ബ്രൂസ് പോകില്ല - എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

ആമുഖം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവരോടൊപ്പമോ കുട്ടിക്കൊപ്പമോ ആകട്ടെ: ഒരു തള്ളൽ, അടി അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീണതിന് ശേഷം അത് വേദനിക്കുകയും ചതവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു ചതവ് ചർമ്മത്തിന് കീഴിലുള്ള ടിഷ്യുവിലെ രക്തമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലൂടെയും അമർത്തലിലൂടെയും രക്തം ഒഴുകുന്നു - ... ബ്രൂസ് പോകില്ല - എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

രോഗനിർണയം | ബ്രൂസ് പോകില്ല - എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

രോഗനിർണയം ദീർഘകാല ചതവുകളുടെ രോഗനിർണയത്തിനായി, വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, അനുബന്ധ പരിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സ്വയമേവയുള്ള രക്തസ്രാവം രക്തസ്രാവ പ്രവണതയുടെ സൂചനയാണ്. ചില മരുന്നുകൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. രോഗനിർണയം | ബ്രൂസ് പോകില്ല - എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

കുഞ്ഞ് / കുട്ടി / ശിശു എന്നിവരുടെ മുറിവുകൾ | ബ്രൂസ് പോകില്ല - എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

കുഞ്ഞു/കുട്ടി/ശിശുക്കളിൽ ചതവുകൾ കുട്ടികളിൽ ചതവ് വളരെ സാധാരണമാണ്. അവർ ധാരാളം കളിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വളരെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് വീഴുന്നു, ഇടയ്ക്കിടെ കുതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, അടുത്ത 1-3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മുറിവുകൾ സ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാകും. ചെറുതും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ മുറിവ്, എത്രയും വേഗം അത് ഇല്ലാതാവും ... കുഞ്ഞ് / കുട്ടി / ശിശു എന്നിവരുടെ മുറിവുകൾ | ബ്രൂസ് പോകില്ല - എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?