഗപ്രദമാണോ? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു എംആർഐ കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാണോ? ഒരു ത്രിമാന ക്രമീകരണത്തിൽ അവയവങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗീയ ഇമേജ് പ്രക്രിയയാണ് MRI (മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്). കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം (CHD) രോഗനിർണ്ണയത്തിന് ഇത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ഇത് പ്രധാനമായും കാരണം ... കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു എം‌ആർ‌ഐ ഉപയോഗപ്രദമാണോ? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം

ആമുഖം കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗത്തിലെ ആയുർദൈർഘ്യം പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച കൊറോണറി ധമനികളുടെ എണ്ണവും രക്തക്കുഴലുകളുടെ സങ്കോചങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും രോഗനിർണയത്തിന് നിർണ്ണായകമാണ്. പാത്രങ്ങളുടെ സങ്കോചം (സ്റ്റെനോസിസ്) എവിടെ, എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, രോഗം വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. … കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം

ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് / സങ്കീർണതകൾ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം

ഏത് ഘടകങ്ങളാണ്/സങ്കീർണതകൾ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്? തെറാപ്പി ലക്ഷ്യം വച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി രോഗം കൂടുതൽ മോശമാകും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാകുകയും ഹൃദയസ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ നിയന്ത്രണ സന്ദർശനങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ദ… ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് / സങ്കീർണതകൾ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം

ആയുർദൈർഘ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം

ആയുർദൈർഘ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, രക്തത്തിലെ ലിപിഡുകൾ എന്നിവ പതിവായി പരിശോധിക്കണം. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അപകട ഘടകങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ബാധിച്ചവർ നിർത്തണം ... ആയുർദൈർഘ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? | കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ കാരണം

കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം രക്തപ്രവാഹത്തിന് (ധമനികളുടെ കാഠിന്യം) ആണ്, ഇത് കൊറോണറി ധമനികളിലൂടെയുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നു. വലുതും ഇടത്തരവുമായ ധമനികളുടെ പാത്രങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രക്രിയകൾ പാത്രത്തിന്റെ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ (ല്യൂമെൻ) ഇടുങ്ങിയതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അങ്ങനെ താഴത്തെ അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള വിതരണം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ... കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ കാരണം