അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ് - കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പര്യായങ്ങൾ ഗ്രാനുലോസൈറ്റോപീനിയ എന്താണ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ്? അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ പൂർണ്ണമായ അഭാവം ഉണ്ട്. ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ വെളുത്ത രക്താണുക്കളിൽ (ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു, അണുബാധയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിരോധത്തിന് അവർ ഉത്തരവാദികളാണ്. തുടക്കത്തിലെ അണുബാധയോ അസ്ഥി മജ്ജയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഈ … അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ് - കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ് - കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ചട്ടം പോലെ, അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ് പൊതുവായ ക്ഷേമത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് അസുഖത്തിന്റെ തീവ്രമായ വികാരത്തോടെ (ക്ഷീണം, തലവേദന, അസ്വസ്ഥത, പേശി വേദന). ജലദോഷം, പനി, ഓക്കാനം, ഹൃദയമിടിപ്പ് (ടാക്കിക്കാർഡിയ) എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ ഗണ്യമായ ഇടിവ് മൂലം പ്രതിരോധ പ്രതിരോധം ദുർബലമാകുന്നതിനാൽ, പരാന്നഭോജികൾ, ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസുകൾ പോലുള്ള രോഗകാരികൾക്ക് കഴിയില്ല ... അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | അഗ്രാനുലോസൈറ്റോസിസ് - കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?